18 Ekim 2010 Pazartesi

Mars Açıları

Açısız Mars
Açısız gezegen, açılı bir gezegene oranla daha ben merkezcidir. Kişi kendi ilgi alanları üzerine yoğunlaşır. Açılı Mars daha geniş bir alanda tecrübe edinme ve hayatın baskısının ve stresinin daha kolay üstesinden gelme şansına sahiptir. Açısı olmadığında, Mars kişiliğin diğer yanlarının faydalarının rehberliğinden yoksun, tek bir alana odaklanır. Açısız Mars, diğer gezegenlerin yapıcı sınırlandırmalarından yoksun olduğu için enerjisini yönlendirilmemiş ve sınırlandırılmamış alanlara kaydırır. Mars'ın tüm yüksek tansiyonlu özellikleri, kırgınlık, kızgınlık, saldırganlık kontrolsüz bir şekilde zaman zaman ortaya çıkabilir. Mars'ın ham, rafine edilmemiş enerjisi burada daha az modifiye olma şansına sahiptir. Bireyin kişiliğinin diğer özellikleri kanalı ile modifiye edilmemiş bir enerji, bir süre sonra kontrol edilemeyen, bastırılamayan enerji haline dönüşebilir. Açısız Mars'ın negatif yönü, alınan aksiyonların kişiliğin diğer yönleri ile kontrol altına alınamaması, perspektifini kaybetmesi, farkındalık boyutunu kaybetmesi nedenleri ile zaman zaman rasyonel olamamasıdır

MARS JÜPİTER KAVUŞUM

Açık ve samimi kişilerdir. Bu açı maddi konular için iyidir. Enerjik olurlar. Kendileri için önemli buldukları konularla uğraşırlar. Bazen fanatiktirler.Askerlik ve benzeri mesleklere elverişlidirler. Şayet bu kavuşum kötü açılar almışsa kötü patronlar olur, nuh deyip peygamber demezler. Ateşli şeylerden bir sürü zarar gelir. Kadın horoskoplarında civarlarında bulunan pek çok erkeği dile getirir.Bu konum hayırı cevap olarak kabul etmeyen kişilerin açısıdır. kendilerine çok güvenir,her işn altından kalkabileceklerine inanırlar. Kararları isabetlidir. Büyük arzuları olan bu kişiler şanslıdırlar.güçlü ve cesaretlidir

MARS JÜPİTER 45

Tutkulu birisindir ama mantıklı davranmak için tutkulu davranmazsın bu yüzdende dengesizlikler yaşarsın

MARS JÜPİTER SEKSTIL

Tatlı dilli enerjik ve iyimser tiplerdir. Pratiktirler. Yorulmaksızın mutsuz kişilerin yanında yer alırlar. Özellikle genç insanlarla çok iyi anlaşıp çalışırlar. Hedeflerini iyi saptar. istediklerine ulaşırlar. Maddi açıdan kazançlıdırlar Bu kişiler fizik ve zihin enerjilerini kusursuz bir şekilde birleştirerek harikalar yaratabilir. Üstesinden gelmeleri gereken işlerde enerjileri iyice yükselir ve çok daha başarılı olurlar. Gerektiğinde kendilerini çok iyi disipline edebilirler.güçlü ve cesaretlidir

MARS JÜPİTER SQUARE
Savaşmaya hazır kimselerdir. Doğal olarak sosyal çevrelerde hemen savaşa girerler. Çoğunlukla dinsel ve sosyal konularda fanatiktirler ve hemen işi polemiklere dökerler. Aşırı hareketli ve huzursuz tiplerdir. İs hayatlarında devamlılık ve düzenlilik yoktur.Bu insanlar hayatı hep uç noktalarda yaşarlar. Din ve sosyal konularda fanatik fikirleri ya da aykırı düşünceleri vardır. Ne zaman surmaları gerektiğini bilmezler. Doğalarında yoksa da makul olmayı öğrenmeler gerekir.Kumar gibi rskli şans oyunlarına gözü kapalı atılırlar

MARS JÜPİTER TRINE

Spora ve seyahatlere düşkün kişilerdir. Sosyoloji ve psikoloji bilimlerini severler. Enerji dolu pratik tiplerdir. Anlayıp ve bilgileri pozitiftir. Filozofik ve insancıl tarafları güçlüdür. insanlığın hayrına şeyler yaparlar. Geçmiştekileri olumluca yenileyebilirler.Fiziksel ve zihinsel enerjileri çok yüksektir. Bu nedenle çok az bir çabayla harika şeyler yapabilirler. Doğru zamanda doğru atılımlar yapma konusunda ustadırlar. Fakat hayata karşı " haydan gelen, huya gider" yaklaşımı içindedirler.güçlü ve cesaretlidir

MARS JÜPİTER 135

Tutkulu birisindir ama mantıklı davranmak için tutkulu davranmazsın bu yüzdende dengesizlikler yaşarsın

MARS JÜPİTER 135

Her konuda becerebileceğinden yapabileceğinden fazla sorumluluk yüklenir ve bir anda herşey birbirine girebilir.sempatik görünümlü ve kibardır.tüm insanları korumaya çalışır, verdikçe verir ve verdikçe azalır.en yakınları tarafından bile acımasızca kullanılabilir.dost kazığının açılarından biridir


MARS JÜPİTER OPPOSITE
Başkalarına karşı tutucu kimselerdir. Bazen dinsel konularda zorluklara düşerler. Lükslerine düşkün olan bu şahıslar kendi düşünce yapılarına yakın olan eşlerle evlenirler. Can sıkıntısı en büyük düşmanlarıdır. Ölene kadar can sıkıntısı çekerler.Doğum hritasında bu açı bulunanlar her türlü aşırlığıa eğilimlidirler. İlk başta kendi değerlerini abartmaktan kaçınmalıdırlar. Huzursuz, sürekli seyahat etmek isteyen macers düşkünü bir yapıları vardır

MARS JÜPİTER QUINTILE/BI-QUINTILE

İyi bir rehber ve lider olabilirsin yaratıcısındır doğru kararlar verirsin

MARS SATÜRN KAVUŞUM

Sert ve ağır islerde çalışırlar. Durup durup birden parlayıverirler. Kızgınlıkları bir volkanın patlamışına benzer. İktidar hırsları vardır ve diktatörlüğe eğilimlidirler. Kötü açılar almışsa kişilerde kemik kırılmaları, deri hastalıkları, adale sertlikleri gibi rahatsızlıklar ortaya çıkar. Bazen planlayamadıkları zararlar gelir.
AKREP  tutkulu ve ciddi kişilere çekim duyabilir.kendisinden yaşça büyük insanlara da ilgi duyabilir.

MARS SATÜRN SEKSTIL

İslerinde yükselebilen tiplerdir. Teknik konulara yeteneklidirler. Enerjilerini pratik bir biçimde olumlu şeylere kanalize edebilirler. Bu şahıslar pek sevilen kişiler değillerdir. Başkalarına soğuk ve antipatik gelirler

MARS SATÜRN SQUARE

Somurtkan ve sevimsiz, soğuk tiplerdir. Disiplinsizdirler. Açık olabilecek pek çok şeyi gizlerler. Bencildirler ve kimseye yardim etmezler.Eş ve sevgili ilişkilerinde bir çok zorluklar vardır. Sağlık açısından ise kemikler sorundur. Kırılmalar, kazalar olur. Mesleki kariyerlerine gölge düşer. Planları istediği gibi sonuçlanmaz. Bu kişiler biraz mükemmeliyetçidirler.Bu kişiler duygusal ve psikolojik yönden kendilerini savunma ihtiyacı hissederler.Çok fazla çalışırlar ama çalışmalarının karşılığını tam olarak alamazlar.Sorumluluklarını ve davranışlarını dengelemeyi pek başaramazlar.Yollarının üzerinde zorluklar olduğunu ve amaçlarına ulaşmak için iyi konsantre olmak,sabretmek ve cesaretlerini yitirmemeleri gerekir.Kendilerini kısıtlarlar ve zor işlerde ustadırlar.Bazen kendi güç ve yeteneklerinden şüphe ederler bu zamanlarda biraz sabrederek kendilerini göstermelerini denerlerse bu düşüncelerinin yersiz olduğunun farkına varabilrler.Bazen boşuna uğraştıkları düşüncesi öfke yaratabilir ve buda problemlere neden olabilr.Diğer insanlarla birlikte çalışmayı,iş birliği yapmayı denedikleri zaman kendilerini başarısız olmuş hissediyorlar bu yüzden tek başlarına çok daha iyi çalışırlar ve daha başarılı olurlar.Etraflarındaki olumsuz enerjileri,zorlukları hissederler,bir şekilde haberdar olurlar ve bu zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenirler.Davranışları zaman zaman değişiklik gösterir bazen sinirli saldırgan olurken bazen de durgun ve duyarsız olurlar.Kendileriyle bir savaş,çekişme halindedirler çünkü zor bir problemle karşılaştığında ne yapacaklarına karar vermeyebilirler.Sabır,dayanıklılık gerektiren işlerde başarılıdırlar.Eğer mesleklerinde iyi bir yere gelmek istiyorlarsa en alt seviyeden başlamaya razı olmaları gerekir.Yaşamdaki en önemli derslerinden biri,diğerleriyle ilişkilerinde nasıl davranması gerektiği,kendisini nasıl ve özelliklerinin ne kadarını gösterebildiği.Düşünceleri neyse açıkça belirtmeleri gerekir ve özellikle tereddüt ve kararsızlıktan kaçınmalılar.Romantik ilişkilerinde mizaçları ve niyetlerinde tutarsızlık görülebilir.Bu kiler bazen kinci olabilirler ve bazen şiddet kullanabilirler bu konumda ilişkide hayal kırıklığı yaşamak muhtemel olabilir. Kendinde yetersizlik duyguları ve güvensizlik hissedebilir Ve bu açı ilişkilde ciddi bir dayanma gücü verir. İlişkide fazla temkinli olabilir ve reddedilme duygusuyla karşı cinse biraz çekingen davranabilir
MARS SATÜRN TRINE
Sert ve ağır islerde çalışan ölçülü biçili tiplerdir. Arzularına sistematik çalışmaları sayesinde erişirler. askeri meslekler ve politikaya yatkındırlar. Sabırlı olur, pratik davranırlar. İyimser kimselerdir. Teknik konulara ve matematiğe istidatları vardır.

MARS SATÜRN 135

Gençliğimizdeki otorite yoksunluğu sebebi ile gücümüzü yanlış fikir ve davranış modellerine yönlendirmeyi ifade eder

MARS SATÜRN 150

Kendini mükemmel görür, sanki o özel biridir, işini büyük bir sorumlulukla yapar ,y ükselebilirde ama en iyi ben bilirim havasından kurtulmadığı sürece yanlız kalmaya mahkumdur.bu açı kemiklerle ilgili bazı sağlık sorunlarınada yol açar.


MARS SATÜRN 150

Hayatında ne zaman kararlı davransan kendin için birşey yapmak istesen engellerle karşılaşırsın bu engeller genellikle kendi içindeki korkuların ve diğerlerine karşı sorumluluk hissetmenden kaynaklanır bazen bencil davranmak istesende bunu başaramazsın tek başına bir iş yapmak bir girişimde bulunmak istediğin zaman kendinin hazır olmadığını düşünürsün kendini yeterli görmezsin bu yüzden büyük hedeflerin yoktur hayatında başarabileceğinden çok daha azıyla yetinirsin yeteneklerinin farkında değilsindir


MARS SATÜRN OPPOSITE

İş hayatında ve ticari hayatta saldırgan kişilerdir. Özellikle baba ve anneyle ilişkileri kötüdür. Meslek hayatlarında bir sürü zorluklarla karşılaşırlar. Bencil olan bu kimseler kimseye yardim etmezler. Bazen zalimdirler ve polisiye olaylara eğilimleri olur.

MARS SATÜRN QUINTILE/BI-QUINTILE

Yalnızken daha yaratıcı olursun konsantrasyon yeteneğin çok güçlüdür özverili çalışırsın iyi bir yazar olabilirsin yada hizmet sektöründe başarılı olabilirsin kendine koyduğun hedeflere ulaşırsın motivasyonun yüksekdir başarılı olmak için tutarlı davranırsın maymun iştahlı değilsindir problemlere yaratıcı çözümler bulursun diğer insanalra yol gösteren biri olabilirsin motivasyonlarını yükseltirsin iyi bir eğitmen olabilirsin

MARS URANÜS KAVUŞUM

Bu kişiler ani reaksiyonları olan hareketli tiplerdir. Liderlik kabiliyetleri vardır. Vefakar ancak kapalı kimselerdir. Genellikle teknik ve doğal konularla alakadar olurlar. Makinelere ve elektroniğe de elverişli olurlar. Kötü açılarla araba kazaları geçirebilir, teknik sorunlarla karşılaşabilirler. Elektronikle ilgili zararlar gelir.güçlü ve cesaretlidir sakarlardır  bu açı kişiye kazalar yaşatabilir ya da elektrikli elektronik cihazlarından sorunlar yaşayabileceğini gösteren bir açıdır, ve konuşurken de ani hiç beklenmedik tepkiler gösterebilirsin


MARS URANÜS SEKSTIL

Sadık, güçlü arzuları olan kapalı kimselerdir. Dikkatlidirler. Ne aradıklarını iyi bilirler. Sinirsel kuvvetleri güçlüdür ve bu sayede sert ve ağır islerde çalışır, çeşitli zorlukları yenmeyi bilirler. Elektronik ve teknik konularla alakalanırlar.güçlü ve cesaretlidir

MARS URANÜS SQUARE

Ani ve tehlikeli etkinlikleri olan tiplerdir. Bu kişiler çabuk kızar ve sinirlenirler. Sabırsız ve yıkıcı kimselerdir. Çekinmeden ve düşünmeden çeşitli rizikolara atılırlar. Elektronik aletlerden başlarına bazı kazalar gelir. Trafikte de birçok kazalar yaparlar.bu açı,kişiye cesurluk verebilir.Bu kişiler risk almaktan korkmazlar ve maceraya atılmaya heveslidirler.Komedyenlik özellikleri de vardır.Bazen bu açı kişilin aydınlanmasına yardım edebilir bazen de delilik verebilir.Kişiye hareketlilik,enerjik bir yapı verir.Davranışları bazen düşüncesizce,aceleci ve zamansız olabilir.Sabırsız,gergin,çoğunlukla sinirli olurlar.Kendilerini bazen kontrol etmeyi başaramazlar ve sinirlerini yatıştırmak için biraz gevşemeye ihtiyaçları vardır ve bunu için de yürüyüş çok iyi gelir.Başkaları tarafından sınırlandırılmaktan,kısıtlanmaktan hoşlanmazlar ve bu gibi durumlarda kararlarında bağımsız,kararlı,hoşgörüsüz olabilirler.Otoritelere karşı yada otorite gibi gözüken kişilere karşı isyankar veya kayıtsız olabilirler.Başkalarıyla işbirliği yapmayı pek istemezler ,açık sözlü,acımasızca eleştiren,ani davranış ve arzuları olan kişilerdir.Enerjileri fazladır ve kendi tarzlarında bir şeyler yapmak için kişisel özgürlüğe ihtiyaç duyarlar .Fiziksel olarak sık yaralanmalar görülebilir,tehlikeli durumlarla karşılaşabilirler ama yine de özgürlükleri,bağımsızlıkları için uğraşırlar.Ayrıca sezgileri de güçlü olabilir.çok yüksek enerji gerektiren ilişkiler ister, yani kendisi hareketli ve dakik olduğu için karşı cisnstende aynı şeyi bekler. Ama bu ilişkide sorunlara sebep olabilir

MARS URANÜS TRINE

Açık ve orijinalite sahibi tiplerdir. Grup çalışmalarında çok başarılı olurlar. Yöntemleri de denenmemiş orijinal metotlardır. Elektronik cihazlara ve gizli bilimin pratiklerini yapmaya meraklıdırlar. Özgürlüklerine bağlıdırlar. Mühendislerde rastlanan bir açıdır.güçlü ve cesaretlidir

MARS URANÜS 150

Aşırı sabırsızdır, konuşurken beden dilini ve ellerini çok kullanır yanında oturan varsa o kişiye dokunarak konuşur söylenmeden bunun farkına varmaz.aklına estiği gibi davranır, insanların ne düşündüğü , gelenek görenekleri umursamaz bu davranışlarıda bir çok iş değiştirmesine neden olabilir.

MARS URANÜS OPPOSITE
Disiplinden eksik, kötü davranışları olan kavgacı, dövüşçü kişilerdir. Birçok işleri aniden bozulur. Ölçüsüz şahıslardır. Başkalarına onların fikirleri ters gelir, yanlarında yer almazlar. Çoğunlukla tutumları yüzünden arkadaşları onlara düşman hale gelirler. Hayatları birdenbire bitişlerle doludur. Elektrikten ve makinelerden zarar gelir.

MARS URANÜS QUINTILE/BI-QUINTILE

Sabırsız yüksek enerji tanımını kullanabiliriz elektrikle ilgili araçlar konusunda uzman olabilirsin sorunlara karşı yeni farklı çözüm yolları bulursun


MARS NEPTÜN KAVUŞUM

Psişik çekim kuvvetleri, güçlü cazibeleri vardır. Bilinçaltları çok zengindir. Gizlilikten hoşlanırlar. Her tür gizem ve acayip isler onlara göredir. Bu kişiler zehirlenmelere ve çeşitli enfeksiyonlara karşı yatkındırlar.

MARS NEPTÜN 30

Kendini stresli hissedebilirsin,iyi eğitim alıp kariyerinde iyi bir konumda olmak isteyebilirsin,bazen kendini kandırabilirsin ,hayallerin çok büyük değilde daha mütevazi,olabilecek istekler,hayaller olabilir,hayallerin başarman için sana derinlik ,anlam katabilir ve yaşam kaynaklarından biri olabilir,başarılı olacağını hayal edebilirsin bazen bu hayallerinin ulaşılmaz olduğunu düşünebilirsin.

MARS NEPTÜN 45

İdeallerin ve hırsların birbirine karışır diğer insanlar seni tutarsız biri olarak görebilirler maneviyat duygun gelişmişdir ama maddi konulara karşı ilgin fazladır bu ikisi arasında dengesizlikler yaşarsın kişisel çıkarlarınla diğer insanlarına yardımcı olma konusunda gitgellerin vardır

MARS NEPTÜN SEKSTIL

Doğal şifacılık kabiliyetleri vardır. Doğaüstü konularda çok meraklı olurlar. Telepati, duru görü gibi istidatlar açığa çıkar. sezgileri çok güçlüdür. Genellikle bu kimseler bir çok islerini gizlice ve kulisler ardında yaparlar. Sanatçılar içinde iyi bir açıdır.
MARS NEPTÜN SQUARE
Psikosomatik hastalıklara elverişli olurlar. Cinsellikle ilgili çok sorunları vardır. Alışılmış dışı seksten hoşlanırlar. Hırsları ve dürtüleri güçlüdür. Alkolizm ve ilaç alışkanlığına meyillidirler. Nevrozlar, ileri hallerde halüsinasyonlar başlarına bela olurlar. Aşırı haris hilekar kimselerdir. Bu yüzden tutuklanabilirler

MARS NEPTÜN TRINE

Duyular dışı algıları çok kuvvetlidir. Parapsikolojiye gizli bilimlere meraklıdırlar. Bu konularda çok basarili olurlar. Yoga ve benzeri ruhsal bedensel sporlar da tam onlar içindir. Ritim ve renk onlara büyük zevk verir. İyi dans ederler. İnsani konularda yumuşaktırlar.

MARS NEPTÜN 135

İdeallerin ve hırsların birbirine karışır diğer insanlar seni tutarsız biri olarak görebilirler maneviyat duygun gelişmişdir ama maddi konulara karşı ilgin fazladır bu ikisi arasında dengesizlikler yaşarsın kişisel çıkarlarınla diğer insanlarına yardımcı olma konusunda gitgellerin vardır

MARS NEPTÜN 135

Bu ikili ilişkilerde aradığınızı bulamadığınızda çabucak başka kişilere yönelebileceğinizi gösterir, ve yaşamın bir sürecinde kişi aynı anda 2 yada daha fazla kişi ile birlikte olabilir.

MARS NEPTÜN OPPOSITE

Bilinçaltları çatışmalarla dolu kişilerdir. Hissi bir karaktere sahiptirler. Sağlıksız cinsellik anlayışları vardır. Çoğu kez cinsellikleri başlarına belalar getirir. Bundan hem meslek hem ev yaşamları etkilenir. Sinir hastalıklarına, psikosomatik hastalıklara yatkındırlar. Marsin başka kötü açıları da varsa bu özellikler iyice artar.Aşırı hassas bir bilinçaltına sahip olduğunu, bu hassaslıkların karşısında aşırı çevresel şartlardan etkilendiğini gösterir ve yaşamsal gerçekleri ani ve gerçekçi olmayan tepkiler vermesi açısından da önemlidir.
MARS NEPTÜN QUINTILE/BI-QUINTILE

İdeallistsindir sezgilerin güçlüdür yaratıcısındır hayalgücünü kullanırsın

MARS PLUTO KAVUŞUM

Zor insanlardır. Enerjik ve sonuca gidicidirler. Aşırı arzuları onları bazen ölüme götürür. Çok güçlü enerjileri onları çok tehlikeli kişiler yapar. Çoğunlukla suça yönelik eğilimleri vardır.güçlü ve cesaretlidir genelde olumsuzlukları ifade eden bir açıdır, bu açıya sahip olanların suç işleme oranların oldukça yüksektir, zor ve sıkıntılı işlere bulaşabilirler, bu açıya sahip olan insanlar zor insanlar olduklarından tehlikeli ve sıkıntılı işlere girme ihtimalleri oldukça yüksek olur.


MARS PLUTO SEKSTIL

Bitmez tükenmez bir enerjileri vardır. Kendilerine faydalı olacak şeyleri bilinçli ve bilinçaltı çok iyi anlayabilirler. Bu açı özellikle oluştuğu evin karakteristiğinde ortaya çıkar. Beden kültürleriyle ilgilenirler.güçlü ve cesaretlidir

MARS PLUTO SQUARE

Disiplinsiz tiplerdir. Kavgacı olurlar. Diplomasiden anlamaz, hedeflerine ulaşabilmek için her türlü tehlikeli yolu denerler. Kazan, ya da öl prensibini güderler. Bencil şahıslardır. Bu açı bazen acayip bir ölüme de delalet eder. Diktatörlüğe eğilimlidirler Sizde mükemmel bir irade ve insanlara etki etme yeteneği var.İnsanlar kendilerini sizin tarafınızdan tehdit edildiklerini düşünüyorlar.Güçlü insanlar hayatıza gücü ve liderliği öğretmek için girebilir.Birşeyi istediğinizde güçlü arzularınız ve tutkularız var.Takıntılı bir şekildi onu elde etmek için uğraşıyorsunuz.Arzularınız tarafından yönetilmeniz bir çok şeyi kaybetmenize neden olabilir.Takıntılı arzularınızı kontrol etmeyi öğrenmelisiniz.Emirler almaktan ve başkaları tarafından kontrol edilmekten hoşlanmazsınız.Gizli bir yönünüz var ve amaçlarınıza ulaşmadan niyetlerinizi açıklamıyorsunuz.Herkes hakkında her şeyi bilmek istiyor aynı zamanda kimsenin hakkınızda bir şey bilmesini istemiyorsunuz..Güç için sıkı bir mücadele ediyor ayrıca ilişkilerinizde dominant bir karakter sergiliyorsunuz.Devasa bir enerjiniz var. Dayanma gücü,dayanıklılık.Çevrenizdeki insanların da sizin gibi yaratılmadığını hatırlamanız gerekiyor.Çevredeki insanları kendiniz gibi zannedip bu kadar zorlamayın. Zira onlar stres altında sizin kadar dayanıklı olamayabilir. Baskı altında sıkı çalışma size verilmiş bir yetenek.Köle taciri olarak bilinmek istemezsiniz.Gülmeyin.Enerjinizi kontrol etmeniz gerekiyor.Tamamiyle aklınız ve amaçlarına bağlı olarak. Bu gücünüzü şekillendirmek size kalmış.Diğer insanlarla uyum içinde çalışmayı öğrenmelisiniz.İşbirliği yapmak yarışmaktan daha faydalı olabilir.Düşmanlar yaratmak istemezsiniz değilmi?.Çünkü başarıya giden yolda zaten yeteri kadar karşılaşacaksınız.Diğer insanları dinlemelisiniz.Her ne kadar tamamıyle haklı olduğunuzu düşünsenizde diğer insanları dinleyerek de küçük şeyler öğrenebilirsiniz.İnsanlara kendilerini sergilemeleri için şans verin.Anlatacakları her şeyi bilsenizde onları dinleyin.Son bir nokta. Belkide hatırlamanız için size bir tavsiye. Bazen çok inatçı olmak arkadaşlarınızı kolayca düşmanlara çevirebilir.

MARS PLUTO TRINE

İrade gücü verir Doğa bilimleri ve gezi bilimlerle alakalanırlar. ilgilendikleri ve uğraştıkları her şeyi yenilemek değiştirmek isterler. Korkusuz ve tehlikelere atılabilen tiplerdir. Hayatin dinamik yönlerini bilir ve bildiklerini uygularlar. Bedenlerini yenileme kabiliyetleri vardır.güçlü ve cesaretlidir

MARS PLUTO 150

Bulundukları ev konumlarına göre sağlık sorunları çıkarabilir, hastalığın neler olabileceği ise bulundukları burç ve evler belirler.bazen aşırı sinirlenme iş hayatında beğenmeyen ve eleştiren kişi konumuna sokabilir.

MARS PLUTO OPPOSITE

Kazanmak istedikleriyle kazandıkları arasında farklar vardır. Ölüm, savaş ve değişimler konularında birçok zorluklar onları bekler. Onların hedeflerine ulaşmak için yaptıkları hem kendileri için hem de beraber oldukları kişiler için zararlarla doludur

MARS PLUTO QUINTILE/BI-QUINTILE

Çok iyi bir lider olabilirsin çekici ve karizmatiksindir cesaretlisindir insanalr sorgulamadan seni takip edebilirler gizli olan herşeyi açığa çıkarmak istersin

MARS ASC KAVUŞUM

Çok hareketlisindir tükenmeyen bir enerjin vardır risk almayı seversin çoğu zaman kendine hakim olmazsın insanalr seni cesur bulurlar ama seni sevmeyen insanlar kibirli görürler girişken birisindir diğer insanalrın üzerinde hakimiyet kurmak istersin ama senin üzerinde hakimiyet kurulmasına izin vermezsin saldırgan bir karakterin olduğu için insanalr sana saygı duyarlar ama sen onların gerçekten sana duyup duymadıklarını merak edersin birşeyi başarmak istediğin zaman onun için enerjiyle bıkmadan çalışabilirsin sakin kalmakda zorlanırsın biri seni sinirlendirdiği zaman sözle yada şidddet uygulayarak karşılık verirsin kendine güvenirsin rakabeti seven birisindir fiziksel güç gerektiren sporlarda baaşrılı olursun sinirli bir yüz ifaden vardır bünyen dayanıklıdır sağlıklısındır kaslı bir vücudun olabilir yüzünde bir yara izi olabilir


MARS ASC SEKSTIL

Eş ve aşk konularındaki açık tutumları sayesinde toplumsal, yaşantılarında da başarılı olurlar. İnsanlarla açık ve samimi ilişkiler içindedirler.

MARS ASC SQUARE

Erkeksi ve kabalığa varabilecek davranışlar, hemen hemen her konuda iddia, yarış gütmeye meyil vb. yansımalar ''daha net'' gözlemlenebilir.Sinirli ve saldırgan tiplerdir. Esler ve sevgililer tarafından sevilmezler. Hedeflerine ulaşabilmek için mutlaka savaşmaları gerektiğine inanırlar. diplomasiden ve arkadaşça tutumdan anlamazlar.bu konumda doğmuş olan insanlar gerekli gereksiz herşeye sinirlenirler. sert ve kabadırlar. duyguları çok yoğun ve güçlüdür; bu duygularını belli bir yöne kanalize edemezlerse, ciddi sorunlarla karşılaşabilirler. biraz anlayışla bu öfkeli tutumları daha anlayışla bu öfkeli tutumları daha ılımlı hale gelebilir.

MARS ASC TRINE

Arzuları güçlü kapalı kişilerdir Güçlülükleri ve açıklıkları sayesinde başkalarına karşı galip gelirler. Kısa zamanda iyi kazanır ve hayatı dopdolu yaşarlar.bu insanlar yüksek yöneticilik yeteneklerine sahiptir. çevrelerinden takdir alan, çok çalışkan ve enerjik, yorulmak bilmeyen kişilerdir. aynı zamanda becerikli ve pratiktirler. başladıkları işi bitirir, çözüm üretebilirler. dürüst ve sözünün eri olurlar. özellikle askeri konumlarda görev alıyorlarsa, başarılı şekilde komuta görevini yerine getirebilirler

MARS ASC 150

Kişi sert davranışlar ve yumuşak ve davranışlar arasında bocalar, yaşamın büyük çoğunluğunda nasıl olması gerektiği konusunda ikilemler yaşar.bir yanı ile kişileri motive edip şımartırken bir yandanda hiç beklmedikleri bir anda oldukça sert tavırlar sergiler ardından yaşanan pişmanlıklar

MARS ASC OPPOSITE

Bu konum ikili ilişkiler için zorlamaları gösterir. yapılarında kavgacılık eğilimi bulunur. sabit fikirlilikleri onlara zarar getirebilir. 7 ev dilimindeyse eşleriyle sürekli tartışmaktan kaçınmazlar. 6. evden oluşuyorsa işyerlerinde sürekli sorun yaşarlar. belli bir mantığa dayanmasa da fikirlerini kabul ettirmek için baskıcı bir tutum içinde bulunurlar. her türlü iletişimde, paylaşımdan çok kendi bildiklerini yapar, iplerin kendi ellerinde olmasına önem verdiklerinden ikili ilişkilerde başarısız oldukları söylenebilir.

MARS MC KAVUŞUM

Yaptığın işte iddialı olabilirsin,cesaretli olabilr ve risk alabilirsin ,spor alanında yada sporla ilgili kariyer yapabilirsin,masa başı işi çok sevemeyebilirsin daha çok fiziksel eylem geektiren işlerde çalışmak isteyebilirsin. Etrafındakilerinin ailen dışında tavsiyelerini dinleyemeyebilirsin. Mühendis,asker -polis,makine ve sanayiyle ilgili işlerde çalışabilirsin ya da başta hobi olarak yaptığın bir iş mesleğin olabilir ve ondan para kazanabilirsin.Mücadeleci ve cesur olduğun için zor işlerden kaçmaz ve pes etmezsin.Ayrıca aceleciliğin nedeniyle iş konusunda yanlış kararlar verebilirsin. Orijinal düşünceleri olan kimselerdir. Bunları sözleri ve yazılarıyla çok iyi ifade ederler. Gazeteciliğe ve iletişimle ilgili konulara kabiliyetleri vardır.toplumda meslek yaşamındaki aktiflik ve hırs verir

MARS MC SEKSTIL

İş dünyasında dinamik ve önder bir kişilik verir Hem aile hayatlarında hem de mesleki yaşamlarında hareketli ve yapıcı kolayca yükselebilirler. tiplerdir. erkek otoritelerle iş ilişkilerin iyi olmasında yardımcıdır,sana iş konusunda,iş hayatında ayakta kalabilmeyi ya da kendi işlerini öğretebilirler.İş konsunda kendine güvenin vardır,enerjini grup çalışmalarıyla dengeleyebilirsin,amaçların çok önemlidir.Erkek otorite figürleriyle ilişklierin iyi olabilir,sana her konuda yardımcı olabilirler,tek başına ayakta durabilmen başarılı olman konusunda seni teşvik edebilirler ,yardımcı olabilirler.Eğer çalışmasan bile evinde lider konumunda olabilirsin.

MARS MC SQUARE

Otoriteyle tartışmalar sözkonudur Anne ve babalarıyla geçinemeyen kimselerdir. Aynı zamanda ev ve is yeri sahipleriyle de geçimsizlikler verir. Birçok ailevi ve mesleki sorunları vardır. Devlet dairelerinde ihtilaflı işleri olur.Zorlayıcı olan bu açıda kişiler, çok yüksek potansiyele sahiptirler, fakat otorite ve toplumla ilgili ciddi sorunları vardır.Bu da hak ettikleri yere gelmelerini engeller. Çok çalışıp boşa kürek çekebilirler.Biraz daha politik olabilirlerse hayatlarının her alanında başarılı olabilirler.Kıskançlık duygularını frenlemeleri zordur.

MARS MC TRINE

İş dünyasında dinamik ve önder bir kişilik verirKariyerlerin bilen ve hakkeden kapalı kişilerdir. Bunların aileleri ve ev atmosferleri de çok sıcaktır.Bu açı faydalıdır ama özelliklerini doğru yönde kullanırlarsa. Başarmak için hevesli ve olumlu davranışları vardır. Sosyal sorumlulukları güçlü bir yapıları vardır. Yeni bilgiler öğrenmek için heveslidirler. Otoritelerle iyi anlaşırlar Kendilerini ispatlamak için uğraşmalarına gerek yoktur. Boş kalmayı sevmezler ve her zaman üzerinde çalışacakları bir projeleri vardır. Kendi haklarını, bilirler ve artıca kendilerine güvenleri tam denecek kadar çoktur. İnandıkları ve istedikleri şeyler için mücadele etmeyi bilirler. Genellikle çok çalışırlar ama çok çalıştıklarının farkında değillerdir ve çok çalışmak zorlamaz onları çünkü enerjileri fazladır ve çalışmayı zorunluluk olarak görmezler.Başta basit bir hobi olarak başladıkları işte zamanla bu iş kariyerleri ve işleri olur. Çok fazla rekabetçi değillerdir ama diğer insanlara bağlı olmayı, istemezler ve başkasının kendi için hazırladığı programlara karışılmasını istemezler. Bu açı, büyük heves ve enerji verir. Pozitif, iyimser ve kendine güvenen bir yapıları vardır. Herhangi bir işi başarmak için fiziksel enerji ve gerekli olan malzeme,azim ve beceriye sahiptirler.Kişisel amaçlar ve hırsları doğrultusunda diğerleriyle işbirliği içinde kendilerini telkin ederler.

MARS MC OPPOSITE

Otoriteyle tartışmalar sözkonudur Ev yaşamları sorunlarla dolu olan tiplerdir. Aile hayatları iyi değildir

MARS KUZEY AY DÜĞÜMÜ KAVUŞUM

İstekleri hareketlilikle dolu şahıslardır. Erken tanımaları sayesinde' çalıştıkları kimseleri de kazançlı çıkarırlar. Kanunlara saygılı yasal işlerde çalışır, bazen de kurban olabilirler.İddialı olmak adına, meydan okur.Kişisel amaçlarında müthiş bir odaklanış, dikkat çekendir Bağımsızlık ve kendine güven, yaşamdaki büyüme anahtarlarıdır. İçgüdüsel olarak, lider olma isteği taşır

MARS KUZEY AY DÜĞÜMÜ SEKSTIL

Sosyal ilişkilerini daha da iyiye götürmek ister ve içlerinden geldiğince çalışırlar. Toplumsallığı, beraber çalıştıkları insanları iyi bilirler. Yapıcılıkları kendilerine yardımcıdır.

MARS KUZEY AY DÜĞÜMÜ SQUARE

Saldırgan kimselerdir. Özellikle saldırılarını yanlış yerlerde ve yanlış zamanlarda yaparlar. Sosyal hayatları ve toplum ilişkileri sinir ve gerginliklerle doludur.Davranışları ve uyarıları güncel sosyal standartlara göre davranmak için çaba gösterir.Bu insanlar,bazen saldırgan eğilim gösterebilirler.Kötü şansa sahip olduklarını düşünürler, çünkü bu tür kişiler etraflarına uyum sağlama yeteneğine sahip değildirler Bazen diğer insanlar bu kişileri çok sinirlendirip hayal kırıklığına uğratabilirler
MARS KUZEY AY DÜĞÜMÜ TRINE

Güzel ve sistemli planları sayesinde toplumsal yaşantılarında başarıya ulaşabilen kimselerdir. Popüler olurlar. Yeterli enerjiye sahip olup yönetme yetenekleri vardır.
Eğer bir toplum veya sevecen organizasyonun, düzenlemeye ihtiyaç duyan bir projesi varsa, sen, onu düzenlemesi için ideal kişi olacaktın.


MARS KUZEY AY DÜĞÜMÜ OPPOSITE

Başkalarının yanında çalışan ve kendilerine yanlış yol seçen tiplerdir. Seçici olmalarına rağmen toplumsal hayatlarında başarısız olurlar. Kolayca başkalarını düşman edinirler.çelişkileri yapacağım yapamam veya isteklerimin peşinden giderim gidemem şeklinde olur
MARS ŞİRON KAVUŞUM
Sorunlarına başa çıkmak için rekabetçi düşüncesiz davranabilirsin insanlara karşı kolaylıkla nefret duyguları besleyebilirsin sinirli birisindir duygularını doğru ifade edemezsin inatçı ve sabit fikirlisindir enerjin yüksekdir objektif değilsindir

MARS ŞİRON SEKSTIL

Kendine güvenen cesur birisindir çevrendekileri  özellikle kavga gibi olaylarda korursun kararlısındır

MARS ŞİRON SQUARE

Kendine güvenmezsin çok sinirli birisindir kendinede öfkelenediğinde yapabileceklerinden korkarsın genellikle insanları tehdit eden biri olabilirsin

MARS ŞİRON TRINE

Kendine güvenen cesur birisindir çevrendekileri  özellikle kavga gibi olaylarda korursun kararlısındır

MARS ŞİRON 150

Kişi fiziksel çekimle sevgiyi birbirine karıştırır , cinsellikte mutlu olduğu kişilere aşık olduğunu sanıp yanlış ilişkilere sürüklenir ve her pişmanlığın sonrasında yeniden , yeniden aynı hataları yapar. bir dönem sevginin olmadığı sadece cinselliğe dayanan ilişkiler yaşayarak bedenini doyurur ve ardından ayrımını yaparak sevgiye yönelir. sevgiyi bulması için öncelikle bedensel ihtiyaçlarından kurtulması yada bu sorununu halletmesi gerekir..

MARS ŞİRON OPPOSITE

Sinirli ve saldıgan birisindir sinirlendiğin zaman soğukkanlı davranamazsın duygularını ifade ederken pasif yada saldırgan olursun

MARS LİLİTH KAVUŞUM

Sürekli olarak hareket halindedir babası küçük yaşlarda onu bastırmış ezmiş olabilir kendine hakim olamayan birdiri arkadaşlarıyla düşmanlarını ayıramaz

MARS PALLAS KAVUŞUM

Sporcu ve askerler için çok iyi bir etkidir zihninle fiziksel faaliyeti birleştirmeyi sağlar yararıcı birisindir inandığıun şeyleri savunursun sosyal reform hareketlerine katılabilirsin

MARS PALLAS SEKSTIL

Sporcu ve askerler için çok iyi bir etkidir zihninle fiziksel faaliyeti birleştirmeyi sağlar yararıcı birisindir inandığıun şeyleri savunursun sosyal reform hareketlerine katılabilirsin

MARS PALLAS SQUARE

Problemlerinde karar vermen gereken konularda çok aceleci davranırsın fikirlerin kabul olmadığı zaman tartışırsın


MARS PALLAS TRINE

Sporcu ve askerler için çok iyi bir etkidir zihninle fiziksel faaliyeti birleştirmeyi sağlar yararıcı birisindir inandığıun şeyleri savunursun sosyal reform hareketlerine katılabilirsin

MARS PALLAS OPPOSITE

Problemlerinde karar vermen gereken konularda çok aceleci davranırsın fikirlerin kabul olmadığı zaman tartışırsın sosyal reform hareketlerine katılmakdan kaçınırsın kendine güvenin az olabilir bu yüzden hakkını savunmakda sorun yaaşrsın


MARS JUNO KAVUŞUM

Evlilik ve ortaklıklarda hareketlilik. bir eylemi gerçekleştirmek için bir ortağa ihtiyaç duyalabilir. kendine çektiği ortaklar iddialı, aktif ve saldırgan olacaktır. ilişkilerde cinsellik önem kazanır. eşinle çatışma yaşayabilirsin,eşinin cesur,bağımsız,enerjik olmasını isteyebilirsin.,Evlilikte önemli olan eşitlik,sadakat gibi konularda sen daha fazla çaba sarfedebilirsin

MARS JUNO SEKSTIL
Kişi ne kadar zorlanırsa zorlansın, kaderinde duygusal mutluluğa ulaşacaktır gibi anlamları Juno’ya rahatlıkla yükleyebilirsiniz.sevdiginiz insanla tutkulu ve ateşli bir ask yasayacagınızı gösteriyor .ilişkiniz ihtiras yüklü ve samimi bir ilişki olacak..gereksiz yere uyumlu olmak için kendinizi zorlamayacaksınız ve bu iişkide karakterinizde bir değişim yada zorlama yapma gereği duymayacaksınız..kavgalarınız sizin aşkınızı dahada ateşliyecektir İlişki içerisinde iken normalden daha enerjik olacağına da işaret eder eşinle birlikteyke kendini güvende hisedersin eşini savunur ve desteklersin eşinde sana bu şekilde davranır cesur ve dürüst insanlara karşı çekim duyarsın.

MARS JUNO SQUARE
İlişkideki güç ve kontrol mücadelesini gösterir ve birinin diğerine egemen olma mücadelesi görülebilir uzun süreli ciddi ilişkiler yaşamak istemezsin kişisel özgürlüğü kaybetmekden korktuğun için evlenme nedeninde toplumsal geleneklere uymak içindir eğer partnerinle ortak bir amacın hedefin olursa ciddi ilişkiler yaşayabilir evliliğinde sorun yaşamazsın çok gurulu birisindir bu yüzden ilişkilerinde sorunlar yaşarsın
MARS JUNO TRINE
Kişi ne kadar zorlanırsa zorlansın, kaderinde duygusal mutluluğa ulaşacaktır gibi anlamları Juno’ya rahatlıkla yükleyebilirsiniz İlişki içerisinde iken normalden daha enerjik olacağına da işaret eder eşinle birlikteyke kendini güvende hisedersin eşini savunur ve desteklersin eşinde sana bu şekilde davranır cesur ve dürüst insanlara karşı çekim duyarsın


MARS JUNO OPPOSITE

İlişkideki güç ve kontrol mücadelesini gösterir ve birinin diğerine egemen olma mücadelesi görülebilir ciddi ilişkilere girmekden kaçınırsın bunun özgürlüğüne engel oldğunu düşünürsün eşinle aranızda dengesizlikler olabilir biriniz diğerine çok baskı uygulayabilir


MARS CERES KAVUŞUM

Yakınlarını korursun herhangi bir durumda onları savunursun çocukların için kavga etmekden çekinmezsin çocuğunun inatçı ve güçlü bir kişiliği olabilir çocuklarına karşı fazla kontrollü davranabilirsin onları kontrol edebilirsin doğanın korumasınada önem verirsin

MARS CERES SEKSTIL

Enerjini sevdiğin insanları korumak ve savunmak için harcarsın onlara kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretirsin çocuk yetiştirmek konusunda insanalra örnek olabilirsin iyi bir ebveynsindir

MARS CERES SQUARE
Ebeveynlerinle özellikle annenle aranda sorunlar olmuş olabilir yada sen çocuklarınla aranda sorunlar yaşayabilirsin annen baskıcı seni kontrol eden biridir bu yüzden isyankar bir yapın vardır düşünmeden karar alırsın

MARS CERES TRINE

Enerjini sevdiğin insanları korumak ve savunmak için harcarsın onlara kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretirsin çocuk yetiştirmek konusunda insanalra örnek olabilirsin iyi bir ebveynsindir


MARS CERES OPPOSITE

Özgürlüğüne önem verirsin ebeveynlerin sana baskıcı davranmış seni engellemiş olabilirler kendini yetersiz beceriksiz ve güçsüz görebilirsin cinsellikle ilgili konularda çekingen olabilirsin kişisel hırsların amaçların ailenle aranda sorun yaratabilir onlar senin amaçlarını onaylamayabilirler


MARS VESTA KAVUŞUM
Kendini bulmak için uzun süreli ilişkilerden cidii ilişkilerden uzak duran biri olabilirsin kişisel amaçlarına odaklanan birisindir manevi amaçların için fedakarlıklar yapabilirsin inançlarına bağlısındır dinine düşkünsündür

MARS VESTA SEKSTIL

Manevi duyguların güçlüdür inançların için hayatından rahatlığından vazgeçebilirsin sporda başarılı olursun enerjin yüksekdir cesur ve iddialısındır
MARS VESTA SQUARE

Özgürlüğüne düşkünsündür bu konuda fedakarlık yapmazsın  kendine güvenin azdır inatçı ve iddiacısındır
MARS VESTA TRINE

Manevi duyguların güçlüdür inançların için hayatından rahatlığından vazgeçebilirsin sporda başarılı olursun enerjin yüksekdir cesur ve iddialısındır

MARS VESTA OPPOSITE

Özgürlüğüne düşkünsündür bu konuda fedakarlık yapmazsın  kendine güvenin azdır inatçı ve iddiacısındır

MARS EROS KAVUŞUM

Kişinin cinselliğe yaklaşımını,tutkusunu,arzusunu ve yaratıcılığını gösterdiğini.Zihnin cinsellik ve aşka odaklandığını gösterir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder