18 Ekim 2010 Pazartesi

Merkür Açıları

Açısız Merkür
Ay gibi, açısız Merkür de diğer gezegenlerle yaptığı açılar sayesinde kendini daha net ortaya koyabilir. Gerçek ve açık bir objektifliği temsil eden Merkür, doğal etkilerle hareket edebilir. Ama diğer gezegenlerin etkisi ile fonksiyonlarını daha etkili olarak ortaya koyabilir. Diğer gezegenler Merkür’e öğrenme deneyimi sunar. Fakat açısız gezegen bu öğrenme şansından yoksundur. Akıl güçlü ve kabiliyetlidir, ama etkiden yoksun tek yönlü bir öğrenme sürecinin içindedir. Birey entellektüel aklını ve öğrenme isteğini tek bir alana, Merkür’ün bulunduğu alana yoğunlaştırır. Kişiliğin diğer yönleri Merkür’ün mantığından ve yönlendirmesinden yoksun olarak hareket ederler.Merkür’ün güçlü bir etki altında kalacağı açısı olması yerine açısız olmasının faydası nedir diye bakarsak, akıl ve mantık pek çok alana dağılmadan sadece tek bir alana odaklanır ve enerjisinin çok üstünde performans gösterir. Ancak tek alana odaklanan Merkür, esnekliğini ve değişikliğe adapte kabiliyetini sınırlandırmış olur. Birey bir konuyu tüm yönleri ile ele almaya alışkın değildir. Dean'in çalışmasına göre kişinin iletişim yeteneği azalır. Kişinin hayal gücü izole edilmiş ve kişiliğinin diğer yönlerine entegre olmamıştır

MERKÜR VENÜS KAVUŞUM

Hitabet sanatını iyi bilenlerin açısıdır. Bu insanlar çok çekici ve etkileyicidir. Asil görünürler. İletişim kuırma sanatını çok iyi bildikleri için insan ilişkilerinde başarılıdırlar. Neye ne zaman tepki göstereceklerini çok iyi bilirler. Kavga etmeksizin Fikirlerini ve kendilerini çok renkli ve etkili biçimde ifade edebilirler. Ses sanatçısı olabilirler.İyi konuşan ve yazan tiplerdir. Genellikle konuşmaları melodik ve ahenklidir. Esleri ve beraber olduklarıyla estetik duygular amaçlarlar. Beraberlikleri kolaydır. Güzellikleri ve uyumlulukları başkalarını sağlıklı kılar. Anlayışları ve pratik zekaları mükemmeldir. Bu açı matematik ve doğa bilimleri kabiliyeti verir.Bu kişiler çok fazla konuşan kimseler değildir ama iyi bir yazar ortaya çıkartabilir. Venüs çocuğun annesinin sahip olduğu etkiyi gösterir. Bu kavuşum başka bir gezegen tarafından açı aldığında, o kişinin annesinin etkisiyle nasıl zorlaştırıldığı kararlaştırılabilir. Bu birey bazı sanat şeklerinde hislerini kullanmayı isteyecek..Sanatsal ilham verir, ve kişiyi akıllı ,marifetli yapar.Dünya yada bulunduğu yerde en iyidir.Sonraki alanda ,şiir,müzik,felsefe için ilham verir .Dostluk ve toplumsallıkta neşeli,mutludur.Sağlık kuruluşlarında yarlı olmak için çalışırlar. Müzikale, sanatsal faaliyetlere ilgi duyarlar, komik, toplumsal, diplomatik, yumuşak başlı kişilerdir, idralisttirler ve sağlıklı sinirlere sahiptirler. Sanatsal ve müzik için yetenlidirler,dehalık,genç insanlar için çekicilik .Cana yakınlık ve sosyallik,pek çok insanla anlaşmasını bilirler uzlaşmasını bildikleri için.Tartışmadan düşüncelerini aktarırlar


MERKÜR VENÜS 45

İnsanlara kendini rahatlıkla ifade edersin ama genellikle insanlara inandığın şeyleri değil onların duymak istediklerini söylersin

MERKÜR VENÜS SEKSTIL

Bu konum, yazı ve konuşma konusunda üstün yeteneklilik göstergesidir. Edebiyatta ve müzikte çok başarılı olabilirler. Fikirlerini ve duygularını çok rahat, güzel bir şekilde dile getirebilirler. Haritalarında aksini gösteren etkiler olsa bile bu konum, geçinilmesi kolay bir kişilik göstergesidir.Tatlı konuşurlar. Şairane hitapları ve literatür bilgileri iyidir. Diplomat kişilerdir. Genellikle uysaldırlar. Sesleri çok iyi tınlar ve melodiktir. Birçok kompozitörde bu açı vardır.

MERKÜR VENÜS 150

Duygularını konuşarak ifade etmekde zorlanırsın insanları takdir etmezsin duyguların hakkında konuşmazsın çünkü insanların bunu ileride sana tehdit olarak kullanabileceğini düşünürsün

MERKÜR VENÜS QUINTILE/BI-QUINTILE

Duygularını sözlü olarak çok iyi ifade edebilirsin yazar olabilirsin konuşarak insanları ikna etme yeteneğin vardır yaratıcı birisndir yaratıcılık gerektiren bir mesleğin olursa başarılı olursun ezberlemekdense pratik olarak öğrenmek senin için daha kolaydır becerikli birisindir ilham yeteneğin vardır bunu kullanarak çok başarılı olabilirsin

MERKÜR MARS KAVUŞUM
Bu insanların zihinsel enerjileri çok yüksek, zekaları keskindir. Çok çabuk karar verir, düşünmek için zaman kaybetmezler. Zihinsel yeteneklerinin farkında olduklarından mücadeleyi ve yarışı çok severler. Herzaman haklı olduklarına inandıkları için, bazen yanlış karar ve yargılara varabilirler. Zihinleri çok hızlı çalıştığından konuşma sırasında öne atılarak, karşılarındakinin lafını bölebilirler. Bu durum bazen sıkıcı olaylara neden olabilir. Zihinsel faaliyetlerini kontrol altına almayı ve alaycı tavırlarından vazgeçmeyi öğrenmeleri gerekir.Keskin bir anlayışları ve ruhsal enerjileri vardır. Araştırmacı ve yazarlar için açı olumludur. Ruhen saldırgan olan bu kişiler mücadeleleri kazanmayı çok severler. Doğru ve direkt konuşurlar.eleştirel ama sorgulayıcı bir zihin verir. Kişi çok zeki olabilir özellikle de matemetikte başarılı olabilir.Aynı zamanda bilim dallarında da kendini gösterebilir.Ellerini çok iyi kullanmasını bilirler.Biraz sivri dilli fakat aynı zamanda da espirilidirler.Tembellikten hoşlanmazlar.Çocuklarla iyi anlaşabiirler.Kişi kavgacı olabilir.Kişi zekasından yaralanmasını bilir ve zamanında doğru karalar verebilir.İşinde başarılı olabilir.İçkiye düükünlük görülebilir.
MERKÜR MARS 30
Yazılı ve sözlü olarak kendini rahatlıkla ifade edebilme yeteneğin vardır düşüncelerini diğer insanlara rahatlıkla iletirsin iyi bir öğretmen olabilirsin boş konuşmazsın genellikle bilgi sahibi olduğun konularda öğretici konuşmalar yaparsın iyi bir şovmen yada konuşmacı olabilirsin insanları konuşarak eğlendirebilirsin net ve hızlı bir şekilde konuşursun kişide çok kesin içgüdüler, gelişmiş refleksler ve güçlü uzuv hareketleri verir. Bu özelliklere sahip olan kişi, doğru eğitim aldığı takdirde iyi bir sporcu veya iyi bir otomobil yarışçısı olabilir.

MERKÜR MARS SEKSTIL

Aklın çok hızlı çalışır keskin bir dilin vardır zihinsel olan her iş ilgini çeker problem çözmeyi seversin tartışman gerektiği durumlarda pasif kalmazsın söylemen gereken herşeyi söylersin reflekslerin çok gelişmişdir reflekslerini kullanman gereken rekabet içeren sporlarda başarılı olursun
Bu insanların zekaları çok keskindir. Strateji geliştirmekte çok ustadırlar. Bu nedenle briç, satranç gibi zeka gerektiren oyunlardan zevk alırlar. Matematikte çok başarılıdırlar. Harekete geçmeden önce ne yapacaklarını çok iyi planlarlar. Bubun sonucunda, üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde başarabilirler. Düşündüklerini söylemekten asla sakınmazlar. Bu yüzden başları sık sık derde girer.Yaşam enerjinizle, zeka ve sinir sisteminiz birbirine destek verici unsurlar olarak kullanmakta son derece başarılısınızdır. İletişimde dürüstlük, açıklık ve cesaret temel karakteristikleriniz arasındadır. Zekayla birlikte, tüm duyu organlarınızda ve reflekslerinizde gelişkinlik ve serilik görülür. Genellikle yazı yazma yeteneğinizle birlikte sağduyunuz da gelişmiştir. Mental aktiviteniz, espri yeteneğinizin gelişmesine yardımcı olurken, çocuklarla çok iyi anlaşabilirsiniz.Derin bir entellektüeliteleri ve ruhsal enerjileri vardır. Düşüncelerini düşündükleri gibi söylerler. Bildikleri gibi planlar yapar ve uygularlar. Doğrucudurlar. Düşünce oyunlarında başarılıdırlar.

MERKÜR MARS SQUARE

Bu konum, çok hareketli, enerjik bir zihin göstergesidir. Bir sonuca varmadan tüm faktörleri gözden geçirmeyi öğrenleri gerekir. Herzaman haklı olamayacaklarını akıllarının bir köşesinde bulundururlarsa, daha sağlıklı karar verebilirler. Ayrıca, sivri dilli ve tartışmacı tavırlarını kontrol altına almaları zordur. Merkür Mars karesi baş ağrılarına ve sinir sistemi rahatsılıklarına neden olabilir. Sabırlı olmayı öğrenmeleri gerekir.Aktif ve enerjik bir anlayışları vardır. Sözleri kırıcı ve serttir. idareci ve diplomatlık kabiliyetleri yoktur. Tek yönlü düşünür ve düşüncelerini uygularlar. Açı bu kişilere despotluk eğilimleri verir. Bazen çeşitli sinirsel hastalıklarla sağlıkları etkilenir

MERKÜR MARS TRINE

Bu konum, son derece pratik,kıvrak bir zekanın göstergesidir. Hayata olumlu ve ilşlevsel bir şekilde bakan kişilerin haritalarında görülür. Düşünceleri va hareketleri uyum içindedir. Zekalarını ve hayal güçlerini çok yaratıcı biçimde ifade edebilirler. Hareketli olmakla birlikte biraz da huzursuzdurlar. Etrafkarında sürekli birşeyler olup bitsin isterler. Hayat boyu öğrenci olmaları gerektiğine inanır, her anlarını öğrenerek değerlendirmek isterler. Bilim ve matematik konularında çok başarılıdırlar. Tartışma kabiliyetleri çok gelişmiştir. Konsantrasyon kabiliyetleri çok iyi olduğu için bu kişiler iyi öğrenirler. Çoğunlukla mekanik ve teknik konulara eğilimlidirler. askerlik ve politikada başarılıdırlar. Yazıları ve konuşmaları dramatik olduğundan iyi röportajcı ve roman yazarı olurlar

MERKÜR MARS 150

Çok bilgilidir fakat bu bilgileri yeterince kullanamaz,sabırsız, çekici ve fazla sorumluluk üstlenen yapıdadır buda elindeki her işi mükemmel yapmamasına neden olur, işler iyi gitmeyince boğucu ve despot davranışlar sergiler ağzına geldiği gibi konuşur

MERKÜR MARS OPPOSITE

Bu insanlar haksızlığa dayanamaz, haksızlığa uğradıklarını düşündüklerinde çok şiddetli tepki veren, kavgacı tiplerdir. Genel olarak tartışmaktan zevk alırlar. Hatta bazen sadece tartışmış olmak için, fikirlerinin aksini savunabilirler. Bazende şaşırtıcı biçimde anlayışlı olabilirler. İnsan ilişkilerinde daha başarılı olabilmek için dillerine hakim olmayı öğrenleri gerekir. Bu pozisyon hem yüksek zeka, hem de entellektüel yeteneklerin göstergesidir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da huzursuzluk ve sabırsızlık gelebilir.Bu kişilerin konuşmaları kritikçi ve alaycıdır. Gereksiz detaylara önem verir, ani davranışlarda bulunurlar. İdealleri daima şahsidir. Aşırı hassas ve sinirli yapıları vardır. Arkadaşlık ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerde olumlu kişiler değillerdir. Kavgacı olurlar

MERKÜR MARS QUINTILE/BI-QUINTILE

İsteklerini rahatlıkla ifade edebilirsin heyecanlı ve tutkulu konuşursun insanları motive eden konuşmalar yaparsın iyi bir öğretmen olabilirsin geleneksel öğrenme yöntemleriyle bilgi sahibi olmak senin için daha kolaydır önemsiz detaylara bile dikkat edersin genellikle ezberleme yöntemiyle öğrenirsin eğitm hayatın boyunca başarılı olamayabilirsin ama ileriki yıllarda başarılı olursun bir konuda analiz yeteneğin çok gelişmiştir bu alanda bir kariyerin olabilir


MERKÜR JÜPİTER KAVUŞUM


Bu insanlar zekalarına çok güvenirler. Elleri çabuk, becereklidirler. İyiy konuşurlar. Öğrenme konusunda bitmek bilmeyen bir tutkuları vardır. Entellektüel birikimleri sayesinde, pek çok farklı alanda başarılı olabilirler. Fakat bir konuda ya da işte yoğunlaşmakta zorluk çekebilirler. Hayata felsefi, açıdan yaklaşabilirler. Kendilerine bir amaç belirleyip, üstüne giderlerse çok başarılı olabilirler.Filozofi, din, hukuk ve yüksek felsefelerin geçerli olduğu konularla alakalıdırlar. Mesleklerinde rakiplerine karşı üstündürler. insancıl olan bu kişilerde uzun seyahatlere karşı tutku vardır. Kapasiteleri geniş, meslek hayatları basarilidir. Bu açı öğretmenler ve politikacılar için olumludur.
KOVA insanları şaşırtmayı seven bir zekaya sahip

MERKÜR JÜPİTER SEKSTIL

Bu konum, yüksek eğitim için çok uygundur. Özellikle din, felsefe, ve eğitim alanlarında çok başarılı olabilirler. Farklı kültürler ilgilerini çektiğinden seyahat etmeyi çok sevebilirler.Felsefi ve entellektüel konulara meraklıdırlar. Yabancı kültür ve ülkeleri tanımak isterler. İyimser kişilerdir. Güzel şeyler düşünürler. Evleri onlar için entel aktivitelerle dolu olmalıdır

MERKÜR JÜPİTER SQUARE

Bu kişilerin fikirleri gerçekleştirilemeyecek kadar büyüktür. Aceleci ve iyimser yapıları mümkün olmayacak projeler peşinde koşmalarına neden olabilir. İnandıkları ile gerçekler uyumsuzluk içinde olabilir. Karar vermekte aceleci olabilirler.Bazen bu konum felsefe ve din konularında takıntıya varan fikirlere neden olabilir. Dinlemeyi öğrenirlerse çok yolol katedebilirler İdealleri bölünen ve bir türlü gerçekleşemeyen tiplerdir. Acelecidirler. Kendi kapasitelerinin çok üstüne çıkarlar. Aşırı iyimserlikleri hiçte akılcı ve olumlu değildir. Büyük konuşurlar. Bazen ezoterik öğretilere merak sarıp gerçeklerden çok uzaklaşırlar.

MERKÜR JÜPİTER TRINE

Parlak ve akademik bir zeka verirBu konum,çok iyi eğitim imkanı kazandırır. Zekalarına çok güvenir,gurur duyarlar. Hemen her konuda fikir sahibidirler. Hayata çok olumlu ve enerji dolu bakarlar. Zekalarıyla fazla böbürlenmekten kaçınlamarı gerekir. Bazen ukalalık yapabilirler.Genellikle akademik kariyer yapabilirler.. Mekaniğe ve tekniğe kabiliyetlidirler. İletişimleri gayet güzeldir. Basın yayın vasıtaları ile etkin olmayı bilirler. Politikada basarili olabilmeleri olasıdır. Düşünce sistemleri ve antikaları sağlam tiplerdir. Ayrıca pratik yanları vardır


MERKÜR JÜPİTER 150

Aşırı cömertlik verir, kimseyi geri çevirmekten hoşlanmaz elinden geldiğince yardım eder.çok fazla sorumluluk alır ve üstüne aldığı görev ne olursa olsun sonuna kadar başarmaya uğraşır.eğitimde sorun yada aksamalar yaşasada istediği zaman bu aksamları pozitif yöne çevirir.seyahat etmeyi ve değişik insanlar tanımayı sever, insanlar arasında din , dil farkı göz etmez.yaşamının bir sürecinde çok fazla yolculuk yapacaktır.

MERKÜR JÜPİTER OPPOSITE

Bu insanlar zekaların gereğinden fazla güvenirler. Çok uçlarda dolaşabilir, yapabileceklerinden daha fazlası için söz verebilirler.Bu açı, küçük ayrıntılar içinde kaybolmaya neden olabilir. Eğitime çok önem verirler fakat, ilgi alanları para kazandıracak işlerden çok felsefi ve edebi konular üzerinde yoğunlaçmaktır. Öğrenmeye olan açıklılarını bir tek konu üzerinde yoğunlaçtırmayı başarırlarsa, çok verimli ve başarılı olacaklardır Kendilerini tutamayıp fazla konuşurlar. Ezoterik bilgi ve öğretilere meyillidirler. Bunları yaşama uygulamaya çalışırlar. Entellektüel kimselerdir ama yapıları streslerle doludur. Gizlilikleri, aldıkları üzücü haberler onları olağanüstü sıkar. Büyük laflar ederler.

MERKÜR JÜPİTER QUINTILE/BI-QUINTILE

Yeni fikirlere her zaman açıktır,her şey hakkında biraz da olsa fikir sahibi olunabilir,yeni planları uygulamaya hazırdır,ayrıntıları çabuk algılayıp bu ayrıntılar üzerinde çalışılabilir,kendisini geliştirmek için yeni fikirler arar,sözlü ve yazılı iletişimde başarılıdır,zihinsel olarak yetenekli,yazar,öğretmen,lider olabilirler ve başarılı olurlar.


MERKÜR SATÜRN KAVUŞUM

Bu konum,zihinsel derinlik kazandırır. Duygularını ifade etmekte zorlanabilirler.; Fakat mantık ve muhakeme yetenekleri yüksektir. Bu nedenle etreflarına aşılmaz duvarlar örebilirler. bunun sonucunda sosyal ilişkiler sayesinde edinecekleri kazancı kaybedebilirler. Başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan, sıkı çalışmayla başarı elde edebilirler. Çok iyi dinleyicidirler. Sorunları mantıklarıyla çözerler, yüzeysel şeylerle zaman harcamazlar.Merkür için iyi bir açıdır. Kişilere matematik ve bilim kabiliyeti verir. Sert ve istemli çalışırlar. Bu açı mimar ve mühendislerde vardır. Bu kavuşum kötü açılar almışsa kişiler aşırı detaylara önem vermekten rahatsız olurlar. Depresyona düşerler.


MERKÜR SATÜRN 45

Ciddi birindir sabit fikirli olabilirsin çok konuşkan değilsindir aşk hayatında partnerinle aynı düşünceleri taşıyor olmak istersin senden farklı bir gfelsefesi olan biriyle ilişki kurmak istemezsin Çevrendekilerinin beklentilerini ve kendi projelerini gerçekleştirmeye çalışmak üzerinde baskı yaratabilir.Kendi önceliklerini zamanla öğrenebilirsin

MERKÜR SATÜRN SEKSTIL

Bu insanlar davranışlarında son derece ölçülüdür. ve entellektüel düzeyleri çok yüksektir. İlgilendikleri konularda en yeni ve güvenilir bilgileri elde etmek için çok okurlar. Bildikleriin doğru olduğuna inanmaları çok önemlidir.Kendilerine güvenmek için buna ihtiyaç duyarlar.Bu insanın çok kuvvetli konsantrasyon gücü vardır ve herhangi bir konuda organizasyon kabiliyeti üst düzeydedir. Zihin düzeyi disiplinli ve yapıcıdır.Bu nedenle zihinsel her konuda ele aldığını başarması mümkündür.Bu görünüm disiplinli ve mükemmel düzenleme yeteneğine sahip kafa yapısını gösterir. Aklını belirli bir hedefe doğru yönlendirir ve kararlı davranır. Ciddi ve pratik biridir.Tertipli,özenli,dikkatli ve örgütleyicidir. Hedefine, bunu gerçekleştirene kadar bağlı kalır.Başka insanlara karşı ölçülü ve anlayışlı davranır. Güçlü belleği ile olayları ve insanları inceler ve tartar.Açık konuşan,ağırbaşlı ve olgun bir karaktere sahiptir. Bu insanda saglığına karşı düşkünlük ve bilim sevgisi de dikkat çeker.Merkür ile Satürn arasındaki olumlu görünüm gerçekçi düşünme simgesidir.Net,açık,mantıklı ve akılcı düşünme yeteneğine sahip insanı gösterir. Tutarlı ve eleştirel düşünür. Mesafeli bir bakış açısı ile objektif algılama yeteneği vardır.Uzun ve zorlu beyin çalışması ile elde edilen çok sağlam ve net bir kavrayışa sahiptir.Bazen yavaş ve temkinli ama, daima titiz ve çok yönlüdür.Taktikçidir ve zekice düşünür.Kanıtlanmış doğruların arayışı içindedir.Hiç yorulmadan gerçeği bulmaya çabalar.Entellektüel eğitimler için olumludur. Din, hukuk, felsefe konularında kabiliyetlidirler. Yabancı ülkeleri gezme tutkuları vardır. Ölçülü olan bu kişilerin iyimserlikleri yapıcıdır

MERKÜR SATÜRN SQUARE

Haritasında Merkür satürn karesi olanlar geleneklere bağlıdırlar. Karamsarlığa kolay kapılabilir, olayların daha çok kötü yanlarını düşünürler. Önemsiz detaylar üzerinde çok fazla durdukları için, asıl önemli olanı kaçırabilirler. Başaramamak korkusu yüzünden atılım yapmakta zorlanırlar. Kardeş ve çocuklarla ilişkilerinde problem yaşayabilirler.Alakasız detaylarla uğraşırlar. Pekçok şeyi dert edinirler. Yasam görüşleri kötümserdir. Genellikle çabuk kıskanan kişilerdir. Yazılı teklifleri ve istekleri onlara çoğunlukla zarar getirir. Düşünce ve davranışlarında sistemsiz ve disiplinsizdirler

MERKÜR SATÜRN TRINE

Mantık ve zihin gücünün bir araya geldiği çok olumlu bir konumdur. Bu insanların hafızaları olağanüstü güçlüdür. Sahip oldujları bilgiyi çok iyi değerlendirdikleri için sorunları kolayca ve hızla çözerler. Hesap, k,tapğ ve özel dikkat gerektiren el işlerinde çok başarılı olabilirler. Üstelik son derece titiz,sabırlı ve disiplinlidirler. Hayat onlar için cidiyettir.Bu insanın çok kuvvetli konsantrasyon gücü vardır ve herhangi bir konuda organizasyon kabiliyeti üst düzeydedir. Zihin düzeyi disiplinli ve yapıcıdır.Bu nedenle zihinsel her konuda ele aldığını başarması mümkündür.Bu görünüm disiplinli ve mükemmel düzenleme yeteneğine sahip kafa yapısını gösterir. Aklını belirli bir hedefe doğru yönlendirir ve kararlı davranır. Ciddi ve pratik biridir.Tertipli,özenli,dikkatli ve örgütleyicidir. Hedefine, bunu gerçekleştirene kadar bağlı kalır.Başka insanlara karşı ölçülü ve anlayışlı davranır. Güçlü belleği ile olayları ve insanları inceler ve tartar.Açık konuşan,ağırbaşlı ve olgun bir karaktere sahiptir. Bu insanda saglığına karşı düşkünlük ve bilim sevgisi de dikkat çeker.Merkür ile Satürn arasındaki olumlu görünüm gerçekçi düşünme simgesidir.Net,açık,mantıklı ve akılcı düşünme yeteneğine sahip insanı gösterir. Tutarlı ve eleştirel düşünür. Mesafeli bir bakış açısı ile objektif algılama yeteneği vardır.Uzun ve zorlu beyin çalışması ile elde edilen çok sağlam ve net bir kavrayışa sahiptir.Bazen yavaş ve temkinli ama, daima titiz ve çok yönlüdür.Taktikçidir ve zekice düşünür.Kanıtlanmış doğruların arayışı içindedir.Hiç yorulmadan gerçeği bulmaya çabalar.Umumiyetle matematikçilerde rastlanan bir açıdır. Kişiler disiplinli olurlar. Sistematik zihin uğraşları vardır. Orijinal düşünceli bu kişiler iyi öğrencilerdir. Detaylarla fazla uğraşmazlar.

MERKÜR SATÜRN 135

Ciddi birindir sabit fikirli olabilirsin çok konuşkan değilsindir aşk hayatında partnerinle aynı düşünceleri taşıyor olmak istersin senden farklı bir gfelsefesi olan biriyle ilişki kurmak istemezsin Çevrendekilerinin beklentilerini ve kendi projelerini gerçekleştirmeye çalışmak üzerinde baskı yaratabilir.Kendi önceliklerini zamanla öğrenebilirsin

MERKÜR SATÜRN 150

İstemediğin yada beceremediğin bir şey olduğu zaman hemen kötümserleşirsin ve pasif biri olursun neşeli ve pozitif kalamazsın sorunlarını çok büyütürsün onlara karşı pozitif bir bakış açısı geliştiremez ve umursamaz olamazsın çok çalışırsın bu yüzden sağlığını bozabilirsin çocuklarla zaman geçirdiğinde kendini rahatlamaış ve stresssiz hissedersin kişinin kendine acıma eğilimi çok fazladır, her olaydan sonra insanların vefasız olduğundan ve kullanıldığından şikayet eder.yaşamının bir sürecni i yaşlı yada hasta yakınlarına bakmakla geçirebilir, kendinden ödünler vererek ilgilenir yakınları ile ve daha sonra vefasızlıkla karşılaşır.

MERKÜR SATÜRN OPPOSITE

Bu insanlar geleneklere bağlı, tutucu kimselerdir. Olayların genelde karanlık yüzünü görürler. Bu nedenle bazı fırsatları kaçırmaları mümkündür. Karamsar olduklarından, ruhsal ve sinirsel problemleri çoktur. Dar kafalı olabilirler. Fikirlerinin önemsenmesine ihtiyaç duyar, fakat bu konuda bazı engellerle karşılaşabilirler. Bu açı, yüksek potansiyelli bir zekâyı belli eder. Ancak, yine de yetersiz olduklarından yakınırlar Hayatta her şeyi olumsuz yönleriyle görürler. Bazen tenkitçi ve kritikçidirler ve bu yüzden çok az arkadaşları vardır. Kıskançlıkları onları kendilerine düşman eder. Sinirsel hastalıklar ve nefesle ilgili rahatsızlıklar onları bekler.

MERKÜR SATÜRN QUINTILE/BI-QUINTILE

Özellikle otoritede olan insanlarla iletişimin iyidir diplomatik yeteneğin gelişmişdir sıkıcı konuları bile konuşurken dikkat çekici hale getirirsin ciddi konuları bile esprili bir şekilde anlatabilirsin

MERKÜR URANÜS KAVUŞUM

Bu konum, bilim insanlarının açısıdır. Parlak zeka, merak ve güçlü sezgileri vardır. Çok çabuk heyecanlanırlar. Zihinleri, sorunlara en kısa zamanda cevap verebilmek için yarışır. Merakları,çocukluklarında incelemek uğruna parçaladıkları oyuncaklarıyla başlamıştır. Her zaman geleceğe bakarlar. Geçmişi düşünüp canlarının sıkıldığı pek görülmez. Astrologlar için de iyi bir açıdır. Yeniliklere yatkındırlar. Aşk hayatlarında hemen sıkılabilirler ilgilerini sürekli canlı tutabilecek insanlarla birlikte olmak isterlerMERKÜR URANÜS SEKSTIL

Bu konum, öğretmenler için uygundur. Entelektüel düzeyleri kesinlikle ortalamanın üzerindedir. Pek çok konuya ilgi duyar, çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Bilgilerini başkalarıyla paylaşabilmek, bu kişiler için çok önemlidir. Zihinleri sürekli hareket halindedir. Her zaman keşfedilecek yeni şeylerin olduğuna inanırlar ve bildiklerini büyük bir başarıyla aktarabilirler. Çözüm üretmekte ustadırlar.İyi hafıza sahibi sezgileri güçlü kişilerdir. Elektroniğe, fiziğe ve gizli bilimlere yeteneklidirler. Çeşitli problemlerini çözmede ani düşünceler onlara yardımcı olur. Dramatik ve orijinal görünürler

MERKÜR URANÜS SQUARE

Bu konum, algıları ve sezgileri yoğunlaştırır. Sivri dilli ve düşüncesizce konuşabilirler. Zaman zaman son derece kırıcı olabilirler. Patavatsız oldukları söylenebilir. Tartışmayı çok severler. Akıllarından geçeni o anda söylemekten vaz geçerlerse, çok daha iyi iletişim kurabilirler. Orijinal fikirleriyle pek çok insanın izlediği liderler olabilirler.Orijinalite sahibi olmakla beraber bu şahıslar egzantirik ideallere sahiptirler. Sinirsel bir yapıları vardır. Başkalarından fikir almaktan hiç hoşlanmazlar. Alaycı kişilerdir. Anilikleri onlara zararlar getirir. Genellikle gerçeklerden uzak garip eğilimleri vardır.Herşeye muhalefet ederler

MERKÜR URANÜS TRINE

Bu insanlar, genellikle kendilerini insanlığa adarlar. Yeniliklere, değişime çok açıktırlar. Duygularını çok iyi ifade ederler. Çok iyi yazar, konuşmacı olabilirler. Rol yetenekleri oldukça fazladır. Yüzeysel konuşmalardan kaçınırlar. Susmayı; seviyesiz boş sohbetlere tercih ediyorlar.Entellektüel ve sezgisel kişilerdir. Yeni konularda ve düşünce sistemlerinde iyi araştırmacıdırlar. Ani düşünceleri onlara kazançlar sağlar. Geleneklere bağlı değildirler. Astrologlar için iyidir

MERKÜR URANÜS 150

Orjinal düşüncelerin vardır ama bunu kelimelere dökmen zordur kendinde düşüncelerin hakında konuşmak istemezsin meydana gelen yeni ve olağandışı şeyler, senin günlük yaşamının temel ihtiyaçlarından seni uzakta taşıyabilir. İyi fikirler muhakkak, onlara hemen neden olmayı oynaman için seni gerektirmez. Pozitif yenilik, kendin ve senin temel alışkanlıklarını değiştirmen için seni gerektirecek, sen, dünya veya senin çevrende çok değiştirmeyi görecek olmadan önce.Aşrı zekidir, önce ben eğilimi fazladır her olayda kendini düşünür bazende bu duygusu yüzünden suçluluk hissine kapılır.fiziksel olarak dayanıklıdır. aşırı sinirlidir ve sinirlendiği zaman kendinede etrafındakilerede zarar verme eğilimi vardır

MERKÜR URANÜS OPPOSITE

Bu konum, iletişim konusunda başarı ve orijinal fikirlerin göstergesidir. Çok inatçıdırlar. İnatçılıklarına rağmen yeniliğe açıktırlar. Küçücük bir şey, tüm hayatını değiştirir. Doğum anında aksini gösteren etkiler yoksa, konuşmalarında biraz ölçüsüz ve patavatsız olabilirler.Zekalarının çok özel olduğuna inanırlar. Genelde de öyle olur. Kavrama kabiliyetleri çok yüksek olmasına rağmen , bundan şüphe ederler. Gereksiz kibirden kaçınmaları gerekir. Diplomatik davranmayı öğrenirlerse, entelektüel düzeylerin faydasını görürler  Egzantrik kişilerdir. Garip düşünceleri vardır. Başkalarını değiştiremezler ama onların fikirleri her an değişir. Sıkı fıkı arkadaşları yoktur. Guruplarla geçinemez, herkesin şimşeklerini kendi üzerlerine çekiverirler. Satürn iyi açılar almamışsa bu kişiler sinir rahatsızlıkları, kramplar geçirir, istedikleri sonuçlara varamazlar.zihinsel hızın artacaktır.ve iletişimde farklı kelimelere kullanıp insanları şaşırtma durumu


MERKÜR URANÜS QUINTILE/BI-QUINTILE

Zihnin çok hızlı çalışır orjinal fikirlerin vardır düşüncelerini insanlara kolaylıkla iletirsin çok yaratıcı bir zihnin vardır açık fikirlisindir yeni olan tüm fikirlere açıksındır senin fikirlerinde ilginçdr insanlar senin fikirlerine önyargıyla yaklaşabilirler yeni birşeyler öğrenmek için herzaman yeterli zamanı bulursun

MERKÜR NEPTÜN KAVUŞUM

Bu kavuşumda hayaller ve gerçekler birbirine karışabilir.Başkalarının fikirlerinden çok çabuk etkilenebilirler. İnsanlara olduğundan fazla değer vermeleri ve bundan etkilenmeleri mümkündür. Ulaşamayacakları şeylerin peşinde koşabilir, olayları ve kişileri gözlerinde büyüterek, idealize edebilirler. Kariyer sahibi olabilmeleri için iyi bir eğitim almaları gerekir. Bu açı yaratıcılık sınırlarının çok geniş olduğunu belirtir.Derin bir fantezi dünyaları vardır. Mistisizm, parapsikoloji ve psikoloji konularıyla alakadar olurlar. Telepatik kabiliyetleri ve duru görü yetenekleri vardır. Şayet kötü açıları varsa bu kişiler tam bir rüya dünyasında yasarlar. Ruhsal hastalıkları olabilir.Ayrıntılarla ilgilenme isteği,hiçbir şey'i beğenmeme sürekli eleştirme,hassaslık,duygusallık,kendi kendini aldatma,hayal gücü gelişmiş,hayal gücüyle öğrenme,güçlü sezgi,yazma,resim,fotoğraf,gazetecilik,finans,kimyasal maddeler,ilaçlar,danışmanlık gibi konulara ilgi,Düşüncelerini simgelerle,resimlerle,müzikle daha iyi ifade edebilme,haylle gerçeği karıştırma,manevi - mistik konulara ilgi,bir konuya odaklanma,konsantre olma öğrenilmeli

MERKÜR NEPTÜN 30

Sen, filozofun bir şairi olmayabilirsin, ama sen, ilham veren mesajlar ve fikirler veya yaratıcı fikirleri beğenirsin. Yaratıcı fikirlerle okuyan iyi edebiyat veya çalışma en azından periyodik olarak, senin için önemlidir. Sadece dünyevi meselelerle doldurulan bir yaşam, senin tadın için fazla soluktur.

MERKÜR NEPTÜN SEKSTIL

Bu konum, yüksek sezgi ve geniş hayal gücünü belirtir. Yazı ve fotoğrafta çok başarılı olabilirler. Gelişmiş sezgileri, medyumluk, geleceği okuma, falcılık gibi konulara ilgi duymalarına neden olabilir. Çok düşüncelidirler. her şeyin planlı olmasını istediklerinden 3 yıl sonraki programları bile bellidir. Çok meraklıdırlar.Yaratıcı fantezileri ve duyguları vardır. Bilinçaltları ile bilinçleri uyumludur. Telepatik kabiliyetleri ve duru görü yetenekleri gelişmiştir. Yazarlar ve fotoğrafçılar için iyi bir açıdır. Genellikle islerini gizliden gizliye yapar ve düşüncelerini fazla açmazlar.

MERKÜR NEPTÜN SQUARE

Bu insanların hayal güçleri bazen mantıklarının yolunu kesebilir. Sorumluluktan kaçma eğilimleri olabilir. Zihinsel enerjilerini yoğunlaştırarak, zorluklarla yüzleşmeyi öğrenmeleri gerekir. Hayal güçleri bazı oyunlar oynayabileceği için, romantik ilişkilerinde temkinli davranmalıdırlar.Bilinçaltlarıyla bilinçlerini birleştirmekte güçlük çekerler. Dengesiz tutumları onları çeşitli hatalara götürür. Genellikle mistik ve gizli bilimleri kapsayan konularla alakadar olurlar. Bazen de bunlara iyice kendilerini kaptırırlar. Dikkatsizdirler ve ilişkilerde zorlanırlar

MERKÜR NEPTÜN TRINE

Bu insanlar çok idealisttirler. Sezgileri çok gelişmiş olduğundan başka insanların anlattıklarından daha fazlasını görür ve anlarlar. İmajinasyon yetenekleri çok gelişmiştir. Düşüncelerini kafalarında rahatça canlandırabilirler. İletişimleri kuvvetlidir. Hemen herkesle anlaşabilirler. Sorumluluk üstlenmekten çekinmezler.Yüzeysel konular ilgilerini çekmez Topluma, insanlığa yararlı olacağına inandıkları alanlarda çalışmayı tercih ederler.Hayatları çok renkli ve zengindir.Bu kişiler başkalarının düşüncelerini çok iyi anlar, adeta onları okurlar. Müzik ve tiyatroya kabiliyetlidirler. Fantezileri onları tiyatrocu, şair ve mistik araştırmacı yapar. Psikolojiyle ilgilenirler

MERKÜR NEPTÜN 150

Odaklanma yeteneğin ve konsantrasyonun iyi değildir hayalgücün çok gelimişdir parayla yada dikkat gerektiren mesleklerde başarılı olamazsın dikkatin kolay dağılır bu yüzden hatalar yapabilirsin kendi düüncelerinden ve fikirlerinden emin olmazsın bu yüzden kendini tam olarak ifade edemezsin kolayca etki altında kalabilen birisindir diğer insanlar senin düşüncelerini değiştirebilirler yaratıcılığınızın fazla olduğunu ama bunu yeterince kullanmadığınızı gösterir, sinrisel enerji yoğunluğu çok yüksektir.güvenirlilik ama bazen gerçekçi olmayışınız büyük kazıklar yemenize neden olur.

MERKÜR NEPTÜN OPPOSITE

Bu konum,iyi iletişim ve yaratıcı yeteneği belirler. Fakat pek güvenilir değillerdir. Rekabete girmemeleri daha iyi olur. Hayal güçleri çok gelişmiştir. Haritanın genelinde yumuşak açılar varsa, bu açının gücünden etkilenmeyebilirler.Bilinçsiz telepati yetenekleri vardır. Başkalarının düşünce ve motivasyonlarına dikkat ederler. Kararsız kişilerdir. Bu şahısların yakınlarıyla ilişkileri daha güzeldir. Bilinçaltı düşünceler onları iyice zorlar. Sik sik aldatılabilirler.

MERKÜR NEPTÜN QUINTILE/BI-QUINTILE

Edebiyata karşı yeteneğin vardır orjinal ve büyüleyici kelimelerle konuşursun 6.hissin güçlüdür Yaratıcılık gerektiren işlere ilgin olabilir ve bu konularda yetenkli de olabilirsin.Sen bir şey öğrenirken öğrendiklerini sorgularsın,araştırısın,yaratıcı zekanla ön plana çıkabilirsin ve bu konuda çok önemli hedeflerin olabilir,kendine daha fazla zaman ayırarak yaratıcılığının ve zekanın farkına varabilşir,ortaya çıkarabilirsin.Nasıl iletşim kuracağını iyi bilrisin,bazen hayyallere dalabişirsin,şiire karşı bir ilgin ya da şiir,şarkı sözü, yazma gibi edebi yeteneklerin olablir ayrıca sezgilerin de güçlü olabilir.

MERKÜR PLUTO KAVUŞUM

Yüksek potansiyelli zihinsel enerji göstergesidir.Bu kişilerin zihinleri çok derin, etkileyici ve genelde çok uçlarda dolaşır.Söylenen sözlerin ardında başka anam ararlar. Sezgileri röntgen ışınları gibidir, görünenden fazlasını hissederler. Bir şeye karar verdiklerinde vazgeçmeleri çok zordur. Gereğinden fazla sorumluluk yüklenebilirler.Keskin anlayış sahibidirler. Onlar için gerçekler rahatlıktan çok daha önemlidir. Doğa bilimlerine, özellikle de atom fiziğine kabiliyetlidirler. İyi araştırmacılar, dedektifler ve metafizik araştırmacıları çıkar. Kötü açılarla başkalarının fikirlerini değiştirmek isterler.

MERKÜR PLUTO 45

Fikirlerinde sabittir ama çok  katı ve dayatmacı değildir

MERKÜR PLUTO SEKSTIL

Bu insanların zekası öylesine gelişmiştir ki, en zor, en karanlık konuları dahi kolaylıkla anlarlar. Bu nedenle edindikleri tecrübelerden, diğer insanların alabileceğinden daha çok ders çıkarırlar. Bu konum,bilim adamları için çok uygundur.Bu açı kişileri ruhsal güç verir. Gizli bilimlere yetenekleri vardır. Orijinal fikirli yaratıcı kimselerdir. Doğaüstü konularla uğraştıkları takdirde basari elde ederler

MERKÜR PLUTO SQUARE

Bu insanlar, gerçekler ne kadar kötü olursa olsun yüzleşmekten çekinmezler. Gerçekleri bu kadar somut ele aldıkları için, dugusuzlula suçlanabilirler. İnsanlardan nasıl tepki alacaklarını tahmin edemediklerinden, uzak durmayı yeğleyen, gize önem veren insanlardır. Sırlarını kimseye açmazlar. Özellikldede gvenmedikleri insanların yanında tek kelime etmezler.İdealleri için yapmayacakları şey yoktur. Yaptıklarından hiç üzüntü duymaz, düşüncelerine mutlak gerçek gözüyle bakarlar. Başkalarını her ne pahasına olursa olsun değiştirmeye çalışırlar. Bazen bu konuda yıkıcı da olabilirler. Ağızlarını tutamayan kavgacılardır.bu kişide düşüncelerde ,konuşmada,yazılarında insanı yerden yere vuracak bir sivri dile,kötü düşünceye,karanlık,ölüm,yeniden doğum bu konularda hep negatif etkiler görülür... Fazla konuşmaz kişide tehlikeli düşüncelere yol açabilir, propagandacı,saplantılı takıntılı,iğneleyici,ketum,kurnaz hep mücadele eden bir karakter olabilir... Güçlü bir zihin yapısı,oldukça etkileyici fikirleri olan,derin anlama gücüne sahip,gizli olan olayları ortaya çıkarmak gücüne sahiptir fikirlerin inatla savunulması ve karşı fikirleri keskin zekadan fışkıran keskin cümlelerle ezme

MERKÜR PLUTO TRINE

Bu konum, çok yoğun konsantrasyon gücünü belirtir. Bilinmeyen, ya da çok az bilinen konularda araştırma yaparlar. Ölüm ve ölüm ötesini araştırmaya yönelik özel bir yetenekleri vardır. Bu açı, dedktifler, araştırmacılar ve mucitlerin doğum haritalarında görülür.Konsantrasyonları iyidir. Bu kimseler doğa bilimleriyle ilgilenirler. Fizikçiler için iyidir. Yaratıcı kabiliyet sahibi yaptıkları islerde dengeli kişilerdir. Arastirmaci olurlar.
MERKÜR PLUTO 150
Bilginin en derin noktasına ulaşana kadar hummalı bir araştırma güdüsüyle hareket etmene belki de sonuca kesin olarak ulaşamayıp zihinsel olarak tatmin olmadıgında huzursuzlanmana neden oluyor olabilir gerçek duyguların hakkında konuşmazsın duygularını analiz edersin sürekli şikayetçisindir bir çok şeyden memnuniyetsizliğini dile getirirsin aşırı sorumluluk duyguları ile yetişmiştir.bir çok iş konusunda bilgilidir ve görev alır.öncü ruhu ile bir çok konuyu başlatandır, duygusal ve neşelidir, insanlara yardım etmekten bilgilerini aktarmaktan zevk alır.yoğun bir enerjisi vardır ve bu enerjiyi çok fazla harcamaktan hasta olur.
MERKÜR PLUTO OPPOSITE

Bu konum,zihinsel gerginliğe sahip kişilerin açısıdır. Düşünce hızları onlara hata yaptırabilir. Çok iyi sır saklarlar. Kibirli olabilirler.Eleştiriye pek katlanamaz, kabalaşabilirler. Çok sabırsız olduklarından, her şeyin hemen sonuçlanmasını isterler.Acelecilikleri ve taktikten yoksunlukları hata oranlarını arttırabilir.Gizli ve tehlikeli uğraşlara eğilimlidirler. Genellikle gizli islerle uğraşanlarda bu açı vardır. Bu konuda büyük zorluklar onları bekler. Bu kimseler başkalarına antipatik gelirler.

MERKÜR PLUTO QUINTILE/BI-QUINTILE

Birçok konuyu derinlemesine anlarsın araştırmacı birisindir yaptığın her işi tutkuyla yaparsın kitap okursun araştırmalar yaparsın sporla ilgilenirsin yada başka faaliyetlerde bulunursun çok dikkatlisindir kolaylıkla odaklanabilirsin

MERKÜR ASC KAVUŞUM

Çok meraklı insanlardır. Ayrıca başarılı araştırmacı olurlar. İnsan ilişkileri son derece güçlüdür. Arkadaşları çoktur.Genelde iyi eğitimli olurlar. Zihinleri çok hızlı çalışır, bundan kaynaklanan huzursuzluklar yaşayabilirler. Çoğu zaman bıktırıncaya kadar susmazlar, çok konuşan kişilerdir.Açıkça anlaşılan bir entellektüalizm vardır. Derin bilinçleri ve mantıklı düşünceleri olur. Bedensel yapıları hareketlidir. Yazıya ve yabancı dile yeteneklidirler. Kötü açıları varsa bu kişilerde konuşma noksanlıkları görülür.

MERKÜR ASC 45

İnsanlar seni anlamadıklarında yanlış anladıklarında hemen sinirlenirsin

MERKÜR ASC SEKSTIL

Kendini insanalra rahatlıkla ifade edersin arkadaşlarınla uyumlusundur Çok açık sözlüsündür kendini duygusal olarak korumasız hissetiğin zaman duygularını esprili birşekilde ifade edersin

MERKÜR ASC SQUARE

Merkürü Yükselen burcuna kare yapanlar dedikoducu olabilir, başkalarına karşı yaptıkları eleştirilerde aşırıya kaçabilirler. Kaba oldukları söylenebilir. Sinir sistemiyle ilgili sağlık sorunları olabilir. Pek sözlerinin eri olmayabilirler.Bu kişiler eslerine ve beraber oldukları kişilere karşı açık değillerdir. Kendilerini tanıtmakta güçlük çekerler

MERKÜR ASC TRINE

Canlı ve güzel konuşursun çok konuşan geveze biri olabilirsin hızlı konuşur ve hızlı hareket edersin zekisindir yaşından daha genç gösterirsin insanalr senin her zaman meşgul ve aktif biri olduğunu düşünürler herşeyden hemen sıkılabilirsin aklını çalıştırman gereken işler yapmakdan hoşlanırsın zekana ticarete yatkındır neşeli ve sevecensindir hafızan çok iyidir anlayışlısındır diplomatik bir konuşma tarzın vardır insanalrla sorun yaşamazsın

MERKÜR ASC 135

Sık sık fikir değiştirirsin bu yüzden diğer insanlar senin kararlarına güvenmezler

MERKÜR ASC OPPOSITE

Bu konumda doğanlar çok sosyaldir. Çok sayıda ve uçuk kaçık arkadaşları vardır.Meslekte ticari hayatta başarılıdırlar. Bu kişiler gerek eslerinde gerekse arkadaşlarında entellektüel bağıntılar ararlar. 6. ev diliminde duran bir Merkür, sinir sisteminin rahatsızlığını belirleyecektir. Bu yüzden sinirsel rahtsızlıklar yaşayabilirler. 7. evde ters açılanmış bir Merkür ise eşle ilgili tartışmacı bir ortamı gösterir.

MERKÜR MC KAVUŞUM

Olumlu ve mantıklıdırlar. Genellikle sinirli yapıları vardır. Çok hareketlidirler. Is ve çalışma hayatlarında başarılıdırlar.Öğrenme arzusu bir tutku halindedir. Çok zekidirler ve başkalarının da bunun farkında olmasını, taktdir edilmeyi beklerler. Kişisel ilişkileri güçlüdür ve iyi konumdaki insanlarla yaptıkları arkadaşlıklar mesleki kariyerlerine yardımcı olur.toplumun önünde zekasıyla var oldugu, ya da toplumu düşünceleriyle etkilemeye müsait bir rol verecektir.

MERKÜR MC SEKSTIL

Sosyal alanda iletişim yeteneğini arttırır Ev hayatlarıyla iş hayatlarının dengeleri uyumludur. Aile atmosferleri onları çok mutlu eder. İşverenlerle de iyi geçinirler

MERKÜR MC SQUARE

İş hayatında iletişim konusunda zorluk çekebilirsin özellikle patronlarınla,Seçtiğin meslek zihinsel veya yazmayla ilgiliyse ilginç konular ve hayallerinden yararlanarak başarılı olabilirsin.Ailen işin konusunda seni engelleyebilir ya da senin yapmayı istediğin işi ailen istemeyebilir.Kararlı olursan işinde başarılı olursun,yaptığın işin iyi olması için çabalarsın,zaman zaman başarısızlık korkusu olabilir.Meslektaşlarıyla arasında düşünce farkı ortaya çıkar. Kendisini bulmak için birçok karışık konularda tartışma yaşar.kariyer konularında kararsızlıklar sözkonusudur.Aile ve ebeveynlerle ilgili zorluklar verir. Mesleki hayatları da güçlüklerle doludur. iletişimleri iyi değildir.Bu insanlar çok kararsızdır. Ne istediklerini bilmedikleri için daldan dala atlarlar. Pek çok iş değiştirebilirler.Toplumdan tepki alabilecek işlerde bulunabilirler

MERKÜR MC TRINE

İş hayatında kelimeleri çok iyi kıullanırsın iletişim sektöründe bir kariyer yapabilirsin yaratıcı planların vardır ve bu planların genelde başarılı olurlar çocuk sahibi olduğun zaman geleceğini daha fazla önemsemeye başlarsın ebeveynlerin kariyerin konusunda seni desteklemiş ve teşvik etmişlerdir iyi bir eğitim almış olabilirsin kariyerinde dürüst davranarak ve çok çalışarak yükselmiş insanalrı takdir edersin onları kendine örnek alırsın yazarlık yasal konular siyaset eğitim ve bilim alanında başarılı olabilirsin

MERKÜR MC OPPOSITE

Kariyer konularında kararsızlıklar sözkonusudur.Entellektüel ilişkileri vardır. Çoğunlukla bu kişiler kardeşleri veya komşularıyla ayni evi paylaşırlar. Genellikle evleri kitap açısından bir kütüphane görünümündedir. Zihinsel faaliyetleri biraz yavaşyıt. Güvensizdirler. Atılım yapmakta çekimser davranırlar. Ev yaşamları ayaklaına bağ olabilir. Aileleri için kariyerlerini feda edebilirler.

MERKÜR KUZEY AY DÜĞÜMÜ KAVUŞUM

Popüler ve entellektüel kişilerdir. Yeni idealleri vardır. Bu idealleri başarılarında yardımcı olur.İnsanlarla birlikteyken biraz sinirli olabilirsin

MERKÜR KUZEY AY DÜĞÜMÜ SEKSTIL

İdeallerine kavuşabilmeleri için iyi bir açıdır

MERKÜR KUZEY AY DÜĞÜMÜ SQUARE

Sosyal hayatta uyumlu kişiler değildirler. Gerçek ideallerini dile getiremeyip gerçekleştiremezler

MERKÜR KUZEY AY DÜĞÜMÜ TRINE

Açık tutumları sayesinde insanlarla iyi kontaklar kurarlar. reklamcılar ve politikacılar için idealdir

MERKÜR KUZEY AY DÜĞÜMÜ OPPOSITE

Orijinal tiplerdir. Popülariteleri onlara insanlarla iyi bağlantılar kurdurtur. İşlerinde sonuna kadar başarılıdırlar

MERKÜR ŞİRON KAVUŞUM

Hayatında manevi tecrübeler yaşarsın  yaşarsın diğer insanlardan farklı düşüncelerin vardır sorunlarını kendi aklını kullanarak çözersin yaşadığın kötü olaylarda ki üzüntülerini aklını kullanarak mantıklı düşünerek kendi kendinin psikoloğu olursun çevrendeki insanlarında sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olursun
Herhangi bir durumda neyin ilerliyor olduğu tam olarak algılaması için en üstün bir yeteneği yarat, ve insanların, duruma ilişkin nasıl düşünüyor olduğunu anlamak. Bu, bir görüşmeci için harikulade bir görünüştür, bir businessperson için, gruplarla, bir öğretmen için çalışıyor, veya, bir terapist, grup önermesinde karıştırdığı için. Chiron'un hem de, bilgisayarlarla büyük tesisi gösterdiği cıva bağlacı. Chiron, Başak, tam boşluk ve zamana yer düşüncelerini yönetmek, ve bağlaç aşırı derecede, cıvayla bağlaçta olduğu zaman bu beceriyi arttırır. Yoga öğretmeninin 18i'nin, bağlacın mükemmel bir örneği olduğunun haritasını yap. Bu yerli, şahane bir yoga öğretmenidir, ve onun zihinsel becerileri, olağandışıdır

MERKÜR ŞİRON SEKSTIL

İnsanların  düşüncelerini harekete geçirebilecek kadar yoğun bir iletişim ve öğretme yeteneğidir. Bu açılar oldukça ilham verici olabilir. Ama bir kişiyi aslında çok da iyi bir şekilde bilgilendirmediğiniz halde bunun aksine yaptığınızın harika olduğunu düşünebilirsiniz. Kelimeleri çok iyi kulanırsın doğru zamanda doğru kelimeleri kullanırsın sorunlara karşı mantıklı çözümler bulursun Kelimeleri çok iyi kulanırsın doğru zamanda doğru kelimeleri kullanırsın sorunlara karşı mantıklı çözümler bulursun hayatında manevi tecrübeler yaşarsın  yaşarsın diğer insanlardan farklı düşüncelerin vardır sorunlarını kendi aklını kullanarak çözersin yaşadığın kötü olaylarda ki üzüntülerini aklını kullanarak mantıklı düşünerek kendi kendinin psikoloğu olursun çevrendeki insanlarında sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olursun

MERKÜR ŞİRON SQUARE

Alternatif tıp psikolojik iyileştirme yöntemlerine karşı çıkarsın

MERKÜR ŞİRON TRINE

İnsanların düşüncelerini harekete geçirebilecek kadar yoğun bir iletişim ve öğretme yeteneğidir. Bu açılar oldukça ilham verici olabilir. Ama bir kişiyi aslında çok da iyi bir şekilde bilgilendirmediğiniz halde bunun aksine yaptığınızın harika olduğunu düşünebilirsinizhayatında manevi tecrübeler yaşarsın  yaşarsın diğer insanlardan farklı düşüncelerin vardır sorunlarını kendi aklını kullanarak çözersin yaşadığın kötü olaylarda ki üzüntülerini aklını kullanarak mantıklı düşünerek kendi kendinin psikoloğu olursun çevrendeki insanlarında sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olursun

MERKÜR ŞİRON 150

Alternatif tıp psikolojik iyileştirme yöntemlerine karşı çıkarsın iyi konuşma yeteneği olduğu halde kelimeleri ile düşman kazanabilir.yaşamın belli bir sürecinde kardeş ve yakınları ile tamamı ile ters düşebilir ve uzun bir zaman sadece kendi haklı olduğunu düşüneek olayalara kendi penceesinden bakar..

MERKÜR ŞİRON OPPOSITE

İnsanların yaşadığı manevi tecrübeler sana saçma gelir ama hayatında birisi yada kendin buna benzer birşeyler yaşarsın

MERKÜR ŞİRON QUINTILE/BI-QUINTILE

Sorunlarını kendi aklını kullanarak çözersin yaşadığın kötü olaylarda ki üzüntülerini aklını kullanarak mantıklı düşünerek kendi kendinin psikoloğu olursun çevrendeki insanlarında sorunlarını çözmelerinde onlara yardımcı olursun

MERKÜR LİLİTH KAVUŞUM

Doğru sözcükleri bulmak konusunda yetenekli değildir insanların yalanlarını yakalar ve bunu onların yüzüne vurur

MERKÜR PALLAS KAVUŞUM

Problem çözme yeteneğin çok gelişmişdir kolaylıkla çözümler bulursun sözcükleri kullanarak para kazandığın bir işin olabilir yazarlık,medya gibi düşüncelerini ifade etmek konusunda yeteneklisindir yaratıcı ve zekisindir iyi bir konuşmacısındır adalete çok önem verirsin sanatta karşı yeteneğin vardır kendini sanatla ifade edebilirsin iletişimin iyidir

MERKÜR PALLAS SEKSTIL

Problem çözme yeteneğin çok gelişmişdir kolaylıkla çözümler bulursun sözcükleri kullanarak para kazandığın bir işin olabilir yazarlık,medya gibi düşüncelerini ifade etmek konusunda yeteneklisindir yaratıcı ve zekisindir iyi bir konuşmacısındır adalete çok önem verirsin sanatta karşı yeteneğin vardır kendini sanatla ifade edebilirsin iletişimin iyidir

MERKÜR PALLAS SQUARE

Problem çözme konusunda sonuçlara ulaşamayabilirsin bunu diğer insanlara aktarmakda sorun yaşarsın özellikle pallasın bulunduğu evin konularında insanların fikirlerini aynen alıp kendi fikrinmiş gibi benimseyebilirsin insanlar senin düşüncelerine karşı çıkabilirler  bağımsızlık isteğinle duyguların arasındaki dengeyi sağlayamazsın özgürlüğüne çok önem verdiğin hakkında konuşmalar yaparak hayatında çok farklı davranabilirsin çocukluk yaşlarında zekan ve yaratıcılığın cesaretlendirilmemiş olabilir bu yüzden yaratıcılığına ve zekana güvenmezsin kendini yetersiz hissedersin kendini açık bir şekilde ifade edemezsin düşüncelerin dağınıkdır kendini insanlara karşı konuşarak savunmakda zorluklar yaşarsın

MERKÜR PALLAS TRINE

Problem çözme yeteneğin çok gelişmişdir kolaylıkla çözümler bulursun sözcükleri kullanarak para kazandığın bir işin olabilir yazarlık,medya gibi düşüncelerini ifade etmek konusunda yeteneklisindir yaratıcı ve zekisindir iyi bir konuşmacısındır adalete çok önem verirsin sanatta karşı yeteneğin vardır kendini sanatla ifade edebilirsin iletişimin iyidir yaratıcı zekan gelişmişdir kendini koruman gereken durumlarda da bunu konuşarak yada yazarak yapabilirsin diğer insanları konuşarak ikna etme yeteneğin iyidir zekisindir

MERKÜR PALLAS 150

Sosyal ve siyasi konularda düşüncelerini ifade etmekde zorlanırsın

MERKÜR PALLAS OPPOSITE

Problem çözme konusunda sonuçlara ulaşamayabilirsin bunu diğer insanlara aktarmakda sorun yaşarsın özellikle pallasın bulunduğu evin konularında insanların fikirlerini aynen alıp kendi fikrinmiş gibi benimseyebilirsin insanlar senin düşüncelerine karşı çıkabilirler feminist biri olabilirsin bağımsızlık isteğinle duyguların arasındaki dengeyi sağlayamazsın özgürlüğüne çok önem verdiğin hakkında konuşmalar yaparak hayatında çok farklı davranabilirsin çocukluk yaşlarında zekan ve yaratıcılığın cesaretlendirilmemiş olabilir bu yüzden yaratıcılığına ve zekana güvenmezsin kendini yetersiz hissedersin kendini açık bir şekilde ifade edemezsin düşüncelerin dağınıkdır kendini insanlara karşı konuşarak savunmakda zorluklar yaşarsın

MERKÜR PALLAS QUINTILE/BI-QUINTILE

Bağımsız, yaratıcı ve beceriklisindir düşüncelerini ifade etmek konusunda yeteneklisindir yaratıcı ve zekisindir iyi bir konuşmacısındır adalete çok önem verirsin sanatta karşı yeteneğin vardır kendini sanatla ifade edebilirsin iletişimin iyidir

MERKÜR JUNO KAVUŞUM

İletişim çok önemlidir. beklentileri açıkça dile getirmek ve anlaşmalara varmak öncelikli olacaktır. karşı cinste zihinsel kapasite ve uyum aranır. ilişkiler aynı zamanda iletişim yeteneğinin geliştiği bir alan olacaktır. ilişkiyi kurtaran pratik fikirler üretilebilir görünüşüne çok önem verirsin

MERKÜR JUNO SEKSTIL

Özellikle aşk ilişkilerinde iletişime çok önem verirsin partnerinle anlaşabilmeye önem verirsin beklentilerinizi birbirinize söylemenizi istersin görünüşüne çok önem verirsin

MERKÜR JUNO SQUARE

Ortaklarla iletişim problemlerini gösterebilir. fazla konuşarak karşı tarafı boğma gibi sözcüklerin bir fazlalığı veya yalana başvurma eğilimleri olabilir.tekeşliliğe  karşı biri olabilirsin tekeşliliğin  seni kısıtlayacağını düşünürsün bu düşüncenide diğer insanlarla paylaşırsın ilişkilerinde evlilik gibi bir beklentin olmaz bu yüzden ilişkilerinde sorunlar yaşabilirsin

MERKÜR JUNO TRINE

Özellikle aşk ilişkilerinde iletişime çok önem verirsin partnerinle anlaşabilmeye önem verirsin beklentilerinizi birbirinize söylemenizi istersin görünüşüne çok önem verirsin

MERKÜR JUNO 150

İlişkilerinde partnerinle aranda iletişim sorunları olabilir aranızda tartışmalar ve yanlış anlaşılmalar olabilir partnerinin seni duymadığını anlamadığını düşünürsün partnerin konuşkan fikrini söyleyen biri olmayabilir partnerinle farklı eğitim düzeyleriniz olabilir

MERKÜR JUNO OPPOSITE

Ortaklarla iletişim problemlerini gösterebilir. fazla konuşarak karşı tarafı boğma gibi sözcüklerin bir fazlalığı veya yalana başvurma eğilimleri olabilir.evliliğe karşı biri olabilirsin evliliğin seni kısıtlayacağını düşünürsün bu düşüncenide diğer insanlarla paylaşırsın ilişkilerinde evlilik gibi bir beklentin olmaz bu yüzden ilişkilerinde sorunlar yaşabilirsin

MERKÜR JUNO QUINTILE/BI-QUINTILE

Özellikle aşk ilişkilerinde iletişime çok önem verirsin partnerinle anlaşabilmeye önem verirsin beklentilerinizi birbirinize söylemenizi istersin görünüşüne çok önem verirsin

MERKÜR CERES KAVUŞUM

İnsanların zekasına çok önem verirsin yabancı dil öğrenmeye karşı bir yeteneğin vardır yabancı dil öğretmenliğide yapabilirsin diğer insanların sıkıntılarında onlara destek verirsin onlara anlayışla yaklaşırsın onları rahatlatacak konuşmalar yaparsın

MERKÜR CERES SEKSTIL

Yabancı dil öğrenmeye karşı bir yeteneğin vardır yabancı dil öğretmenliğide yapabilirsin diğer insanların sıkıntılarında onlara destek verirsin onlara anlayışla yaklaşırsın onları rahatlatacak konuşmalar yaparsın


MERKÜR CERES SQUARE

Konuşkansındır iletişimle ilgili problemler yaşdığın zaman bunu çok büyütürsün bunalıma girersin sevdiğin insanlarla sürekli iletişim halindesindir sürekli görüşürsün telefonla konuşursun çocuklarla ilgili eğitici işlerde çalışabilirsin çocuklarla çok iyi anlaşırsın eğer sevdiğin insanlar senin fikrini beğenmezse senide sevmediğini düşünürsün ailenle aranda düşünce farklılıkları olabilir bu yüzden sorunlar yaşayabilirsiniz sen diğer insanların sen söylemeden ne istediğin bileceklerini düşünürsün bilmedikleri zamanda onlara kızarsın

MERKÜR CERES TRINE

Yabancı dil öğrenmeye karşı bir yeteneğin vardır yabancı dil öğretmenliğide yapabilirsin diğer insanların sıkıntılarında onlara destek verirsin onlara anlayışla yaklaşırsın onları rahatlatacak konuşmalar yaparsın

MERKÜR CERES 150

Ailenle arandaki iletişim iyi değildir birbirinizi anlamazsınız birbirinize anlayış göstermezsiniz aranızdaki bağ kuvvetli olabilir ama birlikte yaşamakda zorlanırsınız

MERKÜR CERES OPPOSITE

Hayata bakış açın ebeveyn oldukdan sonra tamamen değişir ailenle olan ilişkilerin dengesizdir özgürlüğüne düşkünsündür bu yüzden ebeveynlerinle aynı evi paylaşmakda zorlanırsın onlarla arandaki bağ kuvvetlidir ama onlarla anlaşamazsın

MERKÜR CERES QUINTILE/BI-QUINTILE

İnsanların sıkıntılarında onlara destek verirsin onlara anlayışla yaklaşırsın onları rahatlatacak konuşmalar yaaprsın çocuklarla çok iyi anlaşırsın diğer insanları etkileyecek ikan edecek konuşmalar yapmak konusunda yeteneklisindir

MERKÜR VESTA KAVUŞUM
Zekanı kullanırsın düşüncelerini rahatlıkla ifade edersin maneviyata çok önem verirsin

MERKÜR VESTA SEKSTIL

Zekanı kullanırsın düşüncelerini rahatlıkla ifade edersin maneviyata çok önem verirsin konsantrasyon yeteneğin gelişmişdir fikirlerini ifade ederken zorluk yaşamazsın kendini manevi öğretilerin aktarılmasına adayabilirsin yazar olabiirsin özellikle manevi ideallerin konusunda yazılar yazabilirsin

MERKÜR VESTA SQUARE

Maneviyata kendini adamazsın maneviyatı saçma bulabilirsin evlenmek konusunda mantığın ve duyguların çelişir özgürlüğünü kısıtlamak istemezsin konsantrasyon yeteneğin düşükdür aklın dağınıkdır

MERKÜR VESTA TRINE

Zekanı kullanırsın düşüncelerini rahatlıkla ifade edersin maneviyata çok önem verirsin konsantrasyon yeteneğin gelişmişdir fikirlerini ifade ederken zorluk yaşamazsın kendini manevi öğretilerin aktarılmasına adayabilirsin yazar olabiirsin özellikle manevi ideallerin konusunda yazılar yazabilirsin

MERKÜR VESTA OPPOSITE

Maneviyata kendini adamazsın maneviyatı saçma bulabilirsin evlenmek konusunda mantığın ve duyguların çelişir özgürlüğünü kısıtlamak istemezsin konsantrasyon yeteneğin düşükdür aklın dağınıkdır

MERKÜR EROS KAVUŞUM

Partner zekasıyla sizi etkileyen biri olabilir,sinirli ,konuşkan olabilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder