18 Ekim 2010 Pazartesi

Satürn Açıları

Açısız Satürn
Bağımsız ve kendi başına buyruk Mars gibi, Satürn de açısız olmasından en az etkilenen gezegenlerden biridir. Açısız Satürn'ün eğilimi yalnız olmasıdır. Satürn hayat deneyimleri ile yapısını test eder ve geliştirir, açısız olunca, hayat deneyimlerine daha az açıktır, dış etkiler sonucu gücünü ve zayıflığını test etme şansı azalır. Satürn'ün diğer gezegenlerle açısı bu gezegenlere sorumluluk ve disiplin getirir. Gezegen daha ayağı yere basan ve daha gerçekçi fonksiyonları olan bir forma kavuşur. Açısız hali, normalde görev bilinci gelişmiş Satürn'ü daha farklı, kendi ile ilgili konulardaki süreçlerde daha vurdumduymaz yapar. Satürn'ün temsil ettiği yapılar ve tanımlar hayatın belli alanlarında karşımıza çıkar, diğer alanlarla bağlantıları yoktur. Bu nedenlerle kişinin hayatının pek çok alanında kontrolü, denetimi ve yönlendirmesi yoktur. Kişisel disiplin ve organizasyon ihtiyacı öne çıkan eksikliklerdir.Eğilmezlik ve kristalize olmak, açısız Satürn için daha az problematik alanlar olmasına rağmen, açılı Satürn'ün kontrolü ve disiplini sayesinde elde edilen faydalardan yoksul olduğu için, dış dünyanın nadir görülen indirekt etkilerine bile açıktır. Hayatına çeki düzen verme, disipline etme az rastlanan yönlerdir. Kişi kendine kurallar, sınırlamalar koymaz, hayatı akışı gibi yaşar. Sabır ve uzun süreli planlamalar daha az gündeme gelir. Zamanlama ise tamamen devre dışı kalır. Satürn hayatın bir yönüne odaklanır, diğer fonksiyonlarını ortaya koyamaz. Bu nedenle Satürn'ün bulunduğu evin temsil ettiği konularda aşırı kontrol ve yönetme eğilimi varken, hayatın diğer yönleri ihmal edilebilir. Kişi farklı konulara yönelme ve adapta olma zorluklarına karşı dikkatli olmak durumundadır.

Satürn uranüs kavuşum

köklü değişikliker yapma isteği ve geleneklere olan bağlılık çelişki halinde olabilir. Kişini iç dünyası bu nedenle çok huzursuzudur ve tatminsizlik duygusu fazladır. Depresyon tehlikesi görünebilir.Kavuşumda Uranüs Satürn'ün çeşitli sınırlandırmalarına karsın daha faaldir. Kişileri rutin olmaktan kurtarır. Bu şahıslar orijinal ve doğru sözlü kimseler olurlar. Satürn ise Uranüs'ün anlığını frenler. Kavuşum yaralı değilse şahıslar sistemli ve uyumlu olurlar. Şayet yaralıysa ani kazalardan ve realist olmayan aşırı iyimserliklerinden zarar görürler. Matematikçiler için iyi bir açıdır.
8.EVDE cinsellik konusunda tutuculukla aykırılık arasında gel-gitlere sebep olabilir.

satürn uranüs 45

hayatında boşuna uğraştığın şeyler olur gecikmeler ve engeller yaşarsın iç huzursuzluğun endişe ve korkuların vardır yaşadığın gecikmelerin nedeni kendi korkularındır

Satürn uranüs sekstil

Düşündükleri işleri başarabilmek için denemedikleri yöntem kalmayan bu kişilerin, güçlü karizmaları vardır. Güçle oynamayı çok severler. Pek çok yetenekleri olabilir. Kişisel gezegenlerin aktifliği kontrol edilmeli ve kişini yetenekli olduğu ilgi alanının ortaya çıkarılması  çok önem taşır.Gizli bilimlerin içerdiği konulara pratik kabiliyetleri vardır. İyimser ve insancıldırlar. Çok arkadaşları olur. Genellikle garip guruplara katılabilirler.Açık tutumları arzularını gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Dostane davranan tiplerdir.

Satürn uranüs square

Açının anlamı her iki planetin güçlülüğüne göre değişir. Eğer Satürn güçlüyse kişiler bazı zararlarını gelecekte düzeltebilirler. Şayet Uranüs güçlüyse düzene karşı koyarlar. Diktatörlüğe eğilimlidirler. Başkaları tarafından kızılan ve sevilmeyen tiplerdir. Egoist olurlar ve çok az arkadaşları vardır

Satürn uranüs trine

Bu, çok güzel ve güçlü bir konumdur. Yaratıcı güç ve Satürn ün hesap yeteneği bir araya gelerek çok güzel bir kombinasyon oluşturur. Satürnün parayı iyi şekilde değerlendirebilme yeteneği, Uranüsün parayı bir araç olarak görme ve paraya tutkun olmama, özellikleri birleşerek ortaya çok köklü değişimleri yaratabilen bir kişilik çıkartmış olduğunun göstergesidir.Bütün gizli ilimler konularında başarılı olurlar. Organizasyon kabiliyetleri sayesinde büyük projelerde başarı sağlarlar. İyi idarecilerdir ve guruplarla güçlü çalışmaları yönetebilirler. Başkalarını yönlendirmeye ve idare etmeye istidatlıdırlar

satürn uranüs 135

hayatında boşuna uğraştığın şeyler olur gecikmeler ve engeller yaşarsın iç huzursuzluğun endişe ve korkuların vardır yaşadığın gecikmelerin nedeni kendi korkularındır

satürn uranüs 150

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin vardır ama bunları uygulamak için adım atmamazsın hayatında boşuna uğraştığını düşündüğün olaylar yaşarsın insanalrın onaylarını almayı çok fazla önemsersin hayatında değişiklik yapmakdan korkarsın değişiklik yaprsan kendini emniyette hissetmeyeceğini düşünürsün hayatındaki değişikliklere direnemzsen daha kolay başarılı olursun aik hayatında sorunlar yaşarsın partnerlerin seni yeteneklerini görürler ve başarılı olman için yeteneklerini kullanmanı isterler sen onlara karşı direnç gösterirsin kötümsersindir romatizma hastalığın olabilir genelde asık suratlı ve zor bir insansındır cinsel konularda tutucu davranırsın Gelenekler , görenekler ve yetiştiriliş tarzı arasında bocalar, ne olmak istediği , ne yapmak istediği konusunda derin ikilemler yaşar.güvensizliklerinin üstesinden gelirse büyük başarılara imza atabilir.iş ve kariyer konusuna aşk ve evlilikten daha fazla önem verir ve bu yüzen ikili ilişkileri sekte görür.

Satürn uranüs opposite

Gerilimli bir kişiliğin açıklayıcısı olan bu açıda doğan kişiler, bir şeyler yaratmak ve yenilikler yapmak için çok gayretlidirler. Ama önlerinde zorluklarla karşılaştıklarında çabuk moralleri bozulabilir.Diktatörlüğe eğilimli kimselerdir. Genellikle idealist felsefeleri vardır ama sabırsızdırlar. Kendi serbestliklerine rağmen bu serbestiyeti başkalarına vermezler. Verici şahıslar değildirler. Çekilmez ve sıkıcı tiplerdir. Çok az arkadaşları vardır

satürn uranüs quintile/bi-quintile

Yetenekli bir öğretmen yada yönetici olabilirsin yenilikçi filkirlerin vardır bunları uygularsın birşeyler icat edebilirsin insanalrın motivasyonunu artıran eğitimler veren biri olabilirsin diğer insanalr seni beğenirler sana saygı duyar ve takdir ederler

Satürn neptün kavuşum

size sağduyu ve çok çalışma yeteneği kazandırır. Organizasyon yeteneğinizi, güçlü sezgileriniz ve imajinasyonunuzla besleyerek verimli şekilde kullanabilirsiniz. Kendinizi koruma ve insanların yanlış yaklaşımlarına karşı tedbirli olma konusunda yetenekleriniz gelişmiştir. Fikirlerinizi ve imajinasyonunuzu, sezgilerinizi sınırlar içinde tutulabildiğiniz için, onlara şekil ve form kazandırılabilirsiniz. Hayatınızda materyalizm ve idealizm arasındaki dengeyi oturtmakta hiç zorlanmazsınız.Ruhsal açıdan çok yetenekli konsantrasyon kabiliyeti olan uyumlu tiplerdir. Erişecekleri amaçların yolunda sessiz ama emin adımlarla yürürler. Birçok işlerini gizli tutar, kulislerin ardında görürler. Eğer kavuşum kötü açılar almışsa bu şahıslar depresyonlara eğilimlidirler. Yanlı oyunlar ve kötü fanteziler sergilerler

Satürn neptün sekstil

Disiplinli kişilerdir Gizli bilimlerde ve paranormal konularda güzel organizasyonlar yaparlar. Garip guruplarla ilişkileri vardır. Sessiz ve kulisler ardında iş görürler. Gizli istihbaratlar ve gizliliklerden hoşlanırlar. insanlardan pratik yardımlar alırlar

Satürn neptün square

Kötü bir açıdır. Bir sürü ruhsal hastalık getirir. Paranormal pratikler yapar, psikolojik bozukluklarla karşılaşırlar. Amaçlarına ulaşabilmek için art niyetlidirler. Gizli düşmanları vardır ve bunların yüzünden skandallara karışırlar. Bu açı ağır nevrozlara ve psikozlara sebebiyet verir. Dogmatik kişilik sahibidirler. Uyuşturucu ve alkol alışkanlığı da söz konusudur.

Satürn neptün trine

Gizli bilimlerde çok başarılı olabilirler. Gizliklere aşıktırlar ve her türlü gizi çözmek isterler. Yaratıcılık zevkleri vardır. Hayal güçleri onlara büyük kabiliyet vermiştir iyi analiz eder ve planlar yaparlar. Büyük projelere yatkındırlar. Kulisleri severler

Satürn neptün 150

Her konuda yapılan haksızlıklara karşıdır ve bu uğurda ömrünü harcayabilir, başkalarının derdi onun derdidir ve üzüntüden önce psikolojik ardındanda fiziksel sağlık sorunları yaşar.şair ve filozofik bir ruhu vardır bu konularla ilgili kendini gösterebilir.bitkin bir görüntüsü vardır çabucak yorulur halsizlikten şikayet eder.zor dönemlerinde deniz kenarı yerlerde olmak ona ilham verebilir , kendini yenileyebilir, büyük şehirlerin kalabalığı ve gürültüsü bile onu hasta edebilir.

Satürn neptün opposite

Hastalıklı tiplerdir. Garip korkuları vardır. Onların sağlıksızlıkları başkalarını da üzer. Zaman zaman skandallara sebebiyet verirler. Çeşitli kompleksleri ve ruhsal bozuklukları vardır. Bunlar tedavisi zor ve kökü derin hastalıklardır

Satürn neptün quintile/bi-quintile

İyi bir sihirbaz film yapımcısı politikacı olabilirsin insanalrın hayalgüçlerini uyarırsın hayalleri onlara gerçek gibi gösterebilirsin insanalrı neşelendirir ve heyecanlandırırsın

Satürn Pluto Kavuşum

Bu kişiler biraz sert mizaçlı, duygusal yöneü pek güçlü olmayan kişilerdri.Sebepleri çok derinlerde yatan takıntıları olabilir. Ne zaman ne yapacakları pek belli olmaz. Etraflarındaki her şeye hakim olma eğilimleri başlarına iş açabilir. Büyük işler başarabilecekleri gibi, aynı hızlada düşüşe geçebilecek fevri tutumları kendilerine zarar verebilir.Gizli bilimleri belirli sistemlere oturtabilmeye kabiliyetlidirler. İdealleri ve planları dünyayı değiştirmektir. Bilimi ve doğal şeyleri faydalı biçimde kullanmak isterler. Genellikle plan ve projelerini başkalarından gizli tutarlar. Kavuşum kötü açılar almışsa gizli düşmanları vardır ve kendi kendilerini arayış içindedirler.kontrol etme dürtülerinin ve dominantlığın ön plana çıkabileceğini , otoriteyle aranda sorunlar olabileceğini ve kendi otoriteni kurma eğilimindedir Bu kavuşum 5.evdeyse kontrolcü bir kişilik verir olayların denetiminde olmasını isteyen  tedbirli ve şüpheci biridir

Satürn pluto sekstil
Hareketleri ve taktikleri oldukça disiplinlidir. Çevrelerindekileri başarıyla organize debilirler. Yöneticilik konumları için iui bir açı kalıbıdır. Kendi bildiklerine fazla güvenmeleri yüzünden üstlerine karşı asi davranışları başlarına dert açabilir.siplinli şahıslardır. Bu kişiler ağır işlerde çalışmaya elverişli olurlar. Gizli bilimlere kabiliyetlidirler. Bu konularda sistematik ve kapalı biçimde çalışırlar. Fizik ve matematiğe istidatlıdırlar. Kurallara bağlı olur, varacakları hedefleri iyi bilirler.size kuruntucu, kuşkucu, kıskanç ve kinci bir yapı verir. Bu yüzdende insanlara güvenmeniz güçtür. O yüzden adımlarınızı dikkatli atmanız gerekir
Satürn pluto square

olayları ve kişileri kontrol etme içgüdüsü olan , belki ailevi yada çevresel baskıyla büyümüş ve bunu bir ebeveyn olduğunda eşine ve çocuklarına yansıtan , soğuk bir metabolizmaya sahip gülücük , inatçı , dayanıklı , birazda takıntılı kişilik özelliklerinden sözedebiliriz Yaşamları çok sert deneyimlerle doludur. İstemedikleri olayla onları bulur. Bu yüzden hayatlarındaki değişimlere karşı direnirler.Bu yüzden acı çekerler. Acı çekmeninde doğal olduğuna inanmaları faydalı olabilir. Güç kazanma uğruna başkalrını yönetme eğiliminede dikkat etmelidirler.Sanki bütün dünyanın yükü üstlerindeymiş gibi davranırlar. Birçok işleri ağır ve gizlilikler içindedir. Genellikle gizli ilimlerle yanlışça uğraşır, ya da bunun kurbanı olurlar. Başkalarını olumsuzca değiştirmeye çalışır, onların hayat görüşleriyle oynarlar.
Satürn pluto trine
Bu insanların dayanma güçleri oldukça yüksektir. Kendilerine uzun vadeli hedefler belirler, ok çalışır, önlerine çıkan tüm engelleri aşar ve geçte olsa başarıya ulaşırlar. Kendilerini bir konuya adadıklarında, hiç kimse onları yollarından alıkoyamaz.Gizli bilimlerin hemen her konusunda ve astrolojide çok kabiliyetlidirler. Değişik enerjileri bilinçli veya bilinçsiz çekerler. İyi organizatörlerdir. Olumlu değişimleri hem kendi üzerlerinde hem de başkalarında meydana getirebilirler.size kuruntucu, kuşkucu, kıskanç ve kinci bir yapı verir. Bu yüzdende insanlara güvenmeniz güçtür. O yüzden adımlarınızı dikkatli atmanız gerekir
Satürn pluto 150
Payınıza düşenden fazlasını üstlenme,.savaşmak için sebepleriniz yoksa yada boşluğa düştüğünüzde sexüel saplantılara kapılıp hatalar yapabilirsiniz.gerçekte dediğim dedk olmanıza rğamen aşık olduğunuzda karşı tarafın her isteğini yerine getiren yapıya giriyorsunuz
Satürn pluto opposite

Amaçları ve düşünce yetenekleri oldukça yüksek olan bu kişilerin güze olan tutkularına dikkat etmeleri gerekir. Bulundukları ortamlarda kolayca sivrililebilirler. Büyük projelerde perde arkasında bulunmayı severler. Aceleci tutumlarını bir kenara bırakarak, sabırla işe girişmeleri başarılarını arttırabilir.Başkalarını değiştirmek isteyen tiplerdir. Bunu zalimce ve zorla yapmaya çalışırlar. Onların bu tutumu bir çok kişinin kaderini olumsuzca etkiler. Sert ve zor kazanır, bazen de buna kurban olurlar. Bu açının oluştuğu zamanlarda genellikle savaşlar olmuştur.

Satürn ASC kavuşum

bu insanlar hayatı ciddiye alırlar. hatta bazen fazla ciddiye aldıklarından umutsuzluğa kapılır, işin içinden çıkamazlar. aslında çok yetenekli insanlardır, fakat takdir edilmeme paronayaları vardır. biraz ilgi ve destekle utangaç yapılarını aşarak harikalar yaratabilirler. çok hırslı ama sabırlı olmaları onları başarıya götürebilir. yükselenin üzerindeki satürn, ciddi bir yüz ifadesi göstergesidir. pek gülmeye alışık değillerdir. erkeğin haritasında sakal bırakma eğilimini gösterebilir. satürn kemiklerle ilgilidir. kemikli bir vücutları olabilir

Satürn ASC sekstil

Bilinçli kimselerdir. Bu kişiler eşleriyle iyi diyaloglar kurabilen açık şahıslar olurlar. Disiplinlilikleri, organizasyon kabiliyetleri ve doğruculukları sayesinde basari elde ederler. Sözlerine sadik, cevapları bilinçli kimselerdir

Satürn ASC square

kişisel imajınızda özgüven eksikliği verebilir hemde birazcık utangaçlık çekingenlik Başkalarının duygularını anlamakta ve arkadaşlık etmekte adeta blokaja uğramış kişilerdir. Kapalı bir tutum içindedirler. Çoğunlukla soğuk şahıslar olurlar. Bunun için de çok az arkadaşları vardır. Eş ilişkileri de zorluklarla doludur ve zor eş bulurlar.kişinin öne doğru biraz eğilerek yürüyormuş gibi görünmesine neden olur oldukça utangaç olurlar. insanlarla yakın ilişki kurmakta zorlanır, yalnız kalmayı sevebilirler. utangaçlıklarını yenebilirlerse daha sağlıklı, başarılı ilişkileri olur. kendi yeteneklerini farkında olmalarına rağmen, güvensizlik duygusunun önüne geçemezler

SATÜRN ASC TRINE

İnsanlar senin yetenekli olgun açık sözlü güvenilir ağırbaşlı sakin ve dengeli biri olduğunu düşünürler daha genç yaşlardan itibaren insanlar sana güvenirler çok çalışkansındır sabırla herişin üztesinden gelirsin başarılı olman uzun  zaman alabilir ama istediklerini mutlaka elde edersin özellikle orta yaşdan sonra başarılı olur ve takdir toplarsın

Satürn ASC opposite

bu insanlar kişisel ilişkilerinde duygularını ifade etmekte zorlanırlar. bu da duygusuz, soğuk görünmelerine neden olur. satürn 7. evdeyse kendilerinden yaşça hayli büyük ya da küçük bir eş seçebilirler. ayrıca eşleri fiziksel olarak da kendilerinden çok farklıdır. eşlerin çok ciddi veya asık suratlı, gülmeyen tavırları olabilir. 6. ev diliminden karşı açı alan bir satürn ise, ağır şartlar altındaki iş yaşamını ve iş yerindeki insanların kopuk ilişkilerini belli edebilir

Satürn MC kavuşum

Eğer bu kavuşum iyi açılar almışsa bu kişiler bilinçli cevapları olan güvenilir kimselerdir. İleriyi iyi görürler. Şayet kavuşum kötü açılar almışsa yüksek mevkiler için hayırlı değildir. Sağlam yöntemleri ve konservatiflikleri sayesinde bazen politikada asarili olurlar.Gücünü amaçlarına ulaşmak için kullanabilirsin, güvenlik ve otorite gerektiren işlerde çalışabilirsin,Öğrenmeye istekli olabilirsin,Politika veya öğretmenlik'de başarılı olabilirsin fakat başarı geç gelebilir ayrıca başarı için çok çalışman gerekebilir.Çok çalıştığın için belki sosyal ilişkilerini ihmal edebilirsin,otoriterini korumak için sert davranışlar sergileyebilirsin.Satürnü mc ile kavuşum yapanlar çok çalışkandırlar. Ağır ve sabırlı çalışmalarının sonuçlarını otorite kazanarak alırlar.fazla çalışmaktan sosyal ilişkilerini ihmal ederler.otorite sağlayabilmek için fazla sert davarnışlar gösterebilirler.genelde işlerinde çok yükselirler , iyi konuma gelirler

SATÜRN MC SEKSTIL

İş hayatında hırslısındır ama başarılı olmak için etik olmayan yolları kullanmazsın uzun vadeli planlar yaparsın başarılı olmak için diğer insanların mevkilerini ellerinden almaya çalışmazsın etik olmayan yollar kullanmak yerine çok çalışırsın ebveynlerinle öğretmenlerinle iş hayatında üstlerinle ilişkilerin her zaman iyidir çocuk sahibi olduğun zaman onu olgun bir birey olarak yetiştirmeye çalışırsın arkadaşların kariyerinde sana yardımcı olacak insanalrla tanışmanı sağlayabilirler özel hayatındada iş hayatında disiplinli sorumluluk sahibi ve güvenilir birisindir bu yüzden diğer insanalr seni takdir ederler ve sana güvenirler hayatının odak noktası iş hayatın olabilir bu yüzden eğlenmeye çok fazla zaman ayırmayabilirsinSatürn MC square

Mesleki konularda ve ev yaşamlarında kaos içindedirler. Evleri düzensiz, pis ve bakımsızdır. Alkol veya ilaç alışkanlıkları olabilir. Tembel olan bu şahısların iş hayatları da sorunlarla doludur. Açı bazen yalancılıkta verir. Ev ve işleriyle ilgili rüyalar içindedirler.Yaşadığı, seçtiği alan onu zorlar. Yaşam değişikliği veya kendisinden şüphe ettiği zaman harekete geçer, seçtiği alanı ziyaret eder. Kendisine yön vermek için bu alan iyi olabilir ama uzun maratonda engeller çıkarır hem ev yaşamında hem de kariyerinde meydan okur

Satürn MC trine

Mesleki açıdan büyük başarıları olur.Sert ve sürekli çalışırlar. Bu sayede de hedeflerine ulaşmayı bilirler. Kısa zamanda yükselebilir, yönetici durumuna gelebilirler. İşverenleri ve amirleri onlardan memnundur. Politikada da avantajlıdırlar.

Satürn MC opposite

Küçükken aileleriyle olan ilişkiler zorluklar içinde geçer. Çok soğuk olan bu kişilerin ev ve meslek yaşamları çok kötüdür

SATÜRN KUZEY AY DÜĞÜMÜ KAVUŞUM

Fazla tanınmayan konularda bilgi sahibi olan kimselerdir. ideallerini ve kullandıkları yöntemleri toplumu mutlu edebilecek şekilde kullanmayı öğrenmeleri gerekmektedir. idarecilik ve uyumlulukları adeta maskelenmiş gibidir

SATÜRN KUZEY AY DÜĞÜMÜ SEKSTIL

Her türlü mesleki konuda istedikleri hedefe ulaşabilen kişilerdir. Toplum içinde toplumu anlayan ayağını sıkı basan kimseler olurlar. Denenmiş şeylere önem verir veya denedikten sonra bunları akademileştirmeye yanaşırlar

SATÜRN KUZEY AY DÜĞÜMÜ SQUARE

Sosyal güçsüzlükler getirir. Bu şahıslar konservatif ve korkak kimselerdir. Doğru zaman ve zemini iyi seçemez ve hayatin onlardan istediklerini bir türlü veremezler. Genellikle içlerine kapanır veya başladıkları yere geri dönerler.Bu kare açı, kişilerde sosyal kuvvetlere galip gelerek doğuştan gelen hırsların engellemesini gösterir. Bu kişilerin endişeli ve muhafazakar oluşu toplumun onları, karşılaştığı fırsatlardan yararlanmak için doğru zamanda doğru yerde olmaya çalışırlar fakat her zaman bunu başaramazlar.Bu kişiler toplum tarafından izole edilebilir veya tek başların yaşamayı tercih edebilirler

SATÜRN KUZEY AY DÜĞÜMÜ TRINE

Sosyal, moral ve toplumsal konularda kendilerini tutmayı bilirler. Esik metotları kullanır ve beraber çalıştıkları kimselerle denenmiş, güvenilir biçimde çalışırlar. Bu açı politikacılar için iyidir.

SATÜRN KUZEY AY DÜĞÜMÜ OPPOSITE

İdarecilik yetenekleri vardır. Bu kişiler konservatiftirler. Protokollere ve dini, kültürel ve toplumsal kaidelere karşı uyumlu ve dikkatli olurlar. Bu sayede saygın bir yerleri vardır. Genellikle kuralcıdırlar.bir ebeveynin temsilcisi olabilir. O ebeveyne bağımlılık, onunla özdeşleşme, kendini ondan ayıramama gibi durumları gösterir; bilinçsizce ve derinden o ebeveynin temaları kişiye aşılanmış gibidir kişi yapması gereken şeyin aslında yapmaması gereken şey olduğunu düşünür. Yani doğru zamanda doğru şeyi yapmakta zorlanır. Kişi bunu yapamayacağını hisseder, çünkü çocuklukta birileri ona yapamayacağını söylemiştir aslında var olmayan endişeleri, korkuları, tüm hareketlerimizi etkileyen içsel bir duvarı gösterir. Doğru kullanıldığında çok çalışma, sorumluluk ve taahhütte bulunma kapasitesini getirir

SATÜRN ŞİRON KAVUŞUM

Diğer erkek arkadaşlarla veya genel olarak erkeklerle, sürtüşme. Genelde yaşamlarındaki diğer erkeklere güvensizliğin nedeni belki de iç çocuk konularıyla ilgili olabilir.kişilikte baba ile ilgili tüm arketipler sorun yaratacaktır. Bireyin yaşama bakış açısı karamsardır ama bunun yanısıra olgun biridir bu açıya sahip kadınlar genellikle kendinden yaşca büyük insanlarla evlenirler

SATÜRN ŞİRON SEKSTIL

Sorumluluk sahibidir sağlıklarına özen gösterirler otorite figürleri tarafında desteklene kişilerdir

SATÜRN ŞİRON SQUARE

Herkesin seni sevmesini istersin insanların seni sevmediğini düşünürsün popüler biri olmayabilirsin

SATÜRN ŞİRON TRINE

Sorumluluk sahibidir sağlıklarına özen gösterirler otorite figürleri tarafında desteklene kişilerdir

SATÜRN ŞİRON OPPOSITE

Alternatif tıp gibi yöntemlere karşı çıkarsın hayatında otorite figürleri ebevenleri tarafından engellerle karşılaşabilir

SATÜRN LİLİTH KAVUŞUM

Sezgileri güçlüdür sağduyuludur özellikle çocukken ebeveynlerine karşı saygısız davranır hayatında sürekli olarak korku ve endişeleri vardır şüphecidir bunlar onun mutsuz olmasına neden olur hayatını hep kontrolu altında tutmaya çalışır sorumluluk sahibidir iyi bir yönetici olabilir güvenilir insanalrdır

SATÜRN PALLAS KAVUŞUM

hata yapmakdan korkarsın bu yüzden çok temkinli hareket edersin daha yavaş öğrenirsin ama öğrendiğini unutmazsın problem çözerken engellerle karşılaşırsın kendini aptal gibi hissedersin kendine güvenmen gerekir özellikle iş hayatında doğru kararlar alan birisindir bu da senin iş hayatında başarılı olmanı tanınmanı sağlar

SATÜRN PALLAS SEKSTIL

problemlerini dikkatli ve pratik şekilde çözersin sosyal reformlara katılabilirsin siyasette başarılı olabilirsin anlayışlı ama otoriter birisindir liderlik yeteneğin vardır

SATÜRN PALLAS SQUARE

problem çözerken engellerle karşılaşırsın kendini aptal gibi hissedersin kendine güvenmen gerekir yaratıcılığın engellenebilir sorumlulukların senin kendini istediğin gibi ifade etmene engel olur ebeveynlerin senin çok başarılı olmanı ister o yüzden senden gerçekçi olmayacak kadar çok beklentileri vardır sanatta karşı yeteneklisindir ama ebeveynlerin sanatla ilgili bir meslek seçersin para kazanamayacağını düşünürler bu yüzden sana engel olabilirler

SATÜRN PALLAS TRINE

problemlerini dikkatli ve pratik şekilde çözersin sosyal reformlara katılabilirsin siyasette başarılı olabilirsin anlayışlı ama otoriter birisindir liderlik yeteneğin vardır

SATÜRN PALLAS OPPOSITE

problem çözerken engellerle karşılaşırsın kendini aptal gibi hissedersin kendine güvenmen gerekir ebeveynlerin senin çok başarılı olmanı ister o yüzden senden gerçekçi olmayacak kadar çok beklentileri vardır sanatta karşı yeteneklisindir ama ebeveynlerin sanatla ilgili bir meslek seçersin para kazanamayacağını düşünürler bu yüzden sana engel olabilirler baban üzerinde çok etkilidir set biri olabilir eğer kadınsan baban sana değer vermiyor  seni güçsüz buluyor olabilir

SATÜRN JUNO KAVUŞUM
Geç yaşta evlenebilirsin  tek bir evlilik yapabilirsin ayrılmak istemezsin sadık birisindir aşk evliliğ yapmayıp maddiyat için evlenebilirsin eşinle aranda yaş farkı olabilir ilişkide biriniz diğerinin ebeveyni gibi davranabilir biriniz diğerini çok çocuksu ve sorumsuz görebilir partnerine karşı duygularını ifade etmekde zorlanır soğuk davranır

SATÜRN JUNO SEKSTIL

eşinin sadık olacağı anlamına gelebilir evliliğin senin sosyal hayatta duruşunu mevkini artırır evliliğinin kariyerine faydası olabilir


SATÜRN JUNO SQUARE

Geç yaşta evlenebilirsin  tek bir evlilik yapabilirsin ayrılmak istemezsin sadık birisindir aşk evliliğ yapmayıp maddiyat için evlenebilirsin eşinle aranda yaş farkı olabilir ilişkide biriniz diğerinin ebeveyni gibi davranabilir biriniz diğerini çok çocuksu ve sorumsuz görebilir partnerine karşı duygularını ifade etmekde zorlanır soğuk davranır

SATÜRN JUNO TRINE

eşinin sadık olacağı anlamına gelebilir evliliğin senin sosyal hayatta duruşunu mevkini artırır evliliğinin kariyerine faydası olabilir

SATÜRN JUNO OPPOSITE

Geç yaşta evlenebilirsin  tek bir evlilik yapabilirsin ayrılmak istemezsin sadık birisindir aşk evliliğ yapmayıp maddiyat için evlenebilirsin eşinle aranda yaş farkı olabilir ilişkide biriniz diğerinin ebeveyni gibi davranabilir biriniz diğerini çok çocuksu ve sorumsuz görebilir partnerine karşı duygularını ifade etmekde zorlanır soğuk davranır

SATÜRN JUNO OPPOSITE

Kariyerinle evliliğin arasında kalabilirsin evliliğinde eşinle çok yakıon değilsindir duygularınızı ifade etmekde zorlanırsınız sorumluluklarınıza çok önem veirsiniz

SATÜRN CERES KAVUŞUM

Genç yaşlarda sorumluluk sahibi olabilirsin çalışmaya başlayabilirsin disiplinli birisindir bir ebeveynini kaybettiğin için küçük yaşlarda çalışmak zorunda kalabilirsin yada ailenle aranda soğukluk vardır duygusal bağlar kurmakda yakın olmakda zorlanan  birisindir kariyerin senin için çocuk sahibi olmakdan daha önemlidir

SATÜRN CERES SEKSTIL

Çocuğuna tek başına bakıyor olabilirsin çok iyi bir ebeveyn olursun çocuk sahibi oldukdan sonrada kariyerine devam edersin ebeveynlerinle olan ilişkilerinde iyidir çocuklarını sorumluluk sahibi kişiler olarak yetiştirirsin onların kendi ayakları üzerinde durmları için desteklersin

SATÜRN CERES SQUARE

çalışma hayatınla özel hayatın arasındaki dengeyi sağlamakda zorlanırsın ailene kendini ispat etmek için başarılı bir kariyerin olmasını isteyebilirsin aşk hayatında ciddi ilişkiler kurmakdan kaçarsın bunu özgürlüğüne bir tehdit olarak görürsün ebeveynlerin ayrılmış olabilirler yada anlayamayan çok farklı karakterleri olan kişilerdir çocuk sahibi olmak istemeyebilirsin duygularını ifade etmekde zorlanırsın ebeveynlerin seniinle çok ilgilenmeiş olabilirler onların seni sevmediğini düşünürsün bu yüzden onlara kızarsın  yada senin her istediğini yapmış seni çok şımartmışlardır bu da senin kendi ayakların üzerinde durabilemeni zorlaştırmıştır kardeşlerine bakmış onlara ebeveynlik yapmış olabilirsin

SATÜRN CERES TRINE

Çocuğuna tek başına bakıyor olabilirsin çok iyi bir ebeveyn olursun çocuk sahibi oldukdan sonrada kariyerine devam edersin ebeveynlerinle olan ilişkilerinde iyidir çocuklarını sorumluluk sahibi kişiler olarak yetiştirirsin onların kendi ayakları üzerinde durmları için desteklersin

SATÜRN CERES OPPOSITE

Çocuk sahibi olmakla kariyerin arasında kalabilirsin annen katı biri olabilir ebeveynlerini erken yaşta kaybetmiş olabilirsin yada onları kaybetmekden korktuğun için onlarla mesafeli bir ilşki kurmuşsundur


SATÜRN VESTA KAVUŞUM

ideallerin konusunda karamsarsındır engeller gecikmelerle karşılaşabilirsin ama uzun vadede başarılı olursun lider ve yönetici olursun evlenmeyebilirsin yada seks hayatını kısıtlarsın

SATÜRN VESTA SEKSTIL

Amaçların için çalışırsın ve sabırlısındır sonuç almak için aceleci davranmazsın sorumluluk sahibisindir senin için doğru mesleği bulmadan önce birçok meslek değiştirebilirsin iş hayatın hayatının odak noktası olabilir başka hiçbirşeye zaman ayırmayabilirsin cinsel konularda çekingensindir seksin ayıp olduğunu düşünen birisi olabilirsin

SATÜRN VESTA SQUARE

Kültürel geleneklere karşı çıkarsın belki inançları inkarı edebilirsin cinsel hayatın sınırlanmış olabilir kendini cinsel olarak ifade ederken zorlanırsın belki seksin günahkar birşey olduğunu ahlaka aykırı olduğu sana öğretilmiş olabilir bu yüzden seks yapmakdan çekinirsin

SATÜRN VESTA TRINE

Amaçların için çalışırsın ve sabırlısındır sonuç almak için aceleci davranmazsın sorumluluk sahibisindir senin için doğru mesleği bulmadan önce birçok meslek değiştirebilirsin iş hayatın hayatının odak noktası olabilir başka hiçbirşeye zaman ayırmayabilirsin cinsel konularda çekingensindir seksin ayıp olduğunu düşünen birisi olabilirsin

SATÜRN VESTA OPPOSITE

Kültürel geleneklere karşı çıkarsın belki inançları inkarı edebilirsin cinsel hayatın sınırlanmış olabilir kendini cinsel olarak ifade ederken zorlanırsın belki seksin günahkar birşey olduğunu ahlaka aykırı olduğu sana öğretilmiş olabilir bu yüzden seks yapmakdan çekinirsin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder