18 Ekim 2010 Pazartesi

Güneş Açıları

Açısız Güneş
Kendi içsel varlığı, kişiliğinin ve karakterinin diğer yönleri ile uyumlu birliktelik içinde değildir. Güneş ile açısı olan gezegenler kendi özelliklerini daha net ortaya koyarlar. Kendi etkileri ile kişinin Güneş’ini ve egosunu doğru, yapısı ve pozitif kullanmasını sağlarlar. Güneş ile açıları olmaz ise yine de kendi fonksiyonlarını ortaya koyarlar ama bu kişinin genel yapısı ve hayat amacı ile bağlantılı bir fonksiyon olmaz. Bu kişiler diğer gezegenlerin ifade ettiği konular ve fonksiyonlara daha az dikkat ederler. Çünkü öncelikli enerjilerini Güneş’lerine yönlendirmişlerdir.Açısız Güneş aynı zamanda kişinin egosunu kullanmak için aile dinamiklerinin dışında bir yol bulduğunu da gösterebilir. Mesela babası geleneksel ebeveyn tanımına uymayabilir, babası arkadaş gibi olabilir veya babası hayatında hiç olmayabilir. Bu durumda kişinin gözünün önünde bir baba figürü yoktur. Ya kendi kendinin babası veya kendi kendinin otoritesidir. Açısız Güneş, aynı zamanda kişinin uzun bir süre hayat yönünü aramasını, araştırmasını da işaret edebilir.

GÜNEŞ AY KAVUŞUM

Kavuşumda güneş ve ay aynı açıda bulunuyorsa etkisi oldukça güçlüdür. Duygular ve hisler, düşünceler ve mantıkla çatışmaz. Kişi, iç dünyasında karışıklık yaşamaz. Dengeli bir kişiliğin göstergesidir. Yeni ay devreleri astrolojide yeni fikirlerin ve oluşumların başlaması için yeşil ışığın yandığı devrelerdir. Bu konumda doğan kişiler,yeni fikirleri destekleyen, canlı ve yaratıcı kişilerdir. Yeni projelere ilk imzayı atan, hatta çoğu zaman farkına varmadan bir olayı başlatan kişilerdir. İçlerinde bu enerjiyi taşırlar. Ay bu durumda kendiliğinden oluşumları destekler. Genelde çevreleri tarafından beğenilirler. Enerjileri büyük olan bu kişilerin kendilerini ifade etme güçleri coşkuludur. Arkadaşlıklara çok önem verirler. Kendi eksiklerini görüp çoğu şeyi onlardan daha çabuk öğrenip ve kendi eksik taraflarını hemen onarabilirler. Kendilerini çok iyi organize ederler, bu da başarıya ulaşmadaki en büyük kozlarıdır. Sert açılar varsa başkalarının onayını almak çok umurlarında olmaz;önemli olan kendi kendilerini taktir etmeleridir. Güneş ve ay komşu burçlarda  bulunuyorsa kavuşumun etkisi azalır.İçgüdüsel ve duygusal konularda güçlenme,köklü alışkanlıkların değiştirilmesi,ben merkezcilik,yaratıcılık verir. Özel iş ve aktivitelerde başarılı olma. Bir belirsizlik yaşandığında bir iç uyumsuzluk ve zıtlaşma, yerinde duramamazlık,duygusal uyumsuzluk verir.Bu görünüm insanı tek görüşlü olmaya iter. Bunlar erkeklik ve dişilik olgularını birlikte taşırlar. Yumuşak huylu olmalarına karşın,aniden öfkeye kapılabilirler.Zaman zaman haşin ve kırıcı davranırlar.Eşlerin eve çocuklarına karşı davranışları olumludur.İnatçı ve azimli olurlar.Derin ve köklü alışkanlıkları olabilir.Bazen tek görüşlülük ve dengesizlik de göze çarpabilir.Bu görünüm insanda alışkanlıklara yoğun bağlılık verir.Ayrıca uyum sağlamakta zorlanabilir. Böyle birinin objektif davranması ve başka insanlara kadirşinaslık göstermesi zordur.Kendinin en doğru yolda olduğuna inanır ve başka birinin daha farklı yol izleyeceğini kabul etmeye yanaşmaz.Kendini başka birinin yerine koyarak olayları onun gözü ile izlemesi mümkün olamaz.Düşüncesiz veya tepkisel davranmaya meyillidir.Duygusal kargaşalardan kurtulmak için iradesini kullanmayı öğrenmelidir.Bazen o kadar duyarlı davranır ki, başka insanları nasıl etkilediğini bile fark etmez. Kırıcı ve incitici olmaktan ziyade yaptığının farkında olmayan biridir.Güneş'in enerjisi Ay'ın yapısını yakıp kül edebilir. Bu insan aynı zamanda bir çok proje ile birden uğraşabilir yaşamında başarılı olabilirsin.hızla yükselir ve istediğin konuma gelebilirsin.ayrıca sana mevki sahibi kişilerde yardım edebilir,sağlığın iyi olur kişiyi tek yönlülüğe iter. Bu şahıslarda genellikle erkeklik ve dişilik kavramlarını iç içedir. Yumuşak huylu olmalarına rağmen aniden öfkelenebilir ve kırıcı olurlar. Eslerine ve çocuklarına karşı yapıcıdırlar. Ay güneşten ileride duruyorsa yeni ay oluşmuş ve ışığı artmaya başlamıştır. Ay güneşten ileride duruyorsa oluşmakta olan yeni ayın habercisidir. Kavuşumda güneş ve ay aynı açıda bulunuyorsa etkisi oldukça güçlüdür. Duygular ve hisler, düşünceler ve mantıkla çatışmaz. Kişi, iç dünyasında karışıklık yaşamaz. Dengeli bir kişiliğin göstergesidir. Yeni ay devreleri astrolojide yeni fikirlerin ve oluşumların başlaması için yeşil ışığın yandığı devrelerdir. Bu konumda doğan kişiler,yeni fikirleri destekleyen, canlı ve yaratıcı kişilerdir. Yeni projelere ilk imzayı atan, hatta çoğu zaman farkına varmadan bir olayı başlatan kişilerdir. İçlerinde bu enerjiyi taşırlar. Ay bu durumda kendiliğinden oluşumları destekler. Genelde çevreleri tarafından beğenilirler. Enerjileri büyük olan bu kişilerin kendilerini ifade etme güçleri coşkuludur. Arkadaşlıklara çok önem verirler. Kendi eksiklerini görüp çoğu şeyi onlardan daha çabuk öğrenip ve kendi eksik taraflarını hemen onarabilirler. Kendilerini çok iyi organize ederler, bu da başarıya ulaşmadaki en büyük kozlarıdır.
Başklarının tavsiyelerini dinlemeyen onlardan tavsiye istemeyen kişilerdir terapiste gitmezler başkalarının onlar gibi düşünmediğini farklı istekleri olduğunu anlamakda zorluk çekerler bencildirler dargörüşlü insanlardır duyarlılardır kendi bakım ve beslenme alışkanlıklarına çok dikkat ederler ama dargörüşlülükleri ve bencillikleri nedeniyle diğer insanların ihtiyaçlarını hemen farketmezler bu kişi işleri kendisi başlatmasada işlerin başından beri içinde olan kişilerdir  kararlı odaklanmış ve hedefleri net olan kişilerdir Erkekler geniş yapılı ve yuvarlak yüzlüdürler babalarından çok anneleriyle daha yakındır Kadınlar annelerinden çok babalarıyla yakındırlar
Koç burcunda:İnsanlar onlar hakkında ne söylerlerse söylesinler, kesinlikle "ne istediğini bilmeyen" bir kişi değildirler. Aslında kendi arzularını çok iyi bildiğini ve bunları rahatlıkla ifade etmeye açık olduğunu söylemeleri daha olasıdır. Çünkü doğalarının en çarpıcı özelliği hem zihinsel hem de maddi konularda bağımsız olmalarıdır.Bireycidirler. Bu dünde böyleydi, bugün ve yarın da böyle olacaktır. Zihinlerinde tanımlanan kişisel amaçlarına ulaşabilmek için, kendisine ve göksel, dünyevi, insani ve tanrısal güçlerin üstesinden gelebilme yeteneğine inanırlar.Çevrelerindeki insanların farklı düşüncelerine bazen yeterince hoşgörü ile yaklaşamayabilme olasılıkları vardır. Ve aynı zamanda onları anlamayı da denemiyor olabilirler. Çünkü onların güçlü noktaları anlayışları değildir.Büyük ihtimalle başkalarının sorunları onların ilgisini hiç çekmiyordur, fakat sık sık ve uzun uzun anlatmak istedikleri sorunlara kolaylıkla dinleyici bulmayı beklerler. Bu sadece öğüt almaya gerek duyduklarından yada bunu istediklerinden değil, kendi sorunlarıyla fazlaca boğulmaları nedeniyle, herkesin onları dinlemek isteyeceği ve hatta buna hevesleneceği gibi bir düşünceye sahip olmalarından kaynaklanır.Kendilerini kolaylıkla ve etkin bir biçimde ifade edebiliyor, hatta bunu dramatik süslemelerle destekleyebilirler. Her şeye karşın etkileyici bir kişiliğe sahiptirler.Standart eğitim kurumlarına gitmek yerine bilgiyi mükemmel olan pratik zekaları sayesinde öğrenip, kazandıklarını yaşamına, sorunlarına ve arzularına yansıtabilirler. Üniversite eğitimi almasalar bile (çünkü o kadar enerjik ve hareketlidirler ki, alacakları eğitim sabırsızlıkları nedeniyle okulu yarıda bırakmalarıyla sonuçlanabilir.)zihinleri her zaman okumak, yazmak ve tartışmakla dolu olur. Harika bir öğrenci oldukları söylenemez, ama her şeyi kolaylıkla öğrenebilirler ve yaşadıkları sürece de öğrenmeye devam edeceklerdir.Akıllarıyla ve kalpleriyle ilgili herhangi bir sorun yok; ancak anlayış sahibi bir kişi olabilmeleri için insanlarla daha çok ilgilenmeyi öğrenmeleri gerekiyor.Olayları daha derinden kavrayabilmeleri için kül yutmaz tavırlarından vazgeçmelidirler. Kişisel sorunlarının zihinsel ve akla uygun çözümlerini kolaylıkla görebilirler ancak bu yetenekleri olaylara duygusal açıdan bakmalarını engeller. Bu nedenle olaylara daha akılcı yaklaşan ve yaşamlarında daha çok duygularıyla hareket eden insanları anlayamazlar. Olayları başkalarının penceresinden görmeye çalışmalıdırlar. Bağımsızlık duygularını işbirliği ve ince nezaket ile yumuşatmalılar. Başkalarının dilek ve duygularını göz önüne aldıkları zaman yapamayacakları hiçbir şey yoktur.Bu, Güneş ve Ay'ın en iyi kavuşumlarından biridir. Bu kavuşuma sahip olanlar eğer doğalarında bulunan ben merkezci yaklaşımdan uzaklaşıp daha objektif olabildikleri taktirde daima daha iyiye doğru ilerleyeceklerdir.
GÜNEŞ AY 30
Dengeli birisndir çok baskın bir karaketerin olmadığı gibi çok duygusal biride değilsindir
GÜNEŞ AY 45

İçsel sorunlar,mutsuzluk memnuniyetsizlik olabilir ve daha fazla beklentile,istekler olabilir ,duygular ve düşünceler birbirinden farklı olabilir,çevreyle,baba ya da otoriteyle sorun olabilir.Ayrıca güneş ve ay arasındaki olumsuz açı,anne va babası arasında sorunlar olabilir,annesi ve babası arasında kalabilir ve tercih yapmak zorunda olduğunu hissedebilir,anne ve babasının düşünceleri,davranışları ve duyguları birbirinden farklı olabilir bu da çocukta kafa karışıklığına ,mutsuzluğa neden olabilir.

GÜNEŞ AY SEKSTIL

Ay ve güneşin doğum haritasında böyle bir konuma sahip olması, uyumlu bir çocuk yaşantısının ve sonraki mutlu, dengeli hayatın habercisidir. Aile fertleriyle son derece uyumlu ve anlayış içinde yaşarlar. Arkadaş edinmekte zorlanmayan bu kişilerin özellikle karşı cinsle ilişkileride çok iyidir. Geçmiş ve bugün arasındaki dengeyi çok iyi kurar, tecrübelerden ders alırlar. İnsanları kırmamaya özen gösterdiklerinden genelde sevilen kişilerdir. Yaptıkları işlerin en iyisini yaptıklarını düşünürler. Davranış tarzlarında biraz sabit fikirlidirler. İşlerini ve davranışlarını, stillerini kolay kolay değiştirmezler. Engellerden korkmaz, üzerlerine giderler. Güneş Ay sekstili her konuda başarılı olacak bir kişiliğe işaret eder.Böyle bir insan olgun,kibar ve tutkulu biridir.Yaşamda yükselmesini sağlayacak yeteneklere sahiptir.İşinde ve ilişkilerinde olumlu sonuçlar elde eder. Bunun sonucunda aile yaşamında uyum ve huzur, profesyonel hayatında da başarı görülür.Mizacı yapıcı ve iyimserdir. Sağlıklı ve canlı olur. Ruh sağlığı ile beden sağlığı da uyumludur.Kişiliğine uygun ve maddi getirileri yüksek işler bulmakta kabiliyetlidir. Genel olarak talihli bir insan sayılır. Hayatında güçlü insanlardan yardım ve himaye görecektir. Bu görünüm insanın kendine yakışan,soylu ve düşünceli birisi ile evlilik yapacağını gösterir. Barış ve huzur dolu bir yaşam tarzını benimser. Güneş ile Ay'ın olumlu görünümü dengeli birey göstergesidir. Akıl ve ruh arasında uyum var demektir.Harekete geçmek ile herşeyi oluruna bırakmak arasında uyumlu bir denge vardır. İstemek ile dilemek,doğanın erkeksi yönleri ile dişil yönleri ve çocuk benliği ile yetişkin benliği arasındaki en doğru bileşimleri bulacak bir insandır.
Kendileriyle ve hayatlarıyla ilgili oldukça rahat hissederler kendilerini özellikle duygularını çok rahat ifade edebilirler

GÜNEŞ AY SQUARE

Bu durum, hayatın çeşitli alanlarında çelişkiye neden olabilir.Büyüdükleri zaman evebeynleri ile olan sorunları karşı cinsle zor ilişkiler kurma problemleri yaşayabilirler. Aileleri ile veya üstlendikleri sorumlulukları bu insanları gitmek istedikleri yoldan alıkoyacaktır. Kişinin iç dünyası sürekli çelişki halindedir. Huzuru yakalamak için pek çok yaşam sınavı onları bulur. Kavgacı veya gereğinden fazla korumacı yapılarından dolayı, duygularını yıpratacak olaylarla sık sık karşılaşabilirler. Karakterleri güçlü olabilir ama yüksek egoları ve duyguları arasındaki çatışmalar, dengeli bir yapıya kavuşmakta zorlanmamalarına, gerekli değişimleri oluşturamamalarına sebep olabilir. İnatçılıklarını ve gururlarını bir kenara bırakıp, yardım almayı kabullenebilirlerse rahatlayacaklardır Bu açı, egoyla duygular arasındaki çatışmayı gösterir. Bilinciniz ve duygularınız arasında çelişki yaşarsınız. Kendiniz anlatmakta zorlanma yaşayabilirsiniz.Kişi içsel uyum yaratmak için güçlü güdülere sahiptir fakat bu uyumu yaratma konusunda zorlanır. Gerek kişisel ilişkilerde, gerekse ebeveynlerle ilişkiler tansiyonludur. Bu açı ayrıca, ebeveynlerinizin kendi aralarındaki ilişkinin de gergin olacağının işaretçisidir. Üstlenilen ağır sorumlulukları yerine getirirken veya baskı yaratan durumlar karşısında duygusal tepkiler verilmeye yatkındır bu açıya sahip olan kişi. Geçmiş olaylardan kaynaklanan duygusal kaygılar ve alışkanlıklar hayatında önemli yer tutabilir.Bu görünüm insanda aşırı duygusal bir mizaç oluşturur. Başka insanların duygularını önemsemez ve hissi pek çok sorunu olur.Bilinçli istekleri ile bilinçaltı birbirine tersdir. Harice vuran yüzü ile gerçek yüzü birbirine tezat oluşturur. Tutkulu biridir ve akılsızca riskleri göze alarak tehlikelere atılabilir. Elinde para tutmakta zorlanır.Kazandığını savuran biridir. İş değiştirmekte ve girişim yapmakta zorlanır. Birbirini tutmayan davranışlar sergiler.Bu insanın ev ve aile yaşamında sorunlar vardır.Duygularını açıklamakta zorlanır. Ayrıca kendine abartılı güvenmek yüzünden düş kırıklıkları yaşar.Spekülasyon nedeniyle ciddi kayıplara uğrayabilir. Bu insanın çocukluk anıları acı olaylarla dolu olabilir. Yaşam boyunca bunun etkilerini hisseder. İnsanın yapısında genel olarak ters bir şey vardır ve bunun ezikliğini hisseder. İlgi duymadığı bir mesleği olabilir veya ailesi ile ciddi anlaşmazlıklara düşer. Küstah davranan ve çekilmez birisi olabilir. Güneş ile Ay uyumsuz görünümü gergin insanın simgesidir. Duygular ile akıl arasında çatışma işaretidir. Güneş burcu ile Ay burcunun temsil ettiği temalar arasında şiddetli çatışma göstergesidir. Bu insanın benliği karşıt cinsler arasındaki mücadele içinde deneyim kazanır. Ebeveyinleri ve ailesi ile sorunlar yaşar. Ruh halinde dalgalanmalar,gelişme krizleri ve kimlik sorunları yaşanır. Kontrol edilmesi güç duygusal patlamalar ve depresyonlar yaşanabilir. Doyumsuz ve kızgın birisi olabilir.
Kişi gerçekte kim olduğunu bilmekle ilgili sorunlar yaşar kendi çevresine adapte olma isteğiyle kendi hedeflerinin peşinden gitme isteği arasında çatışmalar yaşar istekleriyle ihtiyaçları arasında bir bölünme vardır kendi yolundaki engel genellikle kendi davranışlarıdır hayatlarında kendilerinin ve ailelerinin gurur duyacakları yapmak için büyük bir istek duyarlar

GÜNEŞ AY TRINE

Duygularımıza canlılık verir , uyumlu bir kişilik verir Dengelenmiş ruhsal yaşamları sayesinde pek ok kişinin yaşadığı zorluklardan etkilenmezler. Başlarına gelen felaketleri çok kolaylıkla atlatmayı başaracaklardır. Çocuklarındaki ve aile yaşamlarındaki huzuru geçmişleri sayesinde başkalarıyla olan ilişkilerinde dengeyi kolayca yakalarlar. Kişinin egosu va duyguları arasındaki uyum onlara başarı ve saygıyı doğal olarak getirir. Hayata bakış açıları genelde pozitiftir. Başkalarına baskı uygulamadan, kendilerini izlemeyi sağlayacak güce ve doğal yetkiye sahiptirler. Buda çok iyi lider ve yönetici olmalarını sağlar. İç dünyalarındaki huzur sayesinde karşı cinsle arkadaşlıkları oldukça iyi boyutlardadır. Arkadaşları onlara yardım etmekten mutluluk duyar.Böyle bir insan olgun,kibar ve tutkulu biridir.Yaşamda yükselmesini sağlayacak yeteneklere sahiptir.İşinde ve ilişkilerinde olumlu sonuçlar elde eder. Bunun sonucunda aile yaşamında uyum ve huzur, profesyonel hayatında da başarı görülür.Mizacı yapıcı ve iyimserdir. Sağlıklı ve canlı olur. Ruh sağlığı ile beden sağlığı da uyumludur.Kişiliğine uygun ve maddi getirileri yüksek işler bulmakta kabiliyetlidir. Genel olarak talihli bir insan sayılır. Hayatında güçlü insanlardan yardım ve himaye görecektir. Bu görünüm insanın kendine yakışan,soylu ve düşünceli birisi ile evlilik yapacağını gösterir. Barış ve huzur dolu bir yaşam tarzını benimser. Güneş ile Ay'ın olumlu görünümü dengeli birey göstergesidir. Akıl ve ruh arasında uyum var demektir.Harekete geçmek ile herşeyi oluruna bırakmak arasında uyumlu bir denge vardır. İstemek ile dilemek,doğanın erkeksi yönleri ile dişil yönleri ve çocuk benliği ile yetişkin benliği arasındaki en doğru bileşimleri bulacak bir insandır.Dengeli,doyumlu,iyimser,neşeli,enerjik ve duygusal yönden istikrarlı biridir. Kendileriyle ve hayatlarıyla ilgili oldukça rahat hissederler kendilerini özellikle duygularını çok rahat ifade edebilirler hayatlarını çok fazla sorgulamazlar ve genellikle hayatlarından memnundurlar kendisi hakkında olumlu duyguları içindedir

GÜNEŞ AY 135

İçsel sorunlar,mutsuzluk memnuniyetsizlik olabilir ve daha fazla beklentile,istekler olabilir ,duygular ve düşünceler birbirinden farklı olabilir,çevreyle,baba ya da otoriteyle sorun olabilir.Ayrıca güneş ve ay arasındaki olumsuz açı,anne va babası arasında sorunlar olabilir,annesi ve babası arasında kalabilir ve tercih yapmak zorunda olduğunu hissedebilir,anne ve babasının düşünceleri,davranışları ve duyguları birbirinden farklı olabilir bu da çocukta kafa karışıklığına ,mutsuzluğa neden olabilir.

GÜNEŞ AY 150

Annen ve baban ayrılmış olabilirler aile hayatında bir ikiye bölünme yaşamış olabilirsin güvende olmaya sürekli olarak ihtiyaç duyarsın güvende olmak senin için çok önemlidir diğer insanlar seni yanlış anlayabililer sende diğer insanları yanlış yönlendiren biri olabilirsin özellikle aşk ilişkilerinde egondan dolayı dengesizlikler ve sorunlar yaşayabilirsin

GÜNEŞ AY OPPOSITE

Dolunay zamanı doğumu gösteren bu açı, duygusal problemlerin varlığını haber verir. Çoğu zaman duygular ve davranışlar çatışma içindedir. Bu kişiler aslında zor kişiler olarak adlandırılırlar. Kişi eylemlerinde kendini sanki ikiye ayrılmış gibi hissedebilir. Tam bir işe koyulmuşken, kararından dönebilir, aksiyon yapmayı engeller. Bu konumda duygularla bilinç çatışma halindedir. Bu çatışma hali depresyona ulaşarak sinir gerginliklerine bir davetiye çıkarabilir. Bu karışıklığı yok etmenin tek yolu, kendini olduğu gibi kabul etmek ve derin analizlere girerek kendini sevmeyi öğrenmek olabilir. Kendileriyle bu kadar uğraşmalarının yanı sıra, insan ilişkilerinede çok önem verir, ilişkilerini mümkün olduğunca ayakları yere değen türden olmasını isterler. Bu kişiler hayatı, başlarına gelen ilginç olaylar ve arkadaşlarıyla olan çekişmelerle anlar ve tanırlar. Kendi düşüncelerine çok önem verseler bile yakın çevrelerini eleştirileri ve yaptıkları işler hakkındaki görüşlerinide almak isterler. Taktir edilmek ve başarılı olmak için çok çalışırlar. İlişkilerinde başarılı olabilmek için aldıklarından fazlasını verdikleri izlenir. Hata yapmak onlara göre değildir. Kendi kendilerini rahatsızlık duyacak boyutta eleştirirler. Rahat olmayı ve panik yapmamayı öğrenmekle, başarıyı kolayca yakalayabilirler. Aksi halde geçmişe çok fazla takılarak, gelişmelerini durdurabilirler. Bu açı, iyi dengelenebilirse kişi çok başarı sağlayabilir.Bu görünüm insanda aşırı duygusal bir mizaç oluşturur. Başka insanların duygularını önemsemez ve hissi pek çok sorunu olur.Bilinçli istekleri ile bilinçaltı birbirine tersdir. Harice vuran yüzü ile gerçek yüzü birbirine tezat oluşturur. Tutkulu biridir ve akılsızca riskleri göze alarak tehlikelere atılabilir. Elinde para tutmakta zorlanır.Kazandığını savuran biridir. İş değiştirmekte ve girişim yapmakta zorlanır. Birbirini tutmayan davranışlar sergiler.Bu insanın ev ve aile yaşamında sorunlar vardır.Duygularını açıklamakta zorlanır. Ayrıca kendine abartılı güvenmek yüzünden düş kırıklıkları yaşar.Spekülasyon nedeniyle ciddi kayıplara uğrayabilir. Bu insanın çocukluk anıları acı olaylarla dolu olabilir. Yaşam boyunca bunun etkilerini hisseder. İnsanın yapısında genel olarak ters bir şey vardır ve bunun ezikliğini hisseder. İlgi duymadığı bir mesleği olabilir veya ailesi ile ciddi anlaşmazlıklara düşer. Küstah davranan ve çekilmez birisi olabilir. Güneş ile Ay uyumsuz görünümü gergin insanın simgesidir. Duygular ile akıl arasında çatışma işaretidir. Güneş burcu ile Ay burcunun temsil ettiği temalar arasında şiddetli çatışma göstergesidir. Bu insanın benliği karşıt cinsler arasındaki mücadele içinde deneyim kazanır. Ebeveyinleri ve ailesi ile sorunlar yaşar. Ruh halinde dalgalanmalar,gelişme krizleri ve kimlik sorunları yaşanır. Kontrol edilmesi güç duygusal patlamalar ve depresyonlar yaşanabilir. Doyumsuz ve kızgın birisi olabilir.doğum zamanında anne-baba arasında problemler söz konusu olmuş olabilir yani genel bir anne-baba uyumsuzluğu olması şart değildir ki bunu mantıklı buluyorum.
Kararsızdır odaklanmakda zorluk çeker  güçlü bir ilişki ihtiyaçları vardır kendi dışında birinde doyum ararlar kendi başlarına kendilerine güvenmezler terapistte gitme ihtiyacı en fazla olan kişilerdir esnek bir kişidirler ama hedeflerine ulaşmak konusunda zorluklar yaşarlar çünkü kararlı davranamazlar istekleriyle ihtiyaçları arasında bir bölünme vardır
GÜNEŞ AY QUINTILE/BI-QUINTILE

Ebeveynelerinin fırtınalı bir ilişkisi olabilir güvende olmaya çok ihtiyaç duyarsın ama hayatında bunu çok kolay sağlayamazsın öğrenmek istediğin şeylerle ilgili sorunlar yaşayabilirsin eğitim hayatın yarım kalabilir çok yaratıcı birisin risk almayı istersin  monoton bir hayatın olmasını istemezsin ama risk almakda seni korkutabilir Yaratıcılığı seviyorsunuz. Zeki ve yaratıcı işlerden ve oyunlardan büyük keyif alıyorsunuz. İlerleyen yıllarınızda bile bu özelliğiniz sizi zinde tutuyor, ve hemen kolayca sıkılmıyorsunuz çünkü hayatı ilginç buluyorsunuz.

GÜNEŞ AY SEPTILE

Ebeveynlerin senin hayatında çok önemlidir onları dinlersin duygusal olarak iç huzurun vardır bu da sana hayatında başarı sağlar

GÜNEŞ MERKÜR KAVUŞUM

Haberleşme, yazışma konularında çok basarilidir. Entellektüel ve son derece akilli kimselerdir. Kendilerini objektif biçimde eleştirirler. Kendilerini başkalarının onları gördüğü gözle görmezler. Sürekli yeni idealler peşinde koşarlar. Yüksek enerji ve güçleri vardır.
Ne söylüyorlarsa ne düşünüyorlarsa o olduklarına inanırlar bilgi onlar için çok önemlidir gurur duyulcak bir şeydir hayattaki hedefi bir alanda gerçek bir ototrite olmakdır düşüncelerine güvenirler ve bunları hevesle ifade ederler kendi bakış açıları dışındaki görüşleri algılamakda zorluk çekerler zihinsel olarak fazla katıdırlar inatçı ve önyargılıdırlar konuşkan insanlardır konuşurken ellerinide hareket etirirler sorgulayıcıdırlar dinleyip dinlemediklerinden emin olmak için arada bir insanalra dokunurlar karşılaştıkları kişiye çok fazla soru sorarlar kendileri ve hedefleri hakkında konuşmakda başarılıdırlar

YANIK MERKÜR (Kavuşumun üç dereceden az olması)

Zihin o kadar çok aktivite oluşturmuştur ki zihinsel enerji çok yükselir ve bazı durumlarda zihni bile durduracak hıza ulaşabilir. Merkür esprili olarak, yanmış, kavrulmuş anlamında “Yanık Merkür” olarak adlandırılır. Bu açıya spritüel anlamda, saflık açısı da denir. Düşüncelerinde başlarına bir şey gelmeyeceğine inandıklarından, rahattırlar. Gösterdikleri cesurluklar “deli cesareti” olarak ta adlandırabilir. Stresle çok iyi başa çıkarlar. Biraz sabit fikirlidirler. Objektif olmaları oldukça güçtür. İnandıkları bir konuda fikir değiştirmeleri çok uzun zaman alır. Doğruyu görmeleri uzun zaman alabilir. Örneğin arkadaşlarının yaptıkları hileleri anlamak için pek çok kez zarar almaları gerekebilir. İnandıkları alanlarda iyi konuşmacıdırlar. İkna kabiliyetleri fazladır.Edindikleri tecrübelerini çevreleriyle ilişkilerinden ziyade okudukları kitaplar ve literatür takibiyle genişletirler. Başka olumlu açılar var ise, Zodyak’ın dahileri olarak adlandırılabilirler. Tüm yeniliklere açık ve icatlara karşı meraklıdırlar.Zekidir ve ne istedigini gayet iyi bilir. Hareketi, seyahati ve edebiyati sever, iyi bir organizatördür.kişiye darkafalılık, bağnazlık verebilir. Zeki kişilerdir ama kendilerine karşı objektif olamazlar. İletişimi severler.Zekidir ve ne istedigini gayet iyi bilir. Hareketi, seyahati ve edebiyati sever, iyi bir organizatördür.Yaşama karşı sağlam bir bakış açısına sahipsiniz.hangi alanda çalışırsanız çalışın aklınız her zaman başarınızda olacaktır.bu sabit birleşim sayesinde normal doğanızdan uzaklaşmayacaksınız.bu açıya sahip olanlar strese neden olabilecek ciddi ve sürekli maddi zorluklara karşı bir garantiye sahip olacaklardır.sabit fkirlerinz var zihinsel ve sinirsel fonksiyonlarınızın güçlenmesine neden olmuştur. Bu avantajınızı kullanarak, kuvvetli zihinsel yeteneklerle ve kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Genellikle kendi fikirlerinizi diğer insanlara kolayca aktarabilme yeteneğine sahip olmanıza rağmen, sürekli söyleyeceklerinizle meşgul olmanız, diğer insanları dinleme ve anlama konusunda özel çaba harcamanızı gerektirir. Kimi zaman dışardan farkedilemeyen anlık zihinsel durgunluklar yaşarsınız. Değerlendirmelerinizde, yargılarınızda ve ilişkilerde kolaylıkla subjektif olabilme eğiliminiz vardır. Hayatınız boyunca hızlı değişiklikler yaşamaya eğilimlisinizdir.
Bu kişilerin sert açıları varsa hızlı zihinleri onları, sinir hastalıkları, elleriyle ilgili rahatsızlıklar, bazen tırnak yeme hastalığına kadar götürebilir. Bu enerjiyi ne şekilde kullanacakları Güneşin bulunduğu burca göre değişir Başka olumlu açılar var ise, Zodyak’ın dahileri olarak adlandırılabilirler. Tüm yeniliklere açık ve icatlara karşı meraklıdırlar.Merkür geriliyor ve bununla birlikte canlandıran etkisiyle güneş,düşüncelerimizi destekliyor.Bu kavuşum gerilemenin etkisini hafifletirken ani yanmalar,düşüncelerin ateşlenmedi,hoşa gitmeyen düşüncelere sebep olabilir.Sık tedirginlik,kararsızlık ve değişme isteği meydana gelebilir.
Güneş(boğa-aslan-akrep): inatçılık belirginleşecektir siz bir kez aklınıza koyduktan sonra fikrini çok zor değiştirebilen müşterilerdensiniz.başkaların bakış açılarını çok iyi yakalayamıyor ve onların dilinden konuşmakla pek ilgilenmiyorsunuz.

güneş merkür kavuşum satürn 90:fikirlerinden emin değildir fikirlerini iletmekde kendisine güvenmez fikirlerinin doğru olmasını umut eder
12.evdeki güneş-merkür kavuşumu  olayların ve konuların yüzeyiyle yetinmemeyi , derinine gitmeyi sağlayabilir

GÜNEŞ MERKÜR 30

Özellikle kariyerin ve hayattaki amaçlarını gerçekleştiemek için aklını kullanırsın otoritede olan insanlarla iyi anlaşırsın senden yaşlı olan

GÜNEŞ MERKÜR 45

Kişi zevklerine düşkündür ve bu yüzden çok iyi düşünemez

GÜNEŞ MERKÜR QUINTILE/BI-QUINTILE

İletişim yeteneğin güçlüdür bu da senin başarılı olmanı sağlar patavatsız bir insan olabilirsin düşünmeden konuşmamalısın otoritelerle olan iletişiminde sorunlar olabilir onlarla tartışabilirsin Yaratıcı bir şekilde fikirlerini ifade eden kişileri gerçekten zeki buluyorsunuz sadece teknik konulardan anlayan veya ufak detayları hatırlayan kişileri değil Bu seçiminiz hayatınızdaki bir çok kararınızı etkiliyor, örneğin arkadaşlık ettiğiniz kişiler ve hayatta seçtiğiniz yol

GÜNEŞ MERKÜR SEPTILE

Bilgi sahibi olmak senin için önemlidir bilgi sahibi olduğun konular hakkında konuşursun otoritede olan insanlarla iletişimin iyidir onlardan birçok şey öğrenirsin

GÜNEŞ VENÜS KAVUŞUM

Bu açı, çok olumlu bir etki alanı yaratır. Eğer haritada çok zorlu başka açılar yoksa bu kişini çekici, çok neşeli ve iyimser olduğunun göstergesidir. Yılanı deliğinden çıkartacak kadar tatlı dile ve yeteneğe sahip olan bu kişiler, düşmanlarının kalbini çalacak taktiklere sahiptirler. Sosyal yaşamdaki başarıları ve dışa dönüklükleri,ılımlı karakter yapılarından, yapıcılıklarından ve özellikle de karizmatik görünüşlerinden kaynaklanır. Bu kavuşum, kişinin narsist eğilimlerini artıracak kadar fiziksel güzelliğe sahip olduğunun da göstergesidir.Onlar popüler olmak, sürekli sevilmek isterler. Sanatsal kabiliyetleri ve güzellik duyguları gelişmiştir. Rahata düşkün yapıları ve yemeye düşkünlükleri kilo alma problemleriyle onları karşı karşıya getirebilir. Hangi burçta olursa olsun bu açı, geçinilmesi çok kolay bir karakteri anlatır.güçlü hisler,sempatik arkadaşlık şekline ihtiyaç,yaratıcı uğraşlar,eğlence sevgisi,samimiyet,içtenlik,şefkat ihtiyacı Bu insan rahat bir yaşam arayan talihli birisi olur. Huzur,konfor ve lüks arayacaktır.Konuksever, arkadaş canlısı ve sosyal yönü etkin birisidir.Sanata ve müziğe karşı yeteneklidir.Romantizmi,aşk ilişkilerini seven ve bunlara karışan birisidir.Karşı cinsten hoşlanır,dans ve şarkı tutkunu olur.İyi giyinmeyi ve güzel takılar takmayı sever. Bu görünümden ortaya sıcakkanlı,cömert,çekici,cazibeli ve ince zevkli bir kişilik çıkacaktır. Kendisi sevmeye hazır olduğu gibi başkaları tarafından sevilecek bir insandır. Nazik,kibar,sempatik ve yardımseverdir.Başka insanların duygularına değer verir ve onları anlar. Bu kişi için estetik son derece önem taşır.Bunu kendi görünüşü ile de ortaya koyar. Bu insan iyi şeyleri kendine çektiğinden yaşamda güzel şeylere kavuşacaktır. Evinin bir güzellik yeri olmasını arzular. Kendini iyi hissetmesi için konforlu ve lüks ortamda yaşamalıdır.Ellerinin kirlenmesinden asla hoşlanmaz.Kendine çok kolaylıkla dostlar edinir.Sevgisini gösteren şefkatli biridir, ama ilgisine karşılık görmezse bunu göstermez. Başka insanların duymak istediği şeyleri söyleme kabiliyetine sahiptir.Mutlu, sosyal ve açik bir insandir. Bir ask insanidir ve birçok iliskisi olur. Güzellik ve çekicilik onu etkiler. Sanati ve sosyal yasami sever.Yaşamı çok seven hayata bağlı kişilerdir. Genellikle iyimserdirler. Aksi açılar yoksa bu kavuşum bedensel güzellik verir. Müzik ve sanata kabiliyetlidirler. Bazen narsist eğilimleri olabilir. Büyüleyici bir görüntüleri vardır. Moderndirler. Venüs Güneşe en fazla 48 derecelik bir açı oluşturabilir. Onun için Güneşle başka açı yapmaz. Sadece 30 ve 45 derecelik açılarına bakılırBu açı, çok olumlu bir etki alanı yaratır. Eğer haritada çok zorlu başka açılar yoksa bu kişini çekici, çok neşeli ve iyimser olduğunun göstergesidir. Yılanı deliğinden çıkartacak kadar tatlı dile ve yeteneğe sahip olan bu kişiler, düşmanlarının kalbini çalacak taktiklere sahiptirler. Sosyal yaşamdaki başarıları ve dışa dönüklükleri,ılımlı karakter yapılarından, yapıcılıklarından ve özellikle de karizmatik görünüşlerinden kaynaklanır. Bu kavuşum, kişinin narsist eğilimlerini artıracak kadar fiziksel güzelliğe sahip olduğunun da göstergesidir.Onlar popüler olmak, sürekli sevilmek isterler. Sanatsal kabiliyetleri ve güzellik duyguları gelişmiştir. Rahata düşkün yapıları ve yemeye düşkünlükleri kilo alma problemleriyle onları karşı karşıya getirebilir. Hangi burçta olursa olsun bu açı, geçinilmesi çok kolay bir karakteri anlatır.Mutlu, sosyal ve açik bir insandir. Bir ask insanidir ve birçok iliskisi olur. Güzellik ve çekicilik onu etkiler. Sanati ve sosyal yasami sever.
Herşeyden önce sevmek ve sevilmek isterler seven ve şefkatli insanlardır canayakın popüler ve uyumlu bir insan olarak tanınmak isterler herkesi memnun etmek hep popüler olmak isterler özellikle kadınlar arasında popülerlerdir bu şekilde tanınmakda en önem verdikleri şeydir sadece görmek istediğini gören onunla ve çevresiyle ilgili yanlış  olan şeylerin üstünü örten kişilerdir şefkatli oldukları için diğer insanalrı  kabul etmediği durumlarıda kabul edebilirler bir sineği bile öldürmekde zorlanırlar hemen her konuda taviz verebilirler paylaşımcıdırlar ilişkilerinde uyumu sağlamaya ve popüler görünmeye olmaya çok önem verdikleri için zayıf görünebilirler baskı altında ezilebilirler her ne olursa olsun barış olsun tavırları onlar için sorun yartabilir kararlı değillerdir liderlik kapasiteleri yoktur başkalarından onay almak onlar için çok önemlidir kendileriyle ilgili düşüncelerinide insanların ona verdiği tepkiler belirler insanlar onu beğenirse o da kendini beğenir beğenmezlerse o da kendini beğenmez doğuştan gelen bir sanatsal yetenek yoksa bile sanattan anlayan sanatı takdir eden insanalrdır güzellik onlar için çok önemlidir müziğide çok önem verirler tatlıları ve kalorili yiyecekleri severler müsrifdirler lüks için çok para harcayabilirler tambeldirler sosyal olmayı gezmeyi çok severler Çekicilik göstergesi olan bir açıdır kişi dışarıya olumlu elektrik yayar ve beğenilir kadınsa karşı cins tarafından beğenilen biridir popülerdir Bu açı bir bayanı oldukça çekici yapar, bayanda karşı konulmaz bir cazibe oluşturabilir. Bayanda güzel bir yüz oluşturacak bu açı aynı zamanda bayanlarda dikkat çekmek, toplum içerisinde farkedilmek, popüler olmayı isteme gibi duygular yaşatabilir. Konuşma tarzları hoş olan bu açıya sahip olan bayanlar istediklerini yapmada genelde başarılı olurlar. Ayrıca kendilerini çok beğenen narsist yapıdaki bayanları oluşturabilecek açı bu açıdır.
Güneş(ikizler-terazi-kova):dürüst adil ve mantıklıdır
Güneş(yengeç-akrep-balık):merhametli ve koruyucudur
Güneş(boğa-başak-oğlak):kendini şımartır diğer insanları destekler iş zekasına sahip olabilir
Güneş(koç,aslan,yay):insanlara sıcak ve sevecendir
Güneş venüs kavuşum jüpiterden açı alırsa kendini beğenmişlik verir

GÜNEŞ VENÜS 30

Ses güzeliğine sahip olabilirler çekici ve güzel birisindir diğer insanlar seni beğenirler

GÜNEŞ VENÜS 45

Aşk hayatın çok fırtınalıdır düşünmeden ilişkiler kurarsın genellikle yanlış insanlarla birlikte olursun ilişkilerinde kendin gibi davranmakda zorlanırsın bu açı kendi hakkında çevresindeki insanların dedikoduları, çekiştirmeleri ve duygusal ilişkilerinde sürekli yaptığı yanlış seçimleri gösterir. Birey zevksiz kıyafetler seçebileceği gibi, maddi ve ekonomik olarak da sürekli kayba uğrayabilir

GÜNEŞ VENÜS QUINTILE/BI-QUINTILE

Yaratıcı bir ifade yeteneğin vardır zeki ve beceriklisin estetiğe çok önem verirsin sanat müzik eğlence oyun yoluyla kendini ifade etmen daha kolay olur sanatta karşı yeteneklisin
GÜNEŞ MARS KAVUŞUM

Oldukça egoları kabarık ve sinirli olan bu kişiler, tartışma ortamlarından asla kaçmazlar. Tartışmayı başlatan kişiler her zaman onlar değildir. Ama bu ortamlarda kendilerini bulu verirler. Cesaretleri tartışmayı kazanma şanslarını artırabileceği gibi, bazende olayın üzerine fazla gitmeleri ve inatçılıkları, içinden çıkılmaz karmaşaya sürükleyebilir. Egoları ve arzuları abartan bu açının etkisiyle başarılı liderler olabilir. Pek çok diktatörün, kralın haritasında bu açıya rastlanır. Tek kusurları, biraz ezici tutumlarıdır. Sert açılar mevcutsa büyüklük kopmlekside taşıyabilirler. Enerjik ve heyecanlıdırlar; tanınmak, ünlü olmak, hep anılmak ve hatırda kalmak isterler. Marsın enerjik yapısından dolayı,fiziksel güç gerektiren aktivitelerde de başarılı olmaları kolaydır.cesaret,kararlılık,tehlikeye atılmaya gönüllülük,bir işi kendi kendine yapma gücü verir. Yaratıcı enerji,girişim ruhu,yeni başlangıçlar,kendimizi tanıma yolunda olgunlaşma. Enerjinin kontrolden çıkması,düşüncelerde aşırı uçlarda olma eğilimi,güneş marsta güçlü açıdaysa bayanlar erkeklerle yarışmaktan hatta onlardan daha üztün olduklarını göstermekten çekinmezler.Erkeğin kendisini ezmesine izin vermezler.Bu insan büyük bir yaşam canlılığı ve hayat gücüne sahiptir.Yılmaz ve boyun eğmez tabiatı başarısızlığa uğramasına ve vazgeçmesine izin vermez.Kendini hissettiren, aktif, cesur ve tutkulu biridir. Sahip olduğu güçlü fiziksel beceriler kendini tutku ve sekste göstereceği gibi yaratıcı girişimlerde de etkin olabilir. Dövüşken bir ruhu vardır.Herhangi bir şeyi herhangi birisi ile başarmayı arzulayabilir. Mağnetik kişiliği başka insanları da ona doğru çeker.Bir şey üzerinde çok durmak gibi bir meyli sonuçta onu da yakıp kül edebilir.Bazen kendini dinlenmeye çekmesi ve molanın ardından daha verimli olacağına inanması gerekir.Gerek özel hayatında ve gerekse iş hayatında başarma arzusu ile yönetilir.Kazanma azmi ve muzaffer bir ruhu vardır. İtici bir gücü,yüksek enerjisi,sürati ve keskin davranışları vardır. Fakat sahip olduğu büyük enerji yapıcı kanallara yönlendirilmeli, disiplin ve kontrol altında tutulmalıdır.Bunlar öğrenilmesi gereken derslerdir.Tartışmaya ve kavgaya meyilli biridir.Fiziksel eksersizler onun için önemli olduğundan bu enerjiyi kullanacağı alanları seçecektir. Bu yerleşim kas gücü ve sağlamlık gerektiren işlerde faydalıdır.Tüm bunların yanında bencilliğe meyil ve sadece kendi arzularını gözetmek farkedilir.Kendi istekleri diğer insanların ihtiyaçlarından daha önemli görünür.Bu konuda daha dikkatli olması gerekir.Egosunun kendini kontrol eder hale gelmesine göz yummamalıdır.Böyle bir insan bıkmadan çalışan bir işçidir.Erkeksi bir kişilik sahibidir.Spora yatkın ve sağlıklı olduğu kadar uzun ömürlü olur.bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir.Güçlü arzuları olan erkeksi tiplerdir. Kavuşumun oluştuğu evlerin içerdiği konularda aktif ve güçlü olurlar. Spora kabiliyetlidirler. Bedensel açıdan kuvvetli ve uzun ömürlü olurlar.Güneş Mars'la güçlü açıdaysao zaman bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir. İşinizde başarılı olmak sizin için çok önemli. Başarıyı kendinize hedef edinir, bunun için büyük bir azimle çalışırsınız. Önünüze çıkabilecek zorluklar karşısında yılmaz, dayanıklı olursunuz. Cesur ve kararlı tavrınızla iradeniz çok güçlüdür. Her zaman hareketli ve aktif olursunuz. İşinize heyecanla sarılırsınız. İşinizde bağımsız olmak ve kendinizi bireysel olarak ifade etmek, kendi üstünlüğünüzü göstermek istersiniz. İş ortamınızda inatçı, kavgacı olabilirsiniz. Kendi bildiğinizden şaşmaz, iş arkadaşlarınıza otoriter davranabilirsinizMutlu, sosyal ve açik bir insandir. Bir ask insanidir ve birçok iliskisi olur. Güzellik ve çekicilik onu etkiler. Sanati ve sosyal yasami sever.
Takipçiden çok çok lider seyirciden çok katılımcı olmaya eğilimli kişilerdir enerjiktirler herşeyi etkin birşekilde yapmak isterler ne istediklerini ve onu en kısa yoldan nasıl yapacaklarını bilirler birşey istediğinde heme olmasını ister birşeye çabuk sahip olmak için kuvvet yoluyla da alabilirler hırslı ve rakabetçidirler cesaretinden ve başarma yeteneğinden dolayı kendileriyle gurur duyarlar herşeye balıklama atlayan kişilerdir bu yüzden hatalar yapabilirler suya sabuna dokunmayan insanlar değillerdir nazik insanalrı yok sayarlar hatta onlara kötü davranabilirler kişinin özellikle başında kesikler sıyrıklar olabilir bir asker için iyi bir açıdır özellikle rekabet gerektiren sporlarda başarılı olurlar eğer bir konuda rekabette girmiyorlarsa ikinci olmakdan hoşlanmadıkları içindir çünkü rakbetten hoşlanırlar ve her konuda girerler kendisinide rakibi olarak görür korkak değillerdir  cesur cüretkarlardır ama ısrarcı davranabilirler cesur ve dayanıklı insanlardır
kadınlar erkeklerle sürekli bir savaşa halinde olabilirler yada erkeklerle özdeşleşip onlar gibi davranırlar özellikle mars tipi sergileyen erkekler onlara çekici gelir askerler gibi
GÜNEŞ MARS 30
Aklına koyduğun herşeyi yapmak isterin engellere karşı güçlüsündür hırslısındır engelleri yenmek için gerekli enerjin vardır çok dikkat çeken bir olmayabilirsin ama enerjin ve motivasyonunla dikkat çekersin
GÜNEŞ MARS 45

Sabırsızsındır düşündüklerinin hemen olmasını istersin bazen agresif hatta şiddet gösteren biri olabilirsin istediklerin sık sık değişir plan yapmazsın odaklanmada zorluk çekersin sinrilendiğin zaman herşeyden nefret edersin açgözlü davranırsın intikam almak istersin çok enerjiksindir yanlış zamanlarda saldırgan davranışlarda bulunabilirsin hayatında seni kontrol eden kavgacı olan partnerlerin olabilir hırsların yüzünden otorite figürleriyle sorunlar yaşayabilirsin

GÜNEŞ MARS SEKSTIL

Bu konum, kişinin yüksek enerjisinin göstergesidir. Hareket içinde olmak isterler. Bu sayede enerjilerini iyi kontrol edebilirler., aks halde sıkıntılı pozisyonlarda, durağan işlerde çalışırlarsa, kontrol altında tutamadıkları enerjileri patlama yapabilir. Bir işe başlamadan önce iyice ölçüp biçmek isterler. Kişilikleri çok güçlüdür, başkalarının fikirlerine saygı duyarlar. Zorbalık yapmazlar. Yaptıkları işlerde başarılı olur, yaratıcı fikirler oluşturabilirler. Özellikle genç insanlarla iletişim kurmaktan çok zevk alırlar.İletişim konusundaki yetenekleri, çok iyi bir öğretmen ve danışman olmalarını sağlayabilir.Güncel olayları takip eder,her zaman dünyadan haberdar olan entelektüel insanlardır.Enerji güçlüdür. Bu enerjiyi pozitif bir şekilde ortaya koyabilme kapasitesine sahiptir bu açıya sahip olan kişi. Kendine güveni yerindedir. Gereksiz çıkışlar yapma riski azdır. Gerektiği yerde, gereken çıkışı gösterebilir. Cesaretli ve maceralara yatkın, iradesi güçlüdür ve hayatta istediği şeyleri başarabilme güdüsü güçlüdür. Kendini açıkça ortaya koyabilir. Niyetlerini açıkça ifade etmekten kaçınmaz. Dışarıdan bir etken beklemeksizin, kendiliğinden harekete geçebilme kabiliyetine sahiptir kişi. Refleksler ve tepkiler güçlüdür. Olaylara çabuk müdahale eder. Bu olumlu açı, fiziksel sağlığın ve dayanıklılığınızın iyi olduğunu gösterir. Kendinizi tanıtmanız, fiziksel eforlarınız sayesinde olabilir. Sportif alanlarda yetenekli olunabilir.Bu insan hayata bağlı,yaratıcı,cesur,iddialı ve girişimcidir.Çok yüksek düzeyde enerjiye sahiptir.Kendine güvenir ve içten davranır.Tutkuları güçlü olduğu halde,ilkelerine bağlıdır.Spor aktivitelerinde oldukça başarılıdır. Fizik ve ruh olarak dayanıklı ve güçlüdür. Sezgileri iyi ve çabuk çalışır.Önemli kişilerle işbirliği kurar.Güçlü bedeni ve sağlığı ile uzun ömürlü olur. Bu görünüm adeta bir dinamo işaretidir. Karakteristik özelliklerin ve kendini kabul ettirme gücünün net ve güvenli bir kararlılıkla uyum içinde birleşmesini sağlar.Saldırganlığın sağlıklı ve uygun bir tutumla harice yöneltilmesi dirayetini verir. Belirgin,bazen baskın erkeksi özellikler ve dikkatle düşünülmüş risk alma istekliliği göze çarpar. Aktif,dinamik,hedefe yönelik,enerjik kişilik sergiler.Belirgin bir isteklilik ve güçlü bir ego verir. Bu insan sahip olduğu aşırı enerjiyi spor aktiviteleri içinde kullanmayı başarmalıdır.Liderlik kabiliyetlerine ve yöneticilik özelliklerine sahiptir.Asla yorulmak bilmeyen ve amirlerinden övgü alan bir işçidir.Hem kendisinin hem de başkalarının hakları için yılmadan savaşabilir.
Takipçiden çok çok lider seyirciden çok katılımcı olmaya eğilimli kişilerdir enerjiktirler herşeyi etkin birşekilde yapmak isterler ne istediklerini ve onu en kısa yoldan nasıl yapacaklarını bilirler birşey istediğinde heme olmasını ister birşeye çabuk sahip olmak için kuvvet yoluyla da alabilirler hırslı ve rakabetçidirler cesaretinden ve başarma yeteneğinden dolayı kendileriyle gurur duyarlar herşeye balıklama atlayan kişilerdir bu yüzden hatalar yapabilirler suya sabuna dokunmayan insanlar değillerdir nazik insanalrı yok sayarlar hatta onlara kötü davranabilirler kişinin özellikle başında kesikler sıyrıkjlar olabilir bir asker için iyi bir açıdır özellikle rekabet gerektiren sporlarda başarılı olurlar eğer bir konuda rekabette girmiyorlarsa ikinci olmakdan hoşlanmadıkları içindir çünkü rakbetten hoşlanırlar ve her konuda girerler kendisinide rakibi olarak görür
 güçlü, mücadeleci ve iddialı bir erkek altkişiliği ortaya çıkabilir.cesur ve dayanıklı insanlardır
güneşinin 7.evde olup marsla güzel açı yapması cesur , özgüven sahibi , güçlü ve enerjik ve sosyal kişilere doğru çekileceğini gösterir erkeksi yönü güçlü ve biraz gururlu- maço tipler yada maceracı tipler.

GÜNEŞ MARS SQUARE

Hayata bakış açıları sert ve katı olan bu insanlar yaptırımcı ve fazla zorba olabilirler. Bulundukları ortam ne olursa olsun kendilerini, daima bir rekabet içinde hissederler.Karşılarındaki insanlar,ilgili olsun olmasın onlar için daima bir rakiptir. Bu durumda gereksiz tartışmalar ve kırıcı konuşmalar arkadaşlıklarını sürdürmelerini zorlar. Yüksek ses tonuyla konuşmak, imalarda bulunmak ve iğneleyici olmak, başlıca taktiklerdir. Hedeflerine ulaşabilmek için kendilerini fazla zorlar, her işin altından kalkmak için ellerinden geleni yaparlar. Zor duruma düşmemek için sabretmeyi ve bir işe başlamadan önce etraflıca düşünmeyi öğrenmeleri gerekir. Yüksek fiziksel enerjilerini doğru yönlendirebilirlerse başarılı olabilirler. Benmerkezci davranışlardan uzak durmaları iyi olur.Başka insanların ilgileri veya ihtiyaçlarını düşünmeden kendini korumaya yönelik bir insandır. Dövüşken bir ruhu vardır ve çevresindeki insanlarla bir yarışma içindedir.Bu insan varlığını ispatlamak için çırpınan birisidir. Atılgan,kavgacı ve inatçıdır. Başka insanları ilk başta etkilerse de giderek ilgilerini kaybederler. Sabırsızca ve zorbaca davranabilir. Gururuna dokunan konularda çabucak sinirlenir ve kırılır. Tartışmacı olduğu kadar hemen kapışmaya hazır bir kavgacı olabilir. Acelecidir ve bu yüzden fırsatları elinden kaçırabilir. Gereksiz yere duygusal davranarak hayatını inişli ve çıkışlı yapar. Gezegenler su burçlarında ise insanı içkiye bağımlı kılabilir. Bu görünüm kadın horoskopunda olumlu sayılmaz.Sert,ayyaş,görgüsüz ve kolay memnun olmayan bir eş göstergesidir.Ayrıca küçük yaralanmalar ve kesikler işaretidir.Güneş ile Mars'ın uyumsuz görünümü kendini yok eden mekanizma simgesidir.Bu insan kendi içinde değişkendir.İçten içe parçalanmış ve çelişkili bir erkeklik taşır. İyi düşünmeden tartışmaya giren ve ciddi tehlikelere atılan,huzursuz ve öfkeli biridir.İstekleri, hedefleri ile enerji kullanımı arasında çelişkiler vardır.Saldırganlığını bazen öfke ile harici dünyaya yöneltir ve sonra yıkıcı biçimde tekrar kendisine yöneltir.Enerjisini yanlış noktaya ve boşuna harcar. Önceden belli olmayan enerji patlamaları yaşar.İçgüdüsel gerilimlerini kontrol etmekte ve azaltmakta zorlanır.Sebatsız,çabuk öfkelenen,sabırsız,doyumsuz,öfkeli,kendini beğenmiş,inatçı ve saldırgan birisi olabilir.bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir.
Takipçiden çok çok lider seyirciden çok katılımcı olmaya eğilimli kişilerdir enerjiktirler herşeyi etkin birşekilde yapmak isterler ne istediklerini ve onu en kısa yoldan nasıl yapacaklarını bilirler birşey istediğinde heme olmasını ister birşeye çabuk sahip olmak için kuvvet yoluyla da alabilirler hırslı ve rakabetçidirler cesaretinden ve başarma yeteneğinden dolayı kendileriyle gurur duyarlar herşeye balıklama atlayan kişilerdir bu yüzden hatalar yapabilirler sadece kazanmak isterler istediklerini elde edince yine elde etmek istedikleri birşeyi çabuk bulurlar istediklerini ve sahip olduklarını savunurlar özellikle rekabet gerektiren sporlarda başarılı olurlar eğer bir konuda rekabette girmiyorlarsa ikinci olmakdan hoşlanmadıkları içindir çünkü rakbetten hoşlanırlar ve her konuda girerler kendisinide rakibi olarak görür cesaretleri konusunda kendilerine çok güvenmeyebilirler korkak olmakdan yada korkak olarak görünmekden hoşlanmazlar bunun için cesaretlerini ispetlayacakları olayların içine girerler

GÜNEŞ MARS TRINE

Bu konum, çok yüksek yaşam enerjisi sağlar. Bu insanlar mücadeleden ve zor illerden zevk alırlar. Kendilerine özgü zevkleri vardır. Hırslı olduklarından önde gitmeyi severler. Ama asla inatçı ve sabit fikirli değildirler. Hatalarını ve başkalarının da başarılı olabileceğini kabul eden kişilerdir. Hayatları oldukça hareketlidir. Başarıya ulaşmaları için karşıların a fazla engel çıkmaz. Üstlendikleri her işin altından başarıyla kalkarlar. Monotonluktan hiç hoşlanmazlar. Uzun çalışma saatlerine dayanabilir,yüksünmezler. Başarılı sporcular için ideal bir açı kalıbıdır.Bu insan hayata bağlı,yaratıcı,cesur,iddialı ve girişimcidir.Çok yüksek düzeyde enerjiye sahiptir.Kendine güvenir ve içten davranır.Tutkuları güçlü olduğu halde,ilkelerine bağlıdır.Spor aktivitelerinde oldukça başarılıdır. Fizik ve ruh olarak dayanıklı ve güçlüdür. Sezgileri iyi ve çabuk çalışır.Önemli kişilerle işbirliği kurar.Güçlü bedeni ve sağlığı ile uzun ömürlü olur. Bu görünüm adeta bir dinamo işaretidir. Karakteristik özelliklerin ve kendini kabul ettirme gücünün net ve güvenli bir kararlılıkla uyum içinde birleşmesini sağlar.Saldırganlığın sağlıklı ve uygun bir tutumla harice yöneltilmesi dirayetini verir. Belirgin,bazen baskın erkeksi özellikler ve dikkatle düşünülmüş risk alma istekliliği göze çarpar. Aktif,dinamik,hedefe yönelik,enerjik kişilik sergiler.Belirgin bir isteklilik ve güçlü bir ego verir. Bu insan sahip olduğu aşırı enerjiyi spor aktiviteleri içinde kullanmayı başarmalıdır.Liderlik kabiliyetlerine ve yöneticilik özelliklerine sahiptir.Asla yorulmak bilmeyen ve amirlerinden övgü alan bir işçidir.Hem kendisinin hem de başkalarının hakları için yılmadan savaşabilir.
Takipçiden çok çok lider seyirciden çok katılımcı olmaya eğilimli kişilerdir enerjiktirler herşeyi etkin birşekilde yapmak isterler ne istediklerini ve onu en kısa yoldan nasıl yapacaklarını bilirler birşey istediğinde heme olmasını ister birşeye çabuk sahip olmak için kuvvet yoluyla da alabilirler hırslı ve rakabetçidirler cesaretinden ve başarma yeteneğinden dolayı kendileriyle gurur duyarlar herşeye balıklama atlayan kişilerdir bu yüzden hatalar yapabilirler suya sabuna dokunmayan insanlar değillerdir nazik insanalrı yok sayarlar hatta onlara kötü davranabilirler kişinin özellikle başında kesikler sıyrıkjlar olabilir bir asker için iyi bir açıdır
özellikle rekabet gerektiren sporlarda başarılı olurlar eğer bir konuda rekabette girmiyorlarsa ikinci olmakdan hoşlanmadıkları içindir çünkü rakbetten hoşlanırlar ve her konuda girerler kendisinide rakibi olarak görür.güçlü, mücadeleci ve iddialı bir erkek altkişiliği ortaya çıkabilir.cesur ve dayanıklı insanlardır
güneşinin 7.evde olup marsla güzel açı yapması cesur , özgüven sahibi , güçlü ve enerjik ve sosyal kişilere doğru çekileceğini gösterir erkeksi yönü güçlü ve biraz gururlu- maço tipler yada maceracı tipler

GÜNEŞ MARS 135

Sabırsızsındır düşündüklerinin hemen olmasını istersin bazen agresif hatta şiddet gösteren biri olabilirsin istediklerin sık sık değişir plan yapmazsın odaklanmada zorluk çekersin sinrilendiğin zaman herşeyden nefret edersin açgözlü davranırsın intikam almak istersin çok enerjiksindir yanlış zamanlarda saldırgan davranışlarda bulunabilirsin hayatında seni kontrol eden kavgacı olan partnerlerin olabilir hırsların yüzünden otorite figürleriyle sorunlar yaşayabilirsin

GÜNEŞ MARS 150

Çok hırslısın çok ani kararlar alırsın ve düşünmeden hareket edersin bu yüzden beklemediğin kötü durumlarla karşılaşabilirsin esnek olmaya çalışmalısın insanların seni kullanmasından korkarsın bu yüzden sürekli kavgaya hazır kendine savunana birisindir kibir ve küstahlık verir ve buda bazı kayıplara yol açabilir.gelecekle ilgili istekler ve karşısına çıkan konular çok farklı olur ve kişi kendini istediği şeylerden uzakta bir yaşam içinde bulabilir.


GÜNEŞ MARS OPPOSITE

Bu insanlar kelimenin tam anlamıyla savaşçı doğmuştur. Mücadeleler yenilgiler onların gözünü asla korkutmaz. Görmeleri gereken, savaş haline getirdikleri pek çok şeyin aslında gereksiz hareketler olduğudur. Fazla baskıcı olmaktan kaçınmaları gerekmektedir. Olgunlaştıkça saldırganlıklarını kontrol etmeyi öğrenebilirler. Böylece, bu konumun verdiği yüksek enerji ve arzular çok olumlu hale gelebilir.Başka insanların ilgileri veya ihtiyaçlarını düşünmeden kendini korumaya yönelik bir insandır. Dövüşken bir ruhu vardır ve çevresindeki insanlarla bir yarışma içindedir.Bu insan varlığını ispatlamak için çırpınan birisidir. Atılgan,kavgacı ve inatçıdır. Başka insanları ilk başta etkilerse de giderek ilgilerini kaybederler. Sabırsızca ve zorbaca davranabilir. Gururuna dokunan konularda çabucak sinirlenir ve kırılır. Tartışmacı olduğu kadar hemen kapışmaya hazır bir kavgacı olabilir. Acelecidir ve bu yüzden fırsatları elinden kaçırabilir. Gereksiz yere duygusal davranarak hayatını inişli ve çıkışlı yapar. Gezegenler su burçlarında ise insanı içkiye bağımlı kılabilir. Bu görünüm kadın horoskopunda olumlu sayılmaz.Sert,ayyaş,görgüsüz ve kolay memnun olmayan bir eş göstergesidir.Ayrıca küçük yaralanmalar ve kesikler işaretidir.Güneş ile Mars'ın uyumsuz görünümü kendini yok eden mekanizma simgesidir.Bu insan kendi içinde değişkendir.İçten içe parçalanmış ve çelişkili bir erkeklik taşır. İyi düşünmeden tartışmaya giren ve ciddi tehlikelere atılan,huzursuz ve öfkeli biridir.İstekleri, hedefleri ile enerji kullanımı arasında çelişkiler vardır. Saldırganlığını bazen öfke ile harici dünyaya yöneltir ve sonra yıkıcı biçimde tekrar kendisine yöneltir.Enerjisini yanlış noktaya ve boşuna harcar. Önceden belli olmayan enerji patlamaları yaşar.İçgüdüsel gerilimlerini kontrol etmekte ve azaltmakta zorlanır.Sebatsız,çabuk öfkelenen,sabırsız,doyumsuz,öfkeli,kendini beğenmiş,inatçı ve saldırgan birisi olabilir.bu kişi Dişi ya da erkek olsun Mars'ın etkilerini güçlü bir şekilde dış dünyaya gösterecektir. Bunlar çabuk kavga etmeye yatkınlık, gerginlik, önce ben sahip olayım isteği, arzulu olma, bildiğini okuma, saldırganlığa yatkınlık, kavga çıkarmaya yatkınlık olacaktır. Eğer kişi bayansa o zaman yapısında erkek gibi davranmaya ve kavga etmeye yatkınlık görülecektir. Erkekten çok erkek gibi olma, erkeklerle yarışma isteği ya da erkekleri küçümsemeye kalkmada bu özelliklere eklenebilecektir.
Takipçiden çok çok lider seyirciden çok katılımcı olmaya eğilimli kişilerdir enerjiktirler herşeyi etkin birşekilde yapmak isterler ne istediklerini ve onu en kısa yoldan nasıl yapacaklarını bilirler birşey istediğinde heme olmasını ister birşeye çabuk sahip olmak için kuvvet yoluyla da alabilirler hırslı ve rakabetçidirler cesaretinden ve başarma yeteneğinden dolayı kendileriyle gurur duyarlar herşeye balıklama atlayan kişilerdir bu yüzden hatalar yapabilirler sadece kazanmak isterler istediklerini elde edince yine elde etmek istedikleri birşeyi çabuk bulurlar istediklerini ve sahip olduklarını savunurlar
özellikle rekabet gerektiren sporlarda başarılı olurlar eğer bir konuda rekabette girmiyorlarsa ikinci olmakdan hoşlanmadıkları içindir çünkü rakbetten hoşlanırlar ve her konuda girerler kendisinide rakibi olarak görür teke tek mücadeleye girmeyi daha çok isterler

GÜNEŞ MARS QUINTILE/BI-QUINTILE
Çok güçlü bir organizasyon yeteneğin vardır enerjin yüksekdir içgüdüsel olarak neyi başarıp neyi başaramayacağını bilirsin  Hedeflerinize ulaşmak için yaratıcı yollar geliştirmek gibi bir özelliğe sahipsiniz. Engellerle karşılaşmaktan ziyade, daha etkili olan ince manevralar geliştirme yeteneğiniz var. Bir spor dalında veya güç kuvvet kadar ustalık ve yaratıcılıkta gerektiren bir yarışmada sivrilebilirsiniz.
GÜNEŞ MARS SEPTILE

Mantıksızca işleri başarmaya çalışabilirsin senin için neyin doğru olduğunu ne yapman gerektiğini genellikle çevrene sorarsın sabırlı birisin

GÜNEŞ JÜPİTER KAVUŞUM

Felsefe ve din konusunda kişinin kendini geliştirebilme potansiyeli verir ayrıca insan ilişkilerinde de oldukça başarılıdırlar.Bu konum, kendine sonsuz güveni olan insanlarda görülür. Asla azla yetinmezler. Yollarına çıkan hiçbir engel onları yıldırmaz. Er ya da geç işlerin kendi lehine gelişeceğine inanırlar ve geneldede öyle olur. Adalet duyguları çok gelişmiştir. Haritada diğer etkiler farklı olsada bu konum yüksek ruhlu insanlara işaret eder.kişisel gelişme dürtüleri,iyimser,neşeli,şakacı,centilmen davranışlar verir.bilincin denenmesi,abartma,kendinibeğenme,yanlış hükümler.Bu insan büyük ölçüde iyimserlik,kendine güven ve sevimli bir cömertlik sergileyen biridir.Güçlü iradesi,kibar tabiatı ve dostça yaklaşımı ile tanınan tüm insanlar arasında popüler olur. Hemen herşey hakkında büyük planları ve fikirleri vardır. Herşeyin en doğrusunu bilen birisi olduğuna inanır. Hayatta büyük olaylarda başarılı olmaya azimlidir.Bunun en iyisini umut eder ve genellikle de elde eder. Bunun için başkalarının düşünceli davranışlarından veya kendi yoğun çalışmasından faydalanır.Bu görünüm insana büyük talih,parasal ödüller,heves ve kendisiyle övünme duygusu verir. Burada göze çarpacak tek tehlike insanın kendine aşırı düşkünlüğü ve savurganlık olabilir.Ayrıca kibirli ve aşırı gururlu olmak da göze çarpabilir. Müsrif ve tutumsuz olması ve kendine dikkat etmemesi çeşitli borçlar altına sokabilir.Yolculuğu ve seyahatleri seven biridir.Özellikle kariyer amaçlı olmak üzere pek çok yolculuklar yapacaktır. Bu insanın bir melek tarafından korunmasını sağlayan görünümdür.İnsanın başı ne kadar sorunlara bulaşmış olsa da, son dakikada kurtarıcı bir yardım alarak yakasını kurtarır. Ruhsal güçler onu koruyacak ve kollayacaktır.Geçmiş yaşamlardaki iyilikleri ve cömertliği bu yaşamda ödüllendirilmesini sağlamaktadır. Bu görünüm kadınlar için daha da faydalıdır.Başarılı ve mutlu bir evlilik göstergesidir. Kavuşumun olduğu ev alanında yaşamda büyük ödüller sağlanacaktır.Başarı ve zenginlik anlamına gelir. Bir kadının haritasında önemli biriyle mutlu evlilik olarak alınır
GÜNEŞ JÜPİTER 30
Hayatında sürekli olarak iyi fırsatlar karşına çıkar şanslısındır ama sen gerçekçi olmayacak kadar büyük fırsatlar beklersin
GÜNEŞ JÜPİTER 45
Hayatında eğlenceye çok önem verirsin tutamayacağın sözler verirsin otoritede olan insanlarla yaşlılarla sorunlar yaşayabilirsin
GÜNEŞ JÜPİTER SEKSTIL

Bu insanlar çok meraklı, zeki ve sempatiklerdir. Doğuştan filozoflardır. Yeteneklerini farkında olduklarından özgüvenleri çok gelişmiştir. Rutin işlerden hoşlanmazlar.Çünkü kendilerini ifade etme ihtiyacı duyan, fikir insanlarıdır. Kendileriyle barışık, mutlu kişilerdir. Haritada farklı etkiler yoksa, kendilerine karşı gereğinden fazla hoşgörülü olabilirler.Bu insan iyimser,cömert,popüler bir kişiliğe sahip ve talihli biridir.Güneş ve Jüpiter'in olumlu görünümü haritanın olumsuzluklarını ve zararlı etkilerini temizler. Cana yakın,sevimli ve başkaları tarafından aranan biridir. İyi niyetli,dürüst ve kibar yaradılıştadır. Varlıklı ve güçlü insanların yardımlarını sağlar.Talih bu insanın yüzüne çeşitli yönlerden gülecektir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürecektir.Kariyer yükselmesi elde edecek, para ve ün sahibi olacaktır. Kadın horoskopunda başarılı bir evlilik göstergesidir.Bu görünüm insanda din ve felsefe merakı oluşturur.Güneş-Jüpiter olumlu görünümü saygıdeğer kişi simgesidir.Mutluluğu yakalama yeteneğine ve seçkin bir insan olma duygusuna sahiptir.Özgüvenle dolu iyimser bir yaşam duygusu taşır ve bunu başkalarına da aşılar.Daima genişlemek (büyümek) ve daha iyiye gitmek, yükselmek ister. Yaratıcı,hevesli,hoşgörülü,güvenilir,istekli,cömert,iyi kalpli ve insancıldır.Hem içsel hem de dışsal açıdan soylu ve onurludur.Asil ve yüce duygular taşır.Yaşamının ve davranışlarının daima ahlaki açıdan hatasız olmasına önem verir. Bu görünüm insanı son anda da olsa her türlü sorundan ve beladankurtaracaktır. Belirli ölçüde maddi bir refah getirecektir.Bu insan önceki yaşamlarında yaptığı iyiliklerden dolayı bu hayatta ödüllendirilen bir karmaya sahiptir.bu cok iyi gelişime ve kendini yetıstırmeye açık,pozitif,iyimser ve insancıl,neşeli bir kimlik yaratır,adaletli ve bonkördür

GÜNEŞ JÜPİTER SQUARE

Şanslı, başarılı,felsefi, cömert, olumlu, öğrenmeye açık, liberal, seyehat etme isteği ve öğrenmeye hevesli olmakTembel, yapabilceğinden fazlasını vaat eden, kendini beğenmiş ve disiplinsizKendilerinden ve başkalarından çok fazla şey bekleyebilirler. Genelde iyi niyetlidirler. Hayat dolu olduklarından iyi vakit geçirmeyi çok iyi bilirler.Bazı şeyleri abartabilirler,borca girebilirler,yiyecek türü şeylere bazen düşkünlük görülebilir ve apamyacağı şeler için söz verebilirler. Eğlence alemine dalıp, yemek ve alkolü fazla kaçırmamaya özen göstermelidirler. Kendilerine karşı fazla hoşgörülü olmaları dinlenmeyi ihmal etmeleri, problem doğurabilir.Çevrelerindekiler onların iyi niyetlerinden yararlanmaya kalkabilrler.Yeteneklidirler aynı zamanda.Bu para kaybına ve ömür boyunca talihsizliğe işaret edebilir. Harita sahibi borç vermemeli ve kimseye kefil olmamalıdır. Ayrıca kimseyi dava etmemelidirDoğum haritasında bu etkiyi alan kişiler, hep uç noktalarda yaşarlar. Kendilerinden ve başkalarından çok fazla şey bekleyebilirler. Genelde iyi niyetlidirler. Hayat dolu olduklarından iyi vakit geçirmeyi çok iyi bilirler. Eğlence alemine dalıp, yemek ve alkolü fazla kaçırmamaya özen göstermelidirler. Kendilerine karşı fazla hoşgörülü olmaları dinlenmeyi ihmal etmeleri, problem doğurabilir.Şanslı, başarılı,felsefi, cömert, olumlu, öğrenmeye açık, liberal, seyehat etme isteği ve öğrenmeye hevesli olmak Tembel, yapabilceğinden fazlasını vaat eden, kendini beğenmiş ve disiplinsiz Kendilerinden ve başkalarından çok fazla şey bekleyebilirler. Genelde iyi niyetlidirler. Hayat dolu olduklarından iyi vakit geçirmeyi çok iyi bilirler.Bazı şeyleri abartabilirler,borca girebilirler,yiyecek türü şeylere bazen düşkünlük görülebilir ve apamyacağı şeler için söz verebilirler. Eğlence alemine dalıp, yemek ve alkolü fazla kaçırmamaya özen göstermelidirler. Kendilerine karşı fazla hoşgörülü olmaları dinlenmeyi ihmal etmeleri, problem doğurabilir.Çevrelerindekiler onların iyi niyetlerinden yararlanmaya kalkabilrler.Yeteneklidirler aynı zamanda.

GÜNEŞ JÜPİTER TRINE

Hayatta büyük isteklerin vardır ama isteklerinin olması için çabalamazsın kendine güvenin iyimser bakış açın sen pek fazla birşey yapmasanda başarılı olmanı sağlar kesinlikle şanslı birisindir cömert ve neşeli olman sayesinde diğer insanlarında birçok konuda desteğini ve yardımını görürsün
İyimser , kendini geliştiren , uyumlu bir kişilik verir Bu konum, çok güçlü yaratıcı yetenekleri gösterir. Kendilerine olan güvenleri gelişmiştir. O kadar şanslı olurlar ki, her zaman kedi gibi dört ayak üzerine düşerler.Bütün güzellikler onları arar bulur. Özgürlükleri çok önemlidir. Kendilerine ve başkalarına karşı hoşgörülü davranırlar. Çevrelerindeki kişilerle ilişkileri gayet iyidir. Cömert, sevimli, sevilen insanlardır.Bu insan iyimser,cömert,popüler bir kişiliğe sahip ve talihli biridir.Güneş ve Jüpiter'in olumlu görünümü haritanın olumsuzluklarını ve zararlı etkilerini temizler. Cana yakın,sevimli ve başkaları tarafından aranan biridir. İyi niyetli,dürüst ve kibardırlar  Varlıklı ve güçlü insanların yardımlarını sağlar.Talih bu insanın yüzüne çeşitli yönlerden gülecektir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam sürecektir.Kariyer yükselmesi elde edecek, para ve ün sahibi olacaktır. Kadın horoskopunda başarılı bir evlilik göstergesidir.Bu görünüm insanda din ve felsefe merakı oluşturur.Mutluluğu yakalama yeteneğine ve seçkin bir insan olma duygusuna sahiptir.Özgüvenle dolu iyimser bir yaşam duygusu taşır ve bunu başkalarına da aşılar.Daima genişlemek (büyümek) ve daha iyiye gitmek, yükselmek ister. Yaratıcı,hevesli,hoşgörülü,güvenilir,istekli,cömert,iyi kalpli ve insancıldır.Hem içsel hem de dışsal açıdan soylu ve onurludur.Asil ve yüce duygular taşır.Yaşamının ve davranışlarının daima ahlaki açıdan hatasız olmasına önem verir. Bu görünüm insanı son anda da olsa her türlü sorundan ve beladan kurtaracaktır. Belirli ölçüde maddi bir refah getirecektir.Bu insan önceki yaşamlarında yaptığı iyiliklerden dolayı bu hayatta ödüllendirilen bir karmaya sahiptir.Neşeli iyimser kendine güvenen insanlardır nazik kayıtsız ve geleceğe çok iyimser bakarlar kişi dışarıya olumlu elektrik yayar ve beğenilir popülerdir

GÜNEŞ JÜPİTER 135

Kendini beğenen kibirli bir insansındır yapamayacağın sözler verirsin ama sözünden çabuk dönersin tembelsindir hayatın maceralıdır

GÜNEŞ JÜPİTER 150

Doğal bir liderlik yeteneğin var yönetici olabilirsin hayatında bir çok değişiklik olur katı biri olmamalısın esnek davranmalısın sık sık beklemediğin olaylar yaşarsın Neşeli iyimser kendine güvenen insanlardır  kendilerine çok güvenirler her şeyi boşvermeye eğilimlidir, kolayca iddeallerinden vaz geçer. çabuk pes eder.eğitimde sorunlarla karışılaşır, eğlenceyi işten daha önemli görür buda kayıplara neden olur.kilo sorunları olur ve bunuda halletmekte zorlanır.bir çok karmaşık durum yaşar. şişmanlık, tümör, kist gibi sağlık sorunlarına çok yatkındır.

GÜNEŞ JÜPİTER OPPOSITE

Bu insanların egosu çok fazla gelişmiştir. Abartma yada yalan söyleme huyları olabilir. Çok iyimser olduklarından, yapabileceklerini sanıp, tutamayacakları büyük sözler verebilirler. Bu konumun en büyük avantajı, günlük ilişkilerde verdiği kolaylık ve etraftaki insanları etkileme yetisidir. Pek çok konuda yaratıcılıkları olan yetenekleri olan yaratıcı insanlardır.ele geçen fırsatları değerlendirmede fazla müsrifçe davranmaya işaret eder. Gelen fırsatları değerlendirememek

GÜNEŞ JÜPİTER QUINTILE/BI-QUINTILE

Çok iyi bir öğretmen olabilirsin lider birisindir insanlar senin fikirlerine güvenirler senden tavsiye alırlar kendine güvenirsin kendini şanslı bulursun ve risklerden kaçmazsın kumarda da şanslısındır Neşeli iyimser kendine güvenen insanlardır nazik kayıtsız ve geleceğe çok iyimser bakarlar Mesleki ve iş çevreleri size uygundur. İlerici veya mesleki bir aktivitenin içinde bulunmanın size getirdiği ilerici, yaratıcı, girişimci, sempatik, hayat dolu yaşam tarzından zevk alırsınız.

GÜNEŞ JÜPİTER SEPTILE

Lider birisindir kendini fikirlerini diğer insanlarlada paylaşmak onlar yol göstermek zorunda hissedersin

GÜNEŞ SATÜRN KAVUŞUM

Doğum haritasında böyle bir konuma sahip olanlar, kendi kendilerinin sansürcüsüdür. Güneşin bulunduğu burç özellikleri hafifler. Daha durgun olmakla beraber, fazla temkinlidirler. Güçlü ve dayanıklı insanlardır. Çok disiplinli odluları için büyük sorumlulukların altından kolayca kalkabilirler. Bu insanlar, yalnız kovboyu oynamaktan hoşlandıkları için, evliliğe pek sıcak bakmazlar. Evlenseler bile eşleriyle geçinmeleri zor olacaktır

GÜNEŞ SATÜRN 30
Hayatında engellerle ve rakiplerle karşılaştığın zaman onları genellikle alt edersin konsantrasyon yeteneğin gelişmişdir
GÜNEŞ SATÜRN 45

GÜNEŞ SATÜRN SEKSTIL

Bu insanlar çok anlayışlı ve alçakgönüllüdürler. Kapasitelerinin farkındadırlar. Neyi yapıp, yapamayacaklarını çok iyi bilirler. Otoriteye saygı duyarlar. Hırslı olur, belirledikleri hedefe ulaşana kadar nefes almaksızın çalışırlar. Gelenek ve düzene çok önem verirler. Sahip oldukları her şeyi hak ederek kazanmışlardır ve başkalarından da aynı davranışı beklerler.

GÜNEŞ SATÜRN SQUARE

Gölgesi: Hasta Kral ve Acılı Yaşlı Adam
Kamburu Çıkmış İnsan. Otoriteyle sorunlar yaşar. Özgüveni eksiktir, kendi değerinden kuşkulanır, yeterince iyi olmadığı duygusundan kurtulamaz. Suçluluk duygusu taşır. Tanınmak veya saygı görmek ister, ancak övgü ve alkış almayı beceremez, sıkılır. Başarısızlık korkusu yüzünden daima kendini kanıtlamak zorunda hisseder. Aşırı durumlarda sert ve katı olur, kanıtlanmış normlara yapışır, alışkın olduğu dertlere katlanır. Değişmeye korkar. Kendini sevgiye layık göremez ve son derece bariz bir sevgi ifadesinden bile (gizli) kuşkulanır. Kendisini olduğu gibi gösteremez. Kendisine inanmakta zorluk çeker.

Bu konum, yoğun arzularla birlikte, kaybetme ve reddedilme korkusunu gösterir. Gençlik yıllarında kendilerini değersiz hissederek, sahip oldukları potansiyelin farkına varmayabilirler. Başarıya giden yolda büyük engellerle karşılaşabilirler, fakat bunları aşabilirlerse, tüm istediklerini elde ederler. Yaşları ilerledikçe kendilerine olan güvenleri güçlenir ve geçmişte çok zorlandıkları insan ilişkilerinde daha başarılı olurlar Çok büyük sorumlulukların altından kalkabilecek güce fazlasıyla sahiptirler.

GÜNEŞ SATÜRN TRINE

Bu insanlarda müthiş bir sorumluluk duygusu vardır. Hatlarının en kötü yanlarını dahi küçük sıyrıklarla atlatırlar. Doğru zamanda doğru işi yapma özellikleri, başarılarının anahtarıdır. Düzen ve gelenekelere çok önem verir., korumak için ellerinden geleni yaparlar. Çocuk yaşlarından itibaren büyük sorumluluklar aldıklarından genç yaşlarda yönetici konumuna gelebilirler. Kendilerinden yaşça büyük kişilerle arkadaşlık etmekten çok zevk alırlar.Bu açı kişini iş ve özel yaşamında her türlü detaya önem vermesini,ciddiyetle tüm görevlerini yerine getirmesini,uzun vadeli prıjelerde yer alabilmesini,kuralcı ve sabırlı bir tutum sergilemesini sağlıyor

GÜNEŞ SATÜRN 135

GÜNEŞ SATÜRN 150

Sağlığına dikkat etmeyebilirsin,üzerinde ailenin etkisi çok büyük olabilir,geçmişteki hataların nedeniyle cezalandırıldığını düşünebilirsin,işi sıkcı gelebilir yada amirlerin tarafından farkedilmeyebilirsin,,kendine sürekli yeni hedefler koyarak başarılı olabilirsin,kendi başarılını başkalarının başalarıyla kıyaslamayıp kendi başarılarına bakmalısın önceliği kendine vermelisin,zaman zaman dikkatsiz yada sakar olabilirsin. otoritelerle mantıksız ilikilerin vardır bu da sorun yaratabilir amaçlarını boşverebilir ve sorunsuz davranabilirsin  İşkolik kişilerde rastlanan açıdır, kişi çok fazla çalışır , iş anlamında herkesede yardımcı olur ama yinede iş anlamında şansı çok yaver gitmez. çalışma aşkı yüzünden sağlığını ihmal eder ve güneşin bulunduğu burcun gösterdiği hastalıklar baş gösterir ve uzun vadede ciddi sağlık sorunları yaşayabilir.

GÜNEŞ SATÜRN OPPOSITE

Gölgesi: Hasta Kral ve Acılı Yaşlı Adam
Kamburu Çıkmış İnsan. Otoriteyle sorunlar yaşar. Özgüveni eksiktir, kendi değerinden kuşkulanır, yeterince iyi olmadığı duygusundan kurtulamaz. Suçluluk duygusu taşır. Tanınmak veya saygı görmek ister, ancak övgü ve alkış almayı beceremez, sıkılır. Başarısızlık korkusu yüzünden daima kendini kanıtlamak zorunda hisseder. Aşırı durumlarda sert ve katı olur, kanıtlanmış normlara yapışır, alışkın olduğu dertlere katlanır. Değişmeye korkar. Kendini sevgiye layık göremez ve son derece bariz bir sevgi ifadesinden bile (gizli) kuşkulanır. Kendisini olduğu gibi gösteremez. Kendisine inanmakta zorluk çeker.

Güvensizlik , karamsarlık verir Bu insanlar fiziksel açıdan pek çekici olmayabilirler. Kendilerine olan güvenleri fazla gelişmemiştir ve kendilerini ifade etmekte zorluk çekebilirler. Bu konum kişinin kimliğini bulmadaki engelleri ifade eder. Çok kuşkucu olduklarından, kendilerine, varolmayan engeller yaratabilirler. Kendilerine ve başkalarına karşı hissettikleri güvensizlik duygusundan arınmaları gerekir

GÜNEŞ SATÜRN QUINTILE/BI-QUINTILE
Lider ve öğretmen olarak yetenekli birisin sorumluluk almayı istersin problemlere çabuk çözümler bulursun iş hayatın senin için önemlidir birden başarılı olmakdansa yavaş yavaş ama kalıcı başarılar istersin diğerlerinden daha sık olarak, alkışlanan, çok beğenilen işlerin daha çok üzerinde durulmuş işler olduğunu farkedersiniz. Sanat, müzik, ve özgünlük ve ustalık gerektiren edebiyatı tercih edersiniz

GÜNEŞ SATÜRN SEPTILE

Ebeveynlerin özellikle baban hayatına ve amaçlarına müdahale edebilir babandan kalmış olan bir işi yürütmek zorunda olabilirsin kariyerin aile şirketinde olabilir


GÜNEŞ URANÜS KAVUŞUM

Yenilikçisindir asisindir orjinal fikirlerin vardır geleneklere karşı çıkarsın özgürlüğüne çok önem verirsin hayatında senin için özgürlüğünden daha önemli birşey yoktru bu yüzden diğer insanalrın isteklerini umursamazsın insanlara karşı politik davranmakdan hoşlanmazsın olduğun gibi olmak istersin onlardan farklı biri olduğunu düşünürsün farklı biri olduğun için sorunlar yaşadığının farkındasındır
Çok kısıtlanmaya gelemeyen bir yapı verir Bu konum, çok orijinal bir kişiliğin göstergesidir. Bu eğilimlerinide çok ilginç şekillerde ortaya koyarlar. Sınır tanımayana halleri, ileri yaşlarında bile çocuk gibi davranmalarına neden olabilir. Gelişmek, en büyük amaçlarıdır. Kelimenin tam anlamıyla bireydirler.bağımsız,orijinal,isyankar davranışlar,az kullanılan yeteneğin daha çok geliştirilmesi,inatçı,aksi,huysuz olma.Bu görünüm insana özgün bir kafa, orijinal fikirler ve özgürlük tutkusu verir. Sezgi gücü ile pek çok şeyi kavrayabilir. İnatçılık meyli ve üstünlük kompleksi vardır. Yenilikçi, alışılmamış, zeki, yaratıcı, geleneklere karşı, reform meraklısı ve başkaldırmaya meyilli birisidir. Özgürlük tutkusu o kadar büyüktürki başka birinin sözü ile hareket etmek istemez. Diğer insanların arzu ve ihtiyaçlarına kendini kolayca adapte edemez. Kibar bir hayat tarzına sahip olmak zorunluğu duyar ve spontane yaşamak ister. Kendini diğer insanlardan farklı görerek genel akışın haricinde olduğunu düşünecektir. Bazı insanlar da onun başka bir gezegenden olduğunu veya hiç olmazsa zamanın ilerisinde olduğunu düşüneceklerdir. Özellikle ilişkiler başta olmak üzere hiç bir durum tarafından kontrol edilmeyi kabul etmez. Aşırı bir sinirlilik ve asabi davranışlar sergileyebilir. Dinlenmeli ve aşırı enerjisini olumlu ve yaratıcı kanallara yönlendirmelidir. Bu insan çevresindeki insanlardan şarj olan bir elektrikli kişiliğe sahiptir. Aşırı duyarlı ve yüksek düzeyde sezgilidir. Doğruyu bulmak için önsezilerine güvenir. Eski yöntemleri değiştirerek yeni şeyleri başarmaya koşullanmıştır. Kendini kontrol ve disiplin ile olumlu şeyler yapacak belirli yeteneklere sahip biridir.cesur ve dayanıklı insanlardır Özgürlüklerine çok düşkün olurlar, Uranüs onlara güçlü bir özgür olma isteği verir.Sıradışı olmak onların genellikle hoşlarına gider, diğer insanlara benzemek istemezler.Bağımsızlıklarına aşırı düşkün olurlar, bundan dolayı asi ve hırçın davranışlar sergilemeye yatkınlıkları olur.Astrolojiyle ilgi duymalarının bir sebebide farkına varma isteklerinden gelir. Kendilerini tanımak isterler.Değişken gruptan değillerse ( İkizler, başak, yay ve balık ) rahatlıkla vücutlarına Dövme, piercing yatırabilirler.Birisiyle uzun süreli ilişki kurmaları genellikle zor olabilir. Çünkü, başkaları kısıtlanmakdan hoşlanmazlar
Güneş  uranüs kavuşumu 1.evde olan birinin bakışları çarpıcı olacaktır
GÜNEŞ URANÜS 30
Çekingen biri değilsindir yeniliklere açıksındır orjinal fikirlerin vardır farklı giyinen biri olabilirsin
GÜNEŞ URANÜS 45
Kendini fazla farklı,serbest ve aykırı kılmana sebebiyet verir

GÜNEŞ URANÜS SEKTIL

İnsan ilişkilerine çok önem verirler. Çok açık yürekli, dışa dönüktürler. Hayata onlar için heyecan verici bir maceradır. Her zaman yapacak bir şey bulur, asla sıkılmazlar. Hayatı hep olumlu yönüyle alırlar. Fikirleri açık ve orijinaldir. Duygusal ilişkilerinde dürüstlük her şeyden önce gelir.cesur ve dayanıklı insanlardır

GÜNEŞ URANÜS SQUARE

Bu insanlar başkalarının ne düşündüğünü hesaba katmadan canlarının istediği gibi hareket etmeyi severler. Oldukça orijinaldirler.Duygusal ilişkilerinde dürüstlük her şeyden önde gelir. İsteklerine ulaşmak için beklemezler; bu tutumları ise, hakkını yedikleri insanları genelde rahatsız eder. Sinirli ve sakar olduklarından bazen karabulutlarını yanında taşıdıkları hissine kapılırlar. Sık sık yaşadıkları duygusal fırtınalar önlerinde engel oluşturabilir.
kollektif ile yani dış dünya ya açık olamama veya uyum problemine işaret edebilir ve kişinin birey olarak parlama ihtiyacından bahseder. Böyle bir konuma sahip kişilerin kendi kimliğini yaşarken, topluma hizmet verecek bir aracı bulmasını gerektirir. Herşeyin temeli dengedir ve hiçbir şeyin aşırısına kaçılmamalıdır.Özgürlüklerine çok düşkün olurlar, Uranüs onlara güçlü bir özgür olma isteği verir.Sıradışı olmak onların genellikle hoşlarına gider, diğer insanlara benzemek istemezler.Bağımsızlıklarına aşırı düşkün olurlar, bundan dolayı asi ve hırçın davranışlar sergilemeye yatkınlıkları olur.Astrolojiyle ilgi duymalarının bir sebebide farkına varma isteklerinden gelir. Kendilerini tanımak isterler.Değişken gruptan değillerse ( İkizler, başak, yay ve balık ) rahatlıkla vücutlarına Dövme, piercing yatırabilirler.
Birisiyle uzun süreli ilişki kurmaları genellikle zor olabilir. Çünkü, başkaları tarafından domine edilmekten asla hoşlanmazlar

GÜNEŞ URANÜS TRİNE

Bu konum, çok güçlü liderlerin göstergesidir. İnsanları sever, anlayışla yaklaşırlar. Oldukça karizmatik kişilerdir. Her tip değişik fikirlere açık oldukları için, başarıya çabuk ulaşırlar. Eksiklerinin farkında olduklarından, üstesinden gelebilmek için farklı yollar denerler. Kendilerine güveni, fikirleri için sonuna kadar mücadele ederler.cesur ve dayanıklı insanlardır Aşk hayatında rahatsındır birine karşı birşey hissedersen bunu ona rahatça söylersin ayrılıklardan çok fazla etkilenmezsin ilişkinde olan değişikliklere kolay adapte olursun

GÜNEŞ URANÜS 135

Kendini fazla farklı,serbest ve aykırı kılmana sebebiyet verir

GÜNEŞ URANÜS 150

Hayalperestsindir  hayallerin gerçekleştirmeyi istersin hayatta isteklerinin sınanacağı olaylar yaşarsın insanlar seni genellikle yanlış anlarlar bu yüzden boşauna uğraştığını düşünürsün senin gelişmene büyümene insanalr yardım etmezler kendi kendini geliştirirsin işte, aşkta , evlilikte sürekli kendini kanıtlma isteeği duyar insanlara karşı.hep sanki insanlar onun üstüne gelir ve oda bir müdafaa durumu içinde hep kendini savunur.becerikli ve orjinaldir ve kendini herkesten üstün görür ve bu amaçlada hep kendini açıklam ihtiyacı duyar


GÜNEŞ URANÜS OPPOSITE

Huzursuz , çabuk sıkılan bir etki yapar Bu insanlar özgürlüklerine çok düşkündürler. Kendilerine özgü, ilginç ve değişken tiplerdir. Bakış açıları hayli özneldir. Fakat günlük hayatın gerçeklerini göğüslemekte zorlanırlar. Başkalarıyla geçinmeleri zor olur. Karşı cinsle pek çok ilişki yaşarlar ama süresi uzun olmayabilir. Çabuk sıkılır, karşılarındaki şahıslarıda çabuk bezdiren huzursuz tipler olabilirler.kollektif ile yani dış dünya ya açık olamama veya uyum problemine işaret edebilir ve kişinin birey olarak parlama ihtiyacından bahseder. Böyle bir konuma sahip kişilerin kendi kimliğini yaşarken, topluma hizmet verecek bir aracı bulmasını gerektirir. Herşeyin temeli dengedir ve hiçbir şeyin aşırısına kaçılmamalıdır.Özgürlüklerine çok düşkün olurlar, Uranüs onlara güçlü bir özgür olma isteği verir.Sıradışı olmak onların genellikle hoşlarına gider, diğer insanlara benzemek istemezler.Bağımsızlıklarına aşırı düşkün olurlar, bundan dolayı asi ve hırçın davranışlar sergilemeye yatkınlıkları olur.Astrolojiyle ilgi duymalarının bir sebebide farkına varma isteklerinden gelir. Kendilerini tanımak isterler.Değişken gruptan değillerse ( İkizler, başak, yay ve balık ) rahatlıkla vücutlarına Dövme, piercing yatırabilirler.Birisiyle uzun süreli ilişki kurmaları genellikle zor olabilir. Çünkü, başkaları tarafından domine edilmekten asla hoşlanmazlar

GÜNEŞ URANÜS QUINTILE/BI-QUINTILE
Yaratıcı ve idealistsindir amaların diğer insanların amaçlarından farklı olabilir klasik biri değilsindir aklın çok hızlı çalışır sorunlara çözüm bulmak konusunda yeteneklisindir ve çabuk çözm bulursun Yaratıcılık ve beceri gerektiren bir işte başarılı olabilirsiniz. Sizi yenilikler, yeni buluşlar kadar heyecanlandırmayan mesleki uzmanlık ve yaratıcılığı takdir edersiniz. Şakalardan, oyunlardan, beceri gerektiren herşeyden ve sıkıcı yinelemelerden bağımsız bir hayattan hoşlanan gamsız bir tarafınız var. Davranışların doğal,farklı ve o an içinden nasıl geliyorsa öyle davranabilirsin,kendini ifade ederken davranışlarına sınır koymazsın,mizahi yönün iyi olabilir,komediye,tiyatroya,sanata ve komedi oyunlarına ilgin olabilir.Bağımsızlığınla birlkte yaratıcılığın da ortaya çıkabilir,kendi bireyseliğine önem verebilirsin ve başkalarınında bireyselliklerini farkına varmalarına,ortya çıkmasına yardımcı olabilirsin
GÜNEŞ URANÜS SEPTILE

Klasik biri değilsindir kendine özgü fikirlerin vardır ve cesursundur bu fikirlerin hayatında sana sorun yaratbilir ama sen onları savunmaya devam edersin

GÜNEŞ NEPTÜN KAVUŞUM

Kişiye derin bir içgörü sağlar. Bu insanlar sezgilerine çok güvenir ve genelde iç seslerini doğru anlayıp uygulamaya sokabilirler. Müzik sanat,edbiyat ilgilerini çeker. Bu konularda yoğunlaşırlarsa çok başarılı olabilirler. Rutin işler, planlı projeler, bu konuma sahip insanlar için hiçte uygun değildir. Zamanlarını ve yaratıcılıklarını, istekleri doğrultusunda kullanmayı severler. Sert açılarda kendilerine olan güvenleri yetersiz kalabilir, hatta gerçeklerle hayalleri arasında denge kurmakta zorlanabilirler.idealist,hassas,duygusallık,yaratıcı işlerde çekicilik,uyuşturucu ve alkol alışkanlığıkendini aldatma,korkulardan ve gerçeklerden kaçma.iradeni kullanmak zor gelebilir,,sanata karşı yeteneğin ve ilgin olabilir.Bir yandan bağlılık ve bağımlılık görülürken bir yandan da bağımsızlık isteği olabilir.Fazla hayallere dalıp gerçekleri göremeyebilir ya da görmeyi istemeyebilirsin. Kendini kandırma eğilimin olabilir,hasas,hoşgörülü olduğun için ve insanlara içabuk nandığın hayal kırklığı yaşayabilirsin.Hayal gücü ve ilhamla birlikte yaratıcılığın ortaya çıkabilir.Mistik konular ilgini çekebilir
GÜNEŞ NEPTÜN 30
Hayalgücün kuvvetlidir ama mantıklı düşnmekde zorlanırsın eğer hayallerini daha mantıkı ele alırsan çok başarılı biri olabilirsin

GÜNEŞ NEPTÜN 45

Hangi evlerden olusuyorsa bu açılanma o evlerde neptun yuzunden yanılma ve derin düsünce fedakar davranıslar sergıleme olusur Kendini aldatan birisindir sezgilerin güçlüdür idealist birisin ama mantıklı ve realist olmadığın için ideallerine ulaşamazın

GÜNEŞ NEPTÜN SEKSTIL

Hayal güçlerini çok iyi değerlendirebilen bu kişiler, genellikle yaratıcılık yeteneklerini kullanarak iş yaşamına atılmayı severler. Müzik, sanat, edebiyat dünyasında söz hakkına sahiptirler. Oldukça hassas oldukları için çabuk kırılmaları, dostluklarının uzun süreli olmasını engelleyebilir. İdealist düşünceleriyle dünyayı güzelleştirebileceklerine çok inanırlar.Haritanın genelinde uyumlu açılar varsa, amaçlarına ulaşmaları kolay olur.

GÜNEŞ NEPTÜN SQUARE

Kendine güven eksikliği söz konusu olabilir. Sürekli kendini savunmak zorunda hissederler. Bohem hayatları içinde hayal güçleri çok geniştir, gerçeği reddetme eğiliminde olabilirler. Çoğu zaman kendini ifade etmekte zorlanabilirler. Kendilerini küçümseme eğilimleri, hayat akışlarında yön bulmalarını zorlayabilir. Destek alabilirlerse konsantre olma yetenekleri ortaya çıkabilir. Merhametlidirler, zorda olanlara karşı çok duyarlıdırlar. Yardım etme uğruna büyük fedakarlıklara katlanabilirler. Düşüncelerinden kolay vazgeçmezler.kollektif ile yani dış dünya ya açık olamama veya uyum problemine işaret edebilir ve kişinin birey olarak parlama ihtiyacından bahseder. Böyle bir konuma sahip kişilerin kendi kimliğini yaşarken, topluma hizmet verecek bir aracı bulmasını gerektirir. Herşeyin temeli dengedir ve hiçbir şeyin aşırısına kaçılmamalıdır.

GÜNEŞ NEPTÜN TRINE

Hayal gücüne ve yaratıcılığa canlılık katar Çok anlayışlı ve yetenekli insanlardır. Kendilerini ifade etme güçleriyle, sanatın her türüne,özellikle yazılı anlatıma çok yatkındırlar. Fakat her şeyden çabucak sıkılmaları önlerindeki en büyük engeldir. Bu, özellikle okul yıllarında sorun olabilir. Altıncı hisleri kuvvetlidir. Güçlü sezgileri,olayları, konuları kolayca kavrama yeteneği sağlar. Kendilerine ve başkalarına karşı hoşgörülürüdür; fazla sorumluluk almadan başına buyruk çalışabilirlerse başarılı olurlar.

GÜNEŞ NEPTÜN 135

Hangi evlerden olusuyorsa bu açılanma o evlerde neptun yuzunden yanılma ve derin düsünce fedakar davranıslar sergıleme olusur Kendini aldatan birisindir sezgilerin güçlüdür idealist birisin ama mantıklı ve realist olmadığın için ideallerine ulaşamazın

GÜNEŞ NEPTÜN 150

Başarılı olmak tanınmak istersin ama çok hassas ve merhametli biri olduğun için hırsların konusunda zorluklar yaşarsın sezgilerin güçlüdür esnek davranabilirsen başarılı olursun çabuk yorulan enerjisi düşük birisindir fedakarlığın en üst seviyelerinden biridir.insanlar tarafından sürekli sömürülür, insanlar işlerini yaptırana kadar yağ çeker daha sonra işleri bitince sırtını dönüverir.hayır demeyi bilmez ve bunu öğrenmediği takdirde sürekli kazık yer.ciddi sağlık sorunları yaşayabilir ve ihmal ettiği için bu sağlık sorunları başına dert olur.

GÜNEŞ NEPTÜN OPPOSITE

Bu konum, kişin hayatındaki karmaşıklıkları gösterir. Yaşamları, dönemsel gerginliklerle doludur. Kendini yıprattığı hayali problemler yüzünden suçlu bulabilir; bazen de kandırıldığını düşünebilir. Genç yaşlarda ailelerinin ve öğretmenlerinin kendilerine haksızlık ettiğini düşünerek içlerine kapanabilirler. Fakat zamanla sorumluluk almayı ve dünyanın aleyhlerine dönmediğini öğrenebilirler

GÜNEŞ NEPTÜN QUINTILE/BI-QUINTILE
Sezgilerin çok güçlüdür algıların gelişmişdir yaratıcısındır sanat konusunda yeteneklerin olabilir müzik lanında bir kariyerin olabilir psişik yeteneklerin gelişmiştir çok merhametli bir insansındır Farklı artistik teknikleri anlama ve değerlendirme gibi doğal bir yeteneğe sahipsiniz. Hayallerin, özlemlerin, umutların ve insanların dini inançlarının gelenekler, müzik, sanat ve yaşam biçimleriyle nasıl yaratıcı bir şekilde ifade edildiğini sezgilerinizle kavrarsınız. Zengin bir hayal gücüne ve kendi yaratıcı işlerinizde ince bir duyarlılığa sahipsiniz.
GÜNEŞ NEPTUN SEPTILE

Hayatta yaptığın seçimleri diğer insanlar anlamazlar onlara saçma gelir 6.hissin güçlüdür psişik yeteneklerin olabilir

GÜNEŞ PLUTO KAVUŞUM

Bu insanlar her zaman uçlarda yaşarlar. Bu açı, kişinin zor bir kişi olduğunun göstergesidir. Ne yapacakları belli olmayan bu gizemli kişilerin sevgileri ve nefretler çok yoğundur. Hareketlerinde makul olmakta zorlanabilirler. Hükmedici olmamaya özen göstermeleri gerekebilir. Çok güçlü ve mücadelecidirler. Toplum bilinçleri çok gelişmiştir, haksızlığa tahammül edemezler. Bu özelliklerini ülkeyi, toplumu iyileştirmekte kullanabilirlerse iyi yerlere gelebilirler. Sert konumlarda ise tehlike yaratan kişilerdir.şekillendiricilik ve hayat verme,yaşamın kritik yönlerinde derin,bilinçsizce psikolojik özellikler.eğer karşı konulursa kalıcı sinir hastalıklarının ortaya çıkması. Gereken değişimlerin kolayca sağlanması çok zor.cesur ve dayanıklı insanlardır karizmatikdir
AKREP güçlü bir kimliğin göstergesi olacaktır. irade sahibi , keskin bir kararlılığı olan ama bazen çok sabit duruşlu ve inatçı
GÜNEŞ PLUTO 30

Herşyı derinlemesine incelersin araştırmacı bir kişiliğin vardır özellike duyguların konusunda sorgulayıcısındır psikolog ve detektiflik gibi meslekler için çok iyi bir konumdur lider biri olabilirsin stres altındaki durumlarda ne yapman gerektiğin bilirsin soğukkanlısındır

GÜNEŞ PLUTO 45

İhtiyaçlarını çok ciddiye alırsın başarılı olmaya çok önem verirsin bu da hayatında sorunlar yaratabilir kendini savunmasız konumda bulabilirsin hayatta esnek davranırsan başarılı olabilir konsantrasyonun düşükdür ayrıntıları görmemezlikden gelirsin ilişkilerinde güç mücedaleleri yaşarsın kontrol edilmekden korktuğun için partnerinin üzerinde egemenlik sağlamaya çalışırsın yada çok pasif kalabilirsin
GÜNEŞ PLUTO SEKSTIL

Kendi yeteneklerinin farkındadırlar. Kafalarına koydukları her şeyi yaparlar. Çevreleriyle iletişimleri çok güçlüdür, karizmatik yapılarından dolayı kolay dikkat çekerler, insanların güvenlerini kolay kazanırlar. Liderlik özellikleri vardır. Açının işleyişi, kavuşumdaki kadar güçlüdür.cesur ve dayanıklı insanlardır

GÜNEŞ PLUTO SQUARE

Bu konumla doğanlar, karşılarına çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun yılmazlar; güçlü kişilikleriyle ilginç çözümler bulurlar. En kötü durumlarda bile soğukkanlı davranmayı başarabilmeleri, çevrelerini hayrete düşürür. Bu konuma sahip olanlar genelde “devrimci” olarak niteleyebileceğimiz insanlardır. Despot yapılarından dolayı yakın duygusal ilişkiler kurmakta zorlanabilirler. Başkalarına karşı anlayışlı olmayı öğrenirlerse, bu konumun vardiği kuvvetten daha çok faydalanabilirler.
kollektif ile yani dış dünya ya açık olamama veya uyum problemine işaret edebilir ve kişinin birey olarak parlama ihtiyacından bahseder. Böyle bir konuma sahip kişilerin kendi kimliğini yaşarken, topluma hizmet verecek bir aracı bulmasını gerektirir. Herşeyin temeli dengedir ve hiçbir şeyin aşırısına kaçılmamalıdır

GÜNEŞ PLUTO TRINE

Çok kararlı kendinden emin kişilerdir. İsterlerse mükemmel bir lider olabilirler. İdare şekilleri sıra dışı, adaletli ve eşitlikten yanadır. Ekip ruhunu en iyi taşıyan kişilerdir. Bu yüzden etraflarında güçlü kişiler bol olur. İleriyi görürler, algılamaları çok gelişmiştir. Olayların görüne yüzünden çok daha fazlasını kavrayabilirler. Adalet duygularıda oldukça gelişmiştir. Haksızlığa asla tahammül edemezler. Özellikle kullanıldıklarını hissederlerse, acımasız olabilirler. Gelişmiş sezgileri ve kavrama güçleri, psikoloji ve sosyoloji gibi dallarda çok başarılı olmalarını sağlar.cesur ve dayanıklı insanlardır

GÜNEŞ PLUTO 135

İhtiyaçlarını çok ciddiye alır başarılı olmaya çok önem verir bu da hayatında sorunlar yaratabilir kendini savunmasız konumda bulabilir hayatta esnek davranırsa başarılı olabilir konsantrasyonu düşükdür ayrıntıları görmemezlikden gelir ilişkilerinde güç mücedaleleri yaşarsın kontrol edilmekden korktuğun için partnerinin üzerinde egemenlik sağlamaya çalışırsın yada çok pasif kalabilirsin

GÜNEŞ PLUTO 150

İlişkilerinde güç mücedaleleri yaşarsın kontrol edilmekden korktuğun için partnerinin üzerinde egemenlik sağlamaya çalışırsın yada çok pasif kalabilirsin kişi içsel yaşamında kendinden nefret eder, derin güven sorunları vardır ama bunu bir şekilde gizlemeye çalışır, ölümden korkmaz ve bu konuda derin araştırmalarda yapabilir.yaşamının bir sürecinde ölümle burun , buruna gelebilir..sağlığını önemsemez ve çok ciddi sağlık sorunları yaşar ve bu sorunlara rağmen yinede önlem almayıp kendi sonunu hazırlayabilir.


GÜNEŞ PLUTO OPPOSITE

Acımasızlık ve hırs verir Bu konum hükmedici,huzursuz,öfkeli bir kişiliğin simdesidir. Küçük yaşta aldıkları eğitim, ileriki yaşları için çok önemlidir. Bu konumdaki kişiler, sakin ve anlayışlı evebeynler tarafından uygun ve sıkıcı olmayan bir disiplin anlayışıyla eğitilmelidir. İleride bu ruh halinin üstesinden gelmeyi başarırlarsa, insan ilişkilerini daha sağlıklı sürdürebilirler. Duyguları ve egoları arasında dengeyi kuramadıklarında hayatları boyunca köklü değişiklikler yaşarlar. Değişim zorda olsa ruhlarına iyi gelir.kişi kendisinde kolay dönüşüm yaşama , kolay değişim yapma potansiyeli veriyor. Bunun yanında karsısındaki kişide zorlayıcı etki bırakır. Karsısındakini değiştirir, manyetik ve karizmatik bir görüntü verir... Etkileyicidir. eğitimi zayıfsa , gelişim göstermemişse, diktatörce tavırlar sergileyebilir. Genelde zorlayıcı bir tiptir.kollektif ile yani dış dünya ya açık olamama veya uyum problemine işaret edebilir ve kişinin birey olarak parlama ihtiyacından bahseder. Böyle bir konuma sahip kişilerin kendi kimliğini yaşarken, topluma hizmet verecek bir aracı bulmasını gerektirir. Herşeyin temeli dengedir ve hiçbir şeyin aşırısına kaçılmamalıdır.

GÜNEŞ PLUTO QUINTILE/BI-QUINTILE
Araştırma ve soruşturma konularında başarılısındır nüfuslu biri olabilirsin hayatta amaçlarına ulaşabilirsin iyi para kazandığın bir mesleğin olabilir karizmatik birisindir çevrendeki insanlar sana güvenirler korku duyduğun anlarda bile soğukkanlılığını korursun Daha az çaba harcayarak insanlar üzerinde daha çok etki bırakma gibi bir özelliğiniz var. Yaratıcı çözümler bulmakta ustasınız, ve güç kadar beceride isteyen yarışmalardan hoşlanırsınız. Şaşırtıcı olaylar olduğunda ve meydan okumalarla karşılaştığınızda etkileyici bir tepkide bulunursunuz. Kendinizle ve başkalarıyla olan yarışmalardan hoşlanırsınız
GÜNEŞ PLUTO SEPTILE

İsteklerini tutkuyla istersin fanatik davranışların olabilir bu konuda dikkatli olmalısın hayatında ki kayıplar lişisel olarak gelişmene yardımcı olur

Güneş Asc arasında açı yoksa
İnsanlar seni hemen tanıyamazlar utangaç birisi olabilirsin kendine güvenmeyebilirsin kişisel ilişkilerinde net olmadığın için sorunlar yaşayabilirsin

GÜNEŞ ASC KAVUŞUM

Güneşin doğuşuyla doğan bu insanlar çok güçlü olur, sağlam karakterleriyle ön plana çıkarlar. Tıpkı güneşin ilk ışıkları gibi bulundukları ortama yeni enerjileri getirebilirler. Genelde kendileriyle barışık ve mutludurlar. Önemli olayların ve yeniliklerin insanlarıdır; bu yüzdende biraz bencil olma ihtimalleri olabilir. Bilinçli ya da bilinçsiz, ünlü olma isteği duyabilirler. Satürn haritada çok aktif olmadığı müddetçe güler yüzlü insanlardır. Güneş aslan burcunun yöneticisidir. Kendinden emin bakışlar, dağınık gür saçlar, sağlam kaslar ve mağrur bir dik duruş ön plana çıkacaktır.Güçlü kişilik,güçlü iç uyumve kişisel düzen duygusu verir.Başka insanlarla uyumda zorluk verir.İç dünyaları kendine has güçlü şahsiyetleri vardır. Çok az yorulur ve kolay hasta olmazlar. Kendilerini yenileyebilirler.kendilerini yenileyebilirler kendini bilen güçlü iradesi olan olumlu yönleri bulunan kuvvetli kişilerdir

GÜNEŞ ASC 30

GÜNEŞ ASC 45

İnsanlar seni çekici bulur ama sen kendini tam olarak insanlara göstermezsin insanlara karşı mesafeli davranırsın

GÜNEŞ ASC SEKSTIL

Entellektüellikte açığa çıkan bir kişilik yapıları vardır. Es ve arkadaşlarla apaçık ve samimi kontak hali içindedirler.kendilerini yenileyebilirler kendini bilen güçlü iradesi olan olumlu yönleri bulunan kuvvetli kişilerdir kişi dışarıya olumlu elektrik yayar ve beğenilir

GÜNEŞ ASC SQUARE

İnsanların seni tanımasını onaylamasını seni örnek almalarını istersin insanalrın dikaktini çekmek için tuhaf şeyler yapabilirsin ama istediğin kadar popüler bir olamayabilirsin kendine çok güvenirsin bu yüzdende birçok hayalkırıklığı yaşarsın kibirlisindir hırslısındır ama birçok engelle karşılaşırsın dışarıya gösterdiğin yüzünle gerçek yüzün farklıdır insanalr seni anlamakda zorlanırlar ilişkilerinde sorunlar yaşarsın


GÜNEŞ ASC TRINE

Canayakın, sıcakkanlı bu insanların kendilerine olan güvenleri yerindedir. Bulundukları ortamda parlamak, ilgi odağı olmak isterler. Hareketleri ölçülü ve zariftir. Hak ettikleri ilgiyi kazanmaları, önemli projelerde çalışıp taktir toplamaları zor olmaz.kendilerini yenileyebilirler kendini bilen güçlü iradesi olan olumlu yönleri bulunan kuvvetli kişilerdir kişi dışarıya olumlu elektrik yayar ve beğenilir

GÜNEŞ ASC 135

Diğer insanlar seni çekici bulur ama sen kendini tam olarak insanlara göstermezsin insanlara karşı mesafeli davranırsın

GÜNEŞ ASC 150

İnsanlar seni beğnmeyebiirler onlarla aranda yanlış anlaşılmalar olur bazı konularda boşuna uğraşabilirsin utangaç birisindir kişiliğin amaçlarına ulaşmanda sana engel teşkil edebilir kendini ifade ederken sorunlar yaşayabilirsin karmaşık bir karakterin vardır

GÜNEŞ ASC OPPOSITE

Doğum haritalarında güneşi yükselen burcuna 7. ev diliminde opposite yapanlar diğer insanlara kendini ifade etmeye çok önem verirsin partnerinin istek ve ihtiyaçlarını kendi isteklerinin önünde tutarsın hayatında birşeylerin eksik olduğunu düşünürsün buu eksikliğinde uygun bir eşle giderileceğini düşünürsün bu yüzden ikili ilişkilere çok önem verirsin eğer bir partnerin yoksa iş hayatında bir ortağın olmasını isteyebilirsin kendine güçlü yapıda bir eş seçersin evliliğin istediğin gibi gitmeyebilir eğer kadınsan iyi ve mutlu bir evliliğin olur opposite 6.evde oluşuyorsa iş hayatın senin için çok önemlidir her sektörde başarılı olabilirsin yöneticilik yaprsın güneşin olumsuz açılar alıyorsa iş hayatında sorunlar yaşarsın

GÜNEŞ ASC QUINTIL/BI-QUINTILE

Kişiliğinizi çok iyi bir şekilde ifade edebilirsiniz hedeflerine ulaşmak için yaratıcı yollar bulabilirsin enerjik birisin hayatın oyun gibidir renkli bir yaşamın vardır yaratıcı olmadığınız birşeyler üretmediğiniz zamanlar mutsuz olursunuz

GÜNEŞ ASC SEPTILE

Kişiliğinin ne olduğunu tam olarak sende anlayamazsın içsel yolculuklar yaparsın amaçlarına ulaşmak için rehber ararsın kendine

GÜNEŞ MC KAVUŞUM

Bu insanlar çok hırslıdırlar. Ün ve kariyer sahibi olmak dayanılmaz bir istek halindedir. Tanınmak onlar için çok önemlidir. Hartada sert etkileşim yoksa karşılarınada her zaman uygun fırsatlar çıkar. İnatçı ve sabit fikirli olmaları, grup çalışması için pek uygun değildir. Tek başlarına olmaya özen gösterirler. Genelde isim yapmış, adını duyurmuş kişilerin haritalarında bu konuma rastlanır kariyer alanında oldukça irdeleyici bir yapı verebilir ve bunu ifade etmekten çekinmezsiniz  güçlü ego,kompleks,birinin kimliğini kurmak için ısrar etme. Diğerleri veya birinin bütün doğasıyla egosu arasında oluşan zıtlığı anlatır.Bu kişiler iyi kariyer sahibi olurlar. Çoğunlukla siyasetle uğraşırlar. Tutumları son derece açıktır.kendini doğal olarak otoriter ve güçlü bir pozisyonda bulacaksın.Başkaları seni iyi bir lider olarak kolayca kabul etmekte zorlanayacaktır.Kariyere çok önem verdiğinden bazen aile hayatını boşlayabilirsin ve çoğunlukla toplum önünde olacağın bir iş seçebilirsin

GÜNEŞ MC 30

GÜNEŞ MC 45

GÜNEŞ MC SEKSTIL

Kariyer alanında ve sosyal imajımıza canlılık katarmeslek konusunda calısmaların pozitif yönde kazanclı döner ama hangi evde ise güneş o ev konusunda tanınma ve ilerleme söz konusudur.Başarılı bir meslek hayatları vardır. Aile yaşamları da iyidir.meslek hayatları iyi olur ve iyi bir ailesi vardır.iş ve isteklerinle ilgili şanslı olayları gösterir.yetklili kimselerle bu yüzden iyi anlaşabilirsin ve bu herhangi bir yetnekte veya işte seni en iyi yapar. Karşına çıkan fırsatle ve seçimlerin başarında ve iyi olmanda yardımcı olacak

GÜNEŞ MC SQUARE

Kariyerle ilgili sorunlar Bu insanlar kendilerine aşırı güvenir, yeteneklerini abartırlar. Genelde kendini beğenmiştirler, Karşılarına çıkan en ufak sorun ve başarısızlık, kendilerine olan güvenlerini yitirmelerine neden olur. Dış etkenlerden dolayı kariyerlerini zedelemeleri çok kolaydır. Başarıya ulaşmak için kendilerini zorlamaları da gerekebilir.Tutuculuk açısından kendi kendilerine zararları dokunur. Sosyal açıdan ve aşk ilişkilerinden çeşitli zararlar gelir.iş öncesi bulunduğun yerler,sosyal yaşamın senin hem iş yaşamını hemde aile hayatını etkileyecek.yüzeyselliğe meylin ve sosyal statünle ilgilenmen hem ile hayatını hemde iş hayatına mal olabilir

GÜNEŞ MC TRINE

Kariyer alanında ve sosyal imajımıza canlılık katar Bu insanlar hayatı olumlu yanlarıyla ele alır, kendilerini çok iyi motive ederler. Sorunları büyütmez, kendilerine acımak yerine hemen çözüm üretmeye çalışırlar. Gerektiğinde kendi haritalarını görüp kabullenmelerinden dolayı başarıya ulaşmaları da çabuktur. 5. evden oluşan bu açı, doğal yeteneği belli ederken, 2. evden geliyorsa kişinin para kazanma yeteniğini gösterecektir.iş ve isteklerinle ilgili şanslı olayları gösterir.yetklili kimselerle bu yüzden iyi anlaşabilirsin ve bu herhangi bir yetnekte veya işte seni en iyi yapar. Karşına çıkan fırsatle ve seçimlerin başarında ve iyi olmanda yardımcı olacak

GÜNEŞ MC 135

GÜNEŞ MC 150

Başarıya ihtiyacı var ve ve kendi derin kişiliğini ifade etme ihtiyacı bazen uyumsuz ve tamamlaması zor olabilir.kendini sıklıkla yeni ideallerin ve isteklerine uyum sağlarken bulabilirsin.sosyal statünle ilgilenme ve kabul görmeyle uğrşırsan gerçek barışın için yapman gerekenlerden uzaklaşabilirsin.beklenmeyen gelişmeler sürekli dengeni bozabilir.

GÜNEŞ MC OPPOSITE

Kariyerle ilgili sorunlar Doğum haritasında bu konuma sahip olanlar, özel hayatlarının gizliliğine çok önem verirler. Planlarını genelde kimse bilmez. Geri planda kalmayı yeğleyen, parlamak istemeyen tiplerdir. Hatalarının farkında olsalar da düzeltmeleri zor olur. Genelde yakın çevreleriyle oluşan problemlerini iş yaşamlarına taşıma eğilimleri, önlerinde bir engel oluşturabilir. 3. veya 4. evden oluşan bu açı tipinden dolayı bu ev konularıyla ilgili sorunların, kariyerlerini nasıl etkilediğini anlatacaktır.ev insanı olmaya meyillisin,aile seni işten daha çok ilgilendiriyor.Eğer sein isteklerini gerçekleştirmede önemli olan şeyleri ihmal edersen zorluklarla karşılaşabilirsin veya bu sebeple otorite tarafından uyarılabilirsin.ünlü olmayı veya kariyer gibi şeyleri umursamayabilirsin.aile güvenliğini korumaya ve moralini mutlulukla koruyorsun.soy ağacın veya aile kökleriyle ilgilenebilirsin ebeveynler,idareci patronlarla ilişkilerde zorluklar getirir.evle ilgili sorunlar meslek hayatına yansır

GÜNEŞ MCQUINTIL/BI-QUINTILE

Sıradışı bir şekilde hayllerini gerçeklerştirmede yeteneklisin.bunları gerçekleştirmek için sıradışı yollar buluyorsun.ve başarıların yetenklerini geliştirmeni teşvik ediyor.başarın için heyacanlı,şanslı ve yararlı yollar denemelisin.amaçlarına ulaşmak konusunda yeteneklisin

GÜNEŞ MC SEPTILE

İçinden gelen bir misyon veya amaçla isteklerini gerçekleştirecesin. sanki sezgisel bir el seni başarılı olamk için yönledirdiğini hissediyorsun.yaptıklarının başarından da öte derin bir anlamı var.

GÜNEŞ KUZEY AY DÜĞÜMÜ KAVUŞUM

İnsanlarla ve topluluklarla arası iyidir. Kendini gösterebilirler. Sosyal ilişkilerinde başarılıdırlar.erken çocukluk döneminden itibaren destekleyici olması gereken insandır. Kuzey Ay Düğümü yetişkin olmayı ve büyümeyi gösterir; bu sebeple çevresinde çok gezegen bulunması, çocukluktan bu yana, bulunduğu yer konusunda olgun davranmayı simgeler.

GÜNEŞ KUZEY AY DÜĞÜMÜ SEKSTIL

Yöneticidirler. Kültürlerini yapıcılığa yönetirler. Tiyatro resim ve müzik kabiliyetleri vardır. Kültürlüdürler.

GÜNEŞ KUZEY AY DÜĞÜMÜ SQUARE

Sosyal ilişkilerinde geçimsiz ve karışıktırlar. ikili beraberlikleri de sorunludur.

GÜNEŞ KUZEY AY DÜĞÜMÜ TRINE

Popüler tiplerdir. Birçok konuda yaratıcı ve uyumludurlar. Bu kişilerin hisleri açık ve samimidir.

GÜNEŞ KUZEY AY DÜĞÜMÜ OPPOSITE

Kişinin geçmiş hayatları hakkında bilgi verir.çok bencil ve gururlusundur herkesin seni tanımasını seni takdir etmesini istersin popüler olmak senin için çok önemlidir hep gözönünde olmak istersin desteğe ihtiyaç duyar. Kimlik krizi yaşayan bu kişinin egosu tehdit altındadır, çok savunmacı olabilir. Bu konum kişinin babası ile sorunlara işaret eder.bir ebeveynin temsilcisi olabilir. O ebeveyne bağımlılık, onunla özdeşleşme, kendini ondan ayıramama gibi durumları gösterir; bilinçsizce ve derinden o ebeveynin temaları kişiye aşılanmış gibidir


GÜNEŞ ŞİRON KAVUŞUM

Kendini çevrende bile bile sıksık yabancı gibi hissedersin çok anlayışlı birisin şifacı bir yönünde vardır bu yeteneğini başka insanlarla paylaşabilirsin baban dolayısıyla çocukluk döneminde çok fazla taşınmış olabilirsin yada babana kendini dünya vatandaşı gibi hissedersin kendinizi “özel biri” gibi hissetmenize yol açabilir. Sık sık burada olmanızın oldukça büyük bir amacı olduğu hissine kapılabilirsiniz. Başkalarının yaratıcıklarını ortaya çıkarır, kendilerini doğru şekilde ifade edebilmelerini sağlarsınız

GÜNEŞ ŞİRON 30

GÜNEŞ ŞİRON 45

GÜNEŞ ŞİRON SEKSTIL

Kişiliğin ve amaçların yaşadığın tecrübelerle oluşur gelişimin için hayatında karşına fırsatlar çıkar

GÜNEŞ ŞİRON SQUARE

Hakketmediğiniz suçluluk duygusundan kurtulmak için ekstra bir çaba göstermeniz gereklidir. dünyada kurtarılması gereken insanları aramayın, ilk önce kendinizi kurtarmadığınız sürece. Kurban rolünü oynamamaya çalışın ya da bir kurban olmayın. Başkalarına yardım etmek için iyi planlanmış ve yaratıcı bir yeteneğiniz var.bunu uygulamak  negatif tarafına oldukça iyi bir panzehir olabilir.başarıyla ilgili düşüncelerin diğer insanlardan farklıdır başarılı olmak için kullandığın yöntemlerde farklıdır diğer insanlar senin yaşam tarzını seni tehdit olarak görebilirler sağlığınla ilgili sorunların olabilir

GÜNEŞ ŞİRON TRINE

Kişiliğin ve amaçların yaşadığın tecrübelerle oluşur gelişimin için hayatında karşına fırsatlar çıkar

GÜNEŞ ŞİRON 135

GÜNEŞ ŞİRON 150

Gerçek dışı olan fikirleriniz olabilir sağlık problemleri yaşayabilirsin bu problemler hayattaki bakış açını değiştirebilir kişi belli yaşlara kadar baba yada yaşamındaki önemli erkeklerden sorun yaşar ama onlara sevgi ile yaklaşmayı öğrenince sorunun birazda kendinden kaynaklandığını öğrenir ve isterse sevgi ile sorunu çözer, ayrıca bu açı sağlık sorunlarında pozitif olursa kişinin her hastalığı yenme gücünün olacağını gösterir.

GÜNEŞ ŞİRON OPPOSITE

Yolculuk yapmak istersin ama istediğin kadar çok yolculuk yapamayabilirsin farklı isteklerin olabilir tanınmak isteyen biri olabilirsin bir yanınla bu yönünü bastırmaya çalışırsın 50 yaşlarında hayatında yeni bir yön seçebilir hayatını değiştirebilirsin hayatta dengeli olmaya çalışman gerekir

GÜNEŞ ŞİRON QUINTIL/BI-QUINTILE

Çok iyi bir astrolog olabilirsin geleneksel olmayan felsefelere ilgi duyabilirsin

GÜNEŞ ŞİRON SEPTILE

Farkında olmadığın bir şey hayatını yönlendirir bir misyon üstlenmiş olabilirsin ama bunun farkında değilsindir hayatında sorunlar olabilir

GÜNEŞ ŞİRON KARŞIT PARALEL

Haritanın sahibi kişi evleneceği kişide dürüstlük arayacak ve ona güvenmek isteyecektir. Onu yarı yolda bırakacak birisini düşünmeyecektir.

GÜNEŞ LİLİTH KAVUŞUM

Çekici bir dişilikleri vardır babasına çok bağlı biri olabilir yada annesiyle babası ayrılmışdır o da annesinin yanında büyümüşdür hayatındaki baba figürü net olmayan biri olabilir eğer kadınsa ilişkilerinde hayatına birini sokarken zorlanır hiçbir erkeğin kendisiyle birlikte olmayı hakkedecek kadar değerli olmadığını düşünür kendisinide değersiz hisseder eğer erkekse yanlış kişilerle ilişkiler kurar

GÜNEŞ LİLİTH SEKSTIL

GÜNEŞ LİLİTH SQUARE

Çok arzulanan biridir.

GÜNEŞ LİLİTH TRINE

Kullanıldığını düşündüğün anda karşındaki kişinin beklemediği kadar acımasız olabileceğini düşünüyorum. Lilithin acımasız öfkesi, intkam duygusu, inatlığı bu durumda ortaya çıkabilir
8.EVDE  saman altından su yürütme , karanlık ( yada günah ) bazı şeylere bulaşma gibi olasılıklardan sözedilebilir

GÜNEŞ LİLİTH OPPOSITE

GÜNEŞ PALLAS KAVUŞUM

Problemleri çözmek konusunda yetenek verir bulduğu çözümlerden fayda sağlayabilir yaratıcı ve zekisindir hayatında kimseye ihtiyaç duymazsın ayaklarının üzerinde durursun enerjin yüksekdir amçlarını gerçekleştirirsin Aklınla topluma yön göstermek topluma faydalı olmak istersin mükemmel olmak için çabalarsın orjinal fikirlere sahipsindir Kadınlarla  erkekelerde iyi anlaşırsın arkadaşlık kurarken cinsiyet ayrımı yapmazsın karşı cinsle de arkadaş olabilirsin özellikle kadınsan baban seni çok sevmiş ve şımartmışdır ailede en çok seninle ilgilenmişdir bu yüzden hayatın boyunca diğer insanalrında en çok seni beğenmelerini ve onaylamalarını beklersin

GÜNEŞ PALLAS SEKSTIL

Problemleri çözmek konusunda yetenek verir bulduğu çözümlerden fayda sağlayabilir yaratıcı ve zekisin sanatta karşı meyillsindir yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edersin Aklınla topluma yön göstermek topluma faydalı olmak istersin mükemmel olmak için çabalarsın orjinal fikirlere sahipsindir Kadınlarla  erkekelerde iyi anlaşırsın arkadaşlık kurarken cinsiyet ayrımı yapmazsın karşı cinsle de arkadaş olabilirsin özellikle kadınsan baban seni çok sevmiş ve şımartmışdır ailede en çok seninle ilgilenmişdir bu yüzden hayatın boyunca diğer insanalrında en çok seni beğenmelerini ve onaylamalarını beklersin Babanı fazla idealleştirmiş olabilirsin sonrasında hayatına giren erkeklerdede senin gözünde olan baban gibi olmalarını beklersin bu yüzdende hayalkırıklığına uğrarsın yada erkeklere değer vermeyen biri olabilirsin eğer erkeksen kadınlarla aranda sorunlar olabilir amaçlarını başarmak için yeteneğine güvenmediğin zamanlar olur

GÜNEŞ PALLAS SQUARE

Problemleri çözebilirsin ama bulduğun çözümler üstlerinle otorite olnalarla sorun yaşamana neden olur

GÜNEŞ PALLAS TRINE

Problemleri çözmek konusunda yetenek verir bulduğu çözümlerden fayda sağlayabilir yaratıcı ve zekisin sanatta karşı meyillsindir yardıma ihtiyacı olan insanlara yardım edersin Aklınla topluma yön göstermek topluma faydalı olmak istersin mükemmel olmak için çabalarsın orjinal fikirlere sahipsindir Kadınlarla  erkekelerde iyi anlaşırsın arkadaşlık kurarken cinsiyet ayrımı yapmazsın karşı cinsle de arkadaş olabilirsin özellikle kadınsan baban seni çok sevmiş ve şımartmışdır ailede en çok seninle ilgilenmişdir bu yüzden hayatın boyunca diğer insanalrında en çok seni beğenmelerini ve onaylamalarını beklersin

GÜNEŞ PALLAS OPPOSITE

Problemleri çözebilirsin ama bulduğun çözümler üstlerinle otorite olanlarla sorun yaşamana neden olur Babanı fazla idealleştirmiş olabilirsin sonrasında hayatına giren erkeklerdede senin gözünde olan baban gibi olmalarını beklersin bu yüzdende hayalkırıklığına uğrarsın yada erkeklere değer vermeyen biri olabilirsin eğer erkeksen kadınlarla aranda sorunlar olabilir amaçlarını başarmak için yeteneğine güvenmediğin zamanlar olur

GÜNEŞ PALLAS QUINTIL/BI-QUINTILE

Sanatsal konularda yetenekli olunabilir,bireysel ve bağımsız olmak istenebilir,Sosyal çevrede adaletli olarak tanınma ve adalete önem verme,amaçların gerçekleştirilmesi için destek verme

GÜNEŞ JUNO KAVUŞUM

Juno güneş kavuşumuna sahip birisi genellikle gösterişli ve dramatik tipleri çekecektir. bir cazibe ve kişinin ilişkilerine yansıtığı güçlü bir ışık vardır. bir bayana etkisiyle bulunduğu burcun özelliklerinde çıkık bir juno rolu söz konusudur. bir erkekte ise kendisini hissetmek için bir ortağa ihtiyaç duymak oldukça önemli olacaktır

GÜNEŞ JUNO 30

GÜNEŞ JUNO 45

Uzun vadeli ilişkilerin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünürsün ama hayatında biri olmadığı zaman kendine olan güvenin azalır ilişki kurmak için çok çaba harcayan birisindir aşk ilişkilerin senin yaşam nedenindir kıskanç ve güvensizsindir partnerin seni aldatabilir sen onu aldatabilirsin partnerinle aranda güç mücadeleleri olabilir san hiç uygun olmayan insanlarla berebaer olabilirsin özellikle bencil insanlarla ilişki yaşarsın

GÜNEŞ JUNO SEKSTIL

İlişkilerin iyidir aşk ilişkilerin sayesinde hayatındada başarılı olursun partnerinle birbirinizi desteklersiniz ortak bir iş yapabilirsiniz

GÜNEŞ JUNO SQUARE

Ortaklarla ego çatışmalarını gösterebilir ilişkilerinde denge sağlayamazsın

GÜNEŞ JUNO TRINE

İlişkilerin iyidir aşk ilişkilerin sayesinde hayatındada başarılı olursun partnerinle birbirinizi desteklersiniz ortak bir iş yapabilirsiniz

GÜNEŞ JUNO 135

Uzun vadeli ilişkilerin özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünürsün ama hayatında biri olmadığı zaman kendine olan güvenin azalır ilişki kurmak için çok çaba harcayan birisindir aşk ilişkilerin senin yaşam nedenindir kıskanç ve güvensizsindir partnerin seni aldatabilir sen onu aldatabilirsin partnerinle aranda güç mücadeleleri olabilir san hiç uygun olmayan insanlarla berebaer olabilirsin özellikle bencil insanlarla ilişki yaşarsın

GÜNEŞ JUNO 150

Hayatında olan değişikliklere direnirsin uyum sağlamakda zorlanırsın

GÜNEŞ JUNO OPPOSITE

Partner olmak ve bağlı kalmak konusunda sıkıntılı olduğuna işaret ediyor. Benim birine ihtiyacım yok diyen ve egosal çelişkilere sahip birisi olması yüksek bir ihtimal.ortaklarla ego çatışmalarını gösterebilir.

GÜNEŞ VESTA KAVUŞUM

Dinine çok düşkün biri olabilirsin daha derin bir gerçek ararsın ruhunla evli gibisindir manevi konulara çok önem verirsin sürekli yeni birşeyler öğrenmek istersin çok iyi bir öğrencisindir

GÜNEŞ VESTA SEKSTIL

İnançlarına ve dinine bağlısındır hayatını manevi yönün güçlüdür

GÜNEŞ VESTA SQUARE

İnsanlar sana yardım etmek istediklerinde onları kendin için tehdit olarak görebilirsin maddi ve manevi ihtiyaçların arasındaki dengeyi sağlayamazsın

GÜNEŞ VESTA TRINE

İnançlarına ve dinine bağlısındır hayatını manevi yönün güçlüdür

GÜNEŞ VESTA OPPOSITE

İnançlarınla hayatın arasında ki dengeyi sağlamakda zorlanırsın

GÜNEŞ CERES KAVUŞUM

Çocukların varsa çok iyi bir ebeveynsindir çocuklarına karşı korumacı yaklaşırsın bahçeyle ilgilenmeyi yemek pişirmeyi seversin

GÜNEŞ CERES SEKSTIL

İnsanlara karşı davranışlarında özen gösterirsin hizmet sektöründe bir mesleğin olabilir çevrendekilere özellikle aşk hayatlarındakii sorunlarında yardımcı olursun psikolog gibisindir doğayı seversin evinde bahçende bitki yetiştirirsin

GÜNEŞ CERES SQUARE

İlişkilerinde ayrılıklar yaşarsın bu durum sık sık başına gelir ilişkilerinde partnerine çok bağlanırsın bu da sorun yaratır

GÜNEŞ CERES SQUARE

İnsanlara karşı davranışlarında özen gösterirsin hizmet sektöründe bir mesleğin olabilir çevrendekilere özellikle aşk hayatlarındakii sorunlarında yardımcı olursun psikolog gibisindir

GÜNEŞ CERES 150

Hayatında uyumsuzluklar yaşayabilirsin ailenle aranda sorunlar olabilir

GÜNEŞ CERES OPPOSITE

İlişkilerinde ayrılıklar yaşarsın bu durum sık sık başına gelir ebeveyn olarak disiplinli ve sertsindir

GÜNEŞ CERES QUINTILE/BI-QUINTILE

Çocuklarla ilgili bir işin olabilir eğer çocukların varsa çok iyi bir ebeveynsindir hayatında yaşadığın bir ayrılık seni olgunlaştırabilir

GÜNEŞ EROS KAVUŞUM

Kişinin cinselliğe yaklaşımını,tutkusunu,arzusunu ve yaratıcılığını gösteren bir açıdır ihnin cinsellik ve aşka odaklandığını gösterir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder